przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokalu biurowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokalu biurowego Nr 115 o powierzchni 21,8 m2 usytuowanego na I piętrze w budynku biurowo – mieszkalnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Okopowej 3 w Białej Podlaskiej.

Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego (14,2m)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokalu użytkowego o powierzchni 14,2m2 usytuowanego na I pietrze w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego

Przetarg nieograniczony ofertowy na „Najem pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przy ul. Terebelskiej 57-65 o powierzchni łącznej 105,8 m2 z przeznaczeniem na świadczeniu usług gastronomicznych tj. sprzedaży dań gorących oraz zestawów obiadowych, wyrobów garmażeryjnych, napoi gorących i chłodzących, ciast, ciastek, słodyczy, owoców itp.

Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego

Przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokalu użytkowego o pow.76,3m2 na parterze budynku Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologichnych przy ul.Jana II Kazimierza w Białej Podlaskiej wraz z pomieszczeniem o powierzchni 8,3m2 na parterze budynku 1D Zespołu Poradni Specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Terebelskiej 57-65 w Białej Podlaskiej  z przeznaczeniem na sprzedaż wyrobów ortopedyczno-rehabilitacyjnych

Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego

Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego o pow.13,5m2 wraz z zapleczem o powierzchni 8,2m2 na parterze budynku Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologichnych przy ul.Jana II Kazimierza w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem na działalność handlową polegającą na sprzedaży artykułów przemysłowych, spożywczych oraz prasy z wyłączeniem sprzedaży papierosów z ukierunkowaniem na zabezpieczenie potrzeb pacjentów Wynajmującego.

Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego o powierzchni 13,5m wraz z zapleczem o powierzchni 8,2m na parterze budynku Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych WSZS w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem na działalność handlową polegająca na spr

Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego o powierzchni 13,5m wraz z zapleczem o powierzchni 8,2m na parterze budynku Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych WSZS w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem na działalność handlową polegająca na sprzedaży artykułów przemysłowych, spożywczych oraz prasy z wyłączeniem sprzedaży papierosów z ukierunkowaniem na zabezpieczenie potrzeb pacjentów

Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego o powierzchni 14,2m usytowanego na I piętrze budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych WSZS w Białej Podlaskiej na prowadzenie działalności w zakresie usług handlowych

 

Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego o powierzchni 14,2m usytowanego na I piętrze budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych WSZS w Białej Podlaskiej na prowadzenie działalności w zakresie usług handlowych