ZO.5030/15/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie 

Wszczepiania stymulatorów

ZO.5030/14/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie 

Zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w Zespole Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć

(konkurs dla podmiotów leczniczych)

ZO.5030/10/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie 

NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

na rzecz pacjentów zgłaszających się do udzielającego zamówienia,  z nieokreśloną liczba uprawnionych do świadczeń zdrowotnych, zamieszkałych w obszarze zabezpieczenia (miasto Terespol, gmina Terespol, gmina Biała Podlaska, miasto Biała Podlaska, gmina Janów Podlaski, gmina Kodeń, gmina Konstantynów, gmina Leśna Podlaska, gmina Łomazy, gmina Piszczac, gmina Rokitno, gmina Rossosz, gmina Sławatycze, gmina Sosnówka, gmina Tuczna, gmina Wisznice, gmina Zalesie) oraz innych zgłaszających się świadczeniobiorców spoza obszaru zabezpieczenia

ZO.5030/13/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie 

zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

ZO.5030/12/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie 

 zabezpieczenia usług w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym dla pacjentów dorosłych i dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz zabezpieczenia usług w zakresie konsultacji stomatologicznych dla pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

ZO.5030/11/2017 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie 

Zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w Zespole Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć

(konkurs dla indywidualnych praktyk)

ZO.5030/9/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej 

w zakresie:

udzielenia świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania badań kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego w Centralnej Pracowni Endoskopii