ZO.5030/11/2015 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

w zakresie:

Zadanie nr 1 Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym i Poradni Okulistycznej.

Zadanie nr 2 Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologicznym i Poradni Urologicznej

Zadanie nr 3 Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologicznej

Zadanie nr 4 Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, Oddziale Otolaryngologicznym i Poradni Chirurgii Ogólnej

Zadanie nr 5 Udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej

Zadanie nr 6 Udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Hematologicznej i Poradni Onkologicznej

ZO.5030/8/2015 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:
Zadanie nr 1 -Wykonywania procedur otolaryngologicznych
Zadanie nr 2 - Wykonywania zabiegów kręgosłupa
Zadanie nr 3 - Wykonywania operacji i zabiegów z zakresu okulistyki w jaskrze
i przeprowadzania konsultacji okulistycznych
Zadanie nr 4 -Wykonywania procedur onkologicznych – otolaryngologicznych
Zadanie nr 5 -Wykonywanie procedur ortopedycznych
Zadanie nr 6 - Konsultacji torakochirurgicznych

ZO.5030/10/2015 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie: 

zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, (czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu pracyfunkcjonującego w komórkach medycznych)

 

Konkurs dla indywidualnych praktyk.

 

ZO.5030/7/2015 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie: 

zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, (czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu pracyfunkcjonującego w komórkach medycznych)

 

Konkurs dla podmiotów leczniczych.

 

ZO.5030/6/2015 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie: 

kompleksowego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, (czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu pracy funkcjonującego w komórkach medycznych)

ZO.5030/5/2015 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie: 

udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Chirurgicznym Ogólnym

ZO.5030/4/2015 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologicznym i Poradni Onkologicznej