ZO.5030/7/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie: zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

ZO.5030/5/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologii Klinicznej, Oddziale Hematologicznym i Poradni Onkologicznej oraz zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji w Oddziale Onkologii Klinicznej i Oddziale Hematologicznym

ZO.5030/4/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

w zakresie:

wykonywania  zabiegów ortopedycznych – artroskopowa rekonstrukcja oraz  udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo -Ortopedycznej

ZO.5030/3/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

w zakresie:

wykonywania świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza

ZO.5030/2/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

w zakresie:

Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologii Klinicznej, Oddziale Hematologicznym, Poradni   Hematologicznej i Poradni  Onkologicznej oraz kierowanie i zarządzanie pracą tych komórek

ZO.5030/1/2017 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

w zakresie:

wykonywania  zabiegów ortopedycznych – artroskopowa rekonstrukcja oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo –Ortopedycznej

ZO.5030/18/2016 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologicznym i Poradni Urologicznej