Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów będocych własnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów będących własnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

 

ZO.5030/5/2014 Udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Onkologicznym

 

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
w zakresie:
Udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Onkologicznym

ZO.5030/4/2014 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla WSzS w Białej Podlaskiej

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla WSzS w Białej Podlaskiej

Wykonywania procedur z zakresu ortopedii i traumatologii oraz udzielania świadczeń
zdrowotnych w Poradni Urazowo -Ortopedycznej

ZO.5030/3/2014 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla WSzS w Białej Podlaskiej

Konkurs na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologicznym i Poradni Urologicznej

ZO.5030/2/2014 Konkurs ofert w zakresie badań laboratoryjnych

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie badań laboratoryjnych

ZO.5030/1/2014 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla WSzS w Białej Podlaskiej

 Konkurs na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

Zadanie nr 1 Wykonywania procedur urologicznych
Zadanie nr 2 Wytworzenia dostępu naczyniowego dla celów hemodializy

 

ZO.5030/21/2013 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla WSzS w Białej Podlaskiej

Konkurs na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

Zadanie nr 1 - Udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Chirurgicznym
Ogólnym

Zadanie nr 2 - Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologicznym