ZO.5030/12/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie 

 zabezpieczenia usług w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym dla pacjentów dorosłych i dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz zabezpieczenia usług w zakresie konsultacji stomatologicznych dla pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

ZO.5030/11/2017 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie 

Zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w Zespole Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć

(konkurs dla indywidualnych praktyk)

ZO.5030/9/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej 

w zakresie:

udzielenia świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania badań kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego w Centralnej Pracowni Endoskopii

ZO.5030/7/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie: zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

ZO.5030/5/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologii Klinicznej, Oddziale Hematologicznym i Poradni Onkologicznej oraz zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji w Oddziale Onkologii Klinicznej i Oddziale Hematologicznym

ZO.5030/4/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

w zakresie:

wykonywania  zabiegów ortopedycznych – artroskopowa rekonstrukcja oraz  udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo -Ortopedycznej

ZO.5030/3/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

w zakresie:

wykonywania świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza