ZO.5030/20/2016 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

w zakresie:

Wszczepiania stymulatorów

ZO.5030/21/2016 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

w zakresie:

Zadanie nr 1  Wykonywania  procedur  z zakresu ortopedii i traumatologii oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo -Ortopedycznej

Zadanie nr 2 Wykonywania operacji zaćmy

Zadanie nr 3 Wykonywania procedur z zakresu chirurgii naczyniowej

Zadanie nr 4 Wykonywania portów  dożylnych

ZO.5030/16/2016 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

w zakresie:

Zadanie nr 1  -Wykonywania  procedur otolaryngologicznych

Zadanie nr 2 - Wykonywania zabiegów kręgosłupa

Zadanie nr 3 - Wykonywania procedur onkologicznych – otolaryngologicznych

Zadanie nr 4  - Konsultacji torakochirurgicznych

ZO.5030/11/2016 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

w zakresie:

wykonywania badań  immunohistochemicznych, immunofenotypowych, molekularnych, cytogenetycznych

 

ZO.5030/17/2016 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

w zakresie:

Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziału Otolaryngologicznym i Poradni Otolaryngologicznej

ZO.5030/14/2016 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

w zakresie:

Zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

ZO.5030/13/2016 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

w zakresie:

Zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Ogólnej