ZO.5030/21/2013 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla WSzS w Białej Podlaskiej

Konkurs na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

Zadanie nr 1 - Udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Chirurgicznym
Ogólnym

Zadanie nr 2 - Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologicznym

ZO.5030/20/2013 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla WSzS w Białej Podlaskiej

Konkurs na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, (czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu pracy funkcjonującego w komórkach medycznych)

ZO.5030/19/2013 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie kompleksowego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej  w zakresie kompleksowego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, (czyli poza obowiazującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu pracy funkcjonującego w komórkach medycznych)

ZO.5030/16/2013 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla WSzS w Białej Podlaskiej 6 zadań

Konkurs na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

Zadanie nr 1 - Wykonywania procedur otolaryngologicznych

Zadanie nr 2 - Wykonywania zabiegów kręgosłupa

Zadanie nr 3 - Wykonywania operacji z zakresu okulistyki w jaskrze i przeprowadzania konsultacji okulistycznych

Zadanie nr 4 - Wykonywania procedur onkologicznych - otolaryngologicznych

Zadanie nr 5 - Wykonywania procedur ortopedycznych

Zadanie nr 6 - Konsultacji torakochirurgicznych

ZO.5030/17/2013 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w SOR

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Zespole SOR z Izbą Przyjęć WSzS w Białej Podlaskiej

ZO.5030/15/2013 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla WSzS w Białej Podlaskiej 3 zadania (chirurgia, onkologia, okulistyka)

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

Zadanie nr 1- Udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Chirurgicznym Ogólnym

Zadanie nr 2 - Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologicznym

Zadanie nr 3 - Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym i Poradni Okulistycznej

ZO.5030/18/2013 Konkurs ofert w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji

Konkurs ofert w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, (czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu pracy funckjonujacego w komórkach medycznych)