ZO.5030/2/2018 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu radiologii, na rzecz pacjentów ambulatoryjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w ramach Pracowni USG zlokalizowanej w budynku CCZiF, oraz świadczenie badań i konsultacji radiologicznych dla pacjentów Oddziału Ftyzjopulmonologii i Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

ZO.5030/7/2018 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Zespole SOR z Izbą Przyjęć WSzS w Białej Podlaskiej

ZO.5030/5/2018 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie
wykonywania procedur z zakresu ortopedii i traumatologii oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

ZO.5030/3/2018 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie 

badań laboratoryjnych

ZO.5030/1/2018 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie
Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym i Poradni Neonatologicznej oraz kierowanie i zarządzanie pracą tych komórek