ZO.5030/11/2018 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

Wykonywania świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza

ZO.5030/12/2018 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologii; Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zakładzie Radiologii poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej oraz w Laboratorium Analitycznym poza normalnymi godzinami pracy

 

ZO.5030/4/2018 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, (czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy w ramach systemu czasu pracy funkcjonującego w komórkach medycznych)

Konkurs dla podmiotów leczniczych.

ZO.5030/10/2018 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych w  Oddziale Onkologii Klinicznej, Oddziale Hematologicznym oraz kierowanie i zarządzanie w Oddziale Onkologii Klinicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej na stanowisku Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem

ZO.5030/9/2018 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych w  Oddziale Onkologii Klinicznej, Oddziale Hematologicznym oraz kierowanie i zarządzanie w Oddziale Onkologii Klinicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej na stanowisku Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem

ZO.5030/6/2018 składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ZO.5030/8/2018 konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie:

zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym