ZO.5030/14/2014 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

Udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ZO.5030/13/2014 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, (czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu pracy funkcjonującego w komórkach medycznych WSzS w Białej Podlaskiej)
pakiet 1 - Obszar nr I (obejmujący: Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Oddział Ftyzjopulmonologiczny, Pododdz. Rehabilitacji Pulmonologicznej, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Opieki Paliatywnej i Oddział Onkologiczny
pakiet 2 - Obszar nr II (obejmujący: Odzział Otolaryngologiczny i Oddział Okulistyczny

ZO.5030/12/2014 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

Zadanie nr 1 Wykonywania procedur urologicznychc
Zadanie nr 2 Wykonywania procedur z zakresu ortopedii i traumatologii oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo -Ortopedyznej
Zadanie nr 3 Wszczepiania stymulatorów
Zadanie nr 4 Wykonywania procedur medycznych polegających na wytworzeniu dostępu naczyniowego dla celów hemodializy z użyciem cewnika naczyniowego typu permanentnego
Zadanie nr 5 Wykonywania operacji zaćmy
Zadanie nr 6 Wykonywania procedur z zakresu chirurgii naczyniowej
Zadanie nr 7 Wykonywania portów dożylnych
Zadanie nr 8 Wykonywania świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza
Zadanie nr 9 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologicznym i Poradni Onkologicznej

ZO.5030/10/2014 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:
Zadanie nr 1 Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo- Ortopedycznej
Zadanie nr 2 Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Ogólnej

ZO.5030/9/2014 zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:
zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, (czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu pracy funkcjonującego w komórkach medycznych WSzS w Białej Podlaskiej)w Obszarze nr I (obejmującym: Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Oddział Ftyzjopulmonologiczny, Pododdz. Rehabilitacji Pulmonologicznej, Oddział ChoróbWewnętrznych, Oddział Opieki Paliatywnej i Oddział Onkologiczny

ZO.5030/8/2014 udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziału Otolaryngologicznym i Poradni Otolaryngologicznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:
udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziału Otolaryngologicznym
i Poradni Otolaryngologicznej

ZO.5030/11/2014 świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:
Zadanie nr 1 -Wykonywania procedur otolaryngologicznych
Zadanie nr 2 - Wykonywania zabiegów kręgosłupa
Zadanie nr 3 - Wykonywania operacji i zabiegów z zakresu okulistyki w jaskrze
i przeprowadzania konsultacji okulistycznych
Zadanie nr 4 -Wykonywania procedur onkologicznych – otolaryngologicznych
Zadanie nr 5 -Wykonywanie procedur ortopedycznych
Zadanie nr 6 - Konsultacji torakochirurgicznych