ZO.5030/6/2016 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej


w zakresie:
Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologicznej

ZO.5030/5/2016 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

w zakresie:
Wszczepiania stymulatorów

ZO.5030/3/2016 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie:

badań laboratoryjnych

ZO.5030/2/2016 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

w zakresie:

zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, (czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu pracy funkcjonującego w komórkach medycznych)

ZO.5030/1/2016 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

wykonywanie procedur urologicznych

ZO.5030/9/2015 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

Zadanie nr 1 - Wykonywania procedur urologicznych

Zadanie nr 2 - Wykonywania  procedur  z zakresu ortopedii i traumatologii oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo -Ortopedycznej

Zadanie nr 3 - Wykonywania  procedur medycznych polegających na wytworzeniu dostępu naczyniowego dla celów hemodializy z użyciem cewnika naczyniowego

Zadanie nr 4 - Wykonywania operacji zaćmy

Zadanie nr 5 - Wykonywania procedur z zakresu chirurgii naczyniowej

Zadanie nr 6 - Wykonywania  portów  dożylnych    

Zadanie nr 7 - Wykonywania zabiegów ablacji i badań elektrofizjologicznych serca

ZO.5030/12/2015 - składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Zespole SOR z Izbą Przyjęć WSzS w Białej Podlaskiej.