ZO.5030/9/2012 Konkurs ofert na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji

Konkurs na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji (czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu pracy funkcjonującego w komórkach medycznych)

Konkurs ofert na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji (czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu pracy funkcjonującego w komórkach medycznych)

ZO.5030/8/2012 Konkurs ofert na wykonywanie procedur onkologicznych - otolaryngologicznych

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania procedur onkologicznych - otolaryngologicznych

ZO.5030/5/2012 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Zespole SOR

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Zespole SOR z Izbą Przyjęć WSzS w Białej Podlaskiej

ZO.5030/4/2012 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i kierowanie Oddziałem Chirurgicznym

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i kierowanie Oddziałem Chirurgicznym

ZO.5030/3/2012 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu tomografii komputerowej

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomograficznych

 

ZO.5030/2/2012 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań laboratoryjnych

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych