ZO.5030/18/2013 Konkurs ofert w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji

Konkurs ofert w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, (czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu pracy funckjonujacego w komórkach medycznych)

ZO.5030/13/2013 Konkurs ofert w zakresie kompleksowego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji

Konkurs ofert w zakresie kompleksowego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, (czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu pracy funkcjonującego w komórkach medycznych)

ZO.5030/14/2013 Konkurs ofert w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji

Konkurs ofert w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, (czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu preacy funkcjonującego w komórkach medycznych).

ZO.5030/12/2013 Konkurs ofert w zakresie wykonywania procedur urologicznych

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie wykonywania procedur urologicznych

ZO.5030.10.2013 Konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym i Poradni Neurologicznej oraz poza godzinami normalnych ordynacji w Oddziale Neurologicznym

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym i Poradni Neurologicznej oraz zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji (czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu pracy funkcjonującego w komórkach medycznych) w Oddziale Neurologicznym

ZO.5030/8/2013 Konkurs ofert w zakresie wszczepiania stymulatorów

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie wszczepiania stymulatorów

ZO.5030/6/13 Konkurs ofert w zakresie zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Zespole Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Zespole Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjeć