ZO.5030/1/2018 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie
Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym i Poradni Neonatologicznej oraz kierowanie i zarządzanie pracą tych komórek