ZO.5030/10/2014 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:
Zadanie nr 1 Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo- Ortopedycznej
Zadanie nr 2 Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Ogólnej

ZO.5030/9/2014 zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:
zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, (czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu pracy funkcjonującego w komórkach medycznych WSzS w Białej Podlaskiej)w Obszarze nr I (obejmującym: Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Oddział Ftyzjopulmonologiczny, Pododdz. Rehabilitacji Pulmonologicznej, Oddział ChoróbWewnętrznych, Oddział Opieki Paliatywnej i Oddział Onkologiczny

ZO.5030/8/2014 udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziału Otolaryngologicznym i Poradni Otolaryngologicznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:
udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziału Otolaryngologicznym
i Poradni Otolaryngologicznej

ZO.5030/11/2014 świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:
Zadanie nr 1 -Wykonywania procedur otolaryngologicznych
Zadanie nr 2 - Wykonywania zabiegów kręgosłupa
Zadanie nr 3 - Wykonywania operacji i zabiegów z zakresu okulistyki w jaskrze
i przeprowadzania konsultacji okulistycznych
Zadanie nr 4 -Wykonywania procedur onkologicznych – otolaryngologicznych
Zadanie nr 5 -Wykonywanie procedur ortopedycznych
Zadanie nr 6 - Konsultacji torakochirurgicznych

ZO.5030/7/2014 Zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w Zespole Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie Zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w Zespole Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdu będącego własnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdu będącego własnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

ZO.5030/6/2014 Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologicznym i Poradni Urologicznej

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologicznym i Poradni Urologicznej