Przyszpitalna Szkoła Rodzenia

TELEFON:

83 414 74 86 – całodobowo

83 414 74 72 – w godz. 7.00 – 14.35

W strukturach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej działa Szkoła Rodzenia. Prowadzą ją położne zatrudnione w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Zadaniem szkoły rodzenia jest psychiczne i fizyczne przygotowanie przyszłych rodziców do czynnego udziału w porodzie oraz objęcia opieką noworodka.

Uczestniczkami szkoły rodzenia mogą być kobiety, które ukończyły 24 tydzień ciąży i posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do szkoły rodzenia. Program przewiduje 10 dwugodzinnych spotkań odbywających się raz w tygodniu (w czwartki o godz. 18.00). Kobiety mogą uczestniczyć w zajęciach samodzielnie lub z partnerem. Zajęcia odbywają się w sposób ciągły, istnieje więc możliwość rozpoczęcia zajęć w dowolnym momencie. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Program szkoły rodzenia obejmuje zarówno tematykę porodu i przygotowania do niego, jak i zagadnienia związane z ciążą, połogiem i opieką nad noworodkiem. Szkoła rodzenia promuje prozdrowotny styl życia poprzez realizację takich tematów jak: profilaktyka chorób nowotworowych czy planowanie rodziny. Ważnym aspektem jest promocja karmienia piersią oraz omówienie sposobów radzenia sobie z problemami związanymi z laktacją. Ponadto ciężarne biorą udział w zajęciach gimnastycznych mających na celu zarówno poprawę ogólnej kondycji przyszłej mamy jak i wzmocnienie i uelastycznienie mięśni krocza i dna miednicy. W czasie zajęć rodzice uczą się również technik oddychania, relaksacji oraz zastosowania pozycji wertykalnych podczas porodu. Dzięki nabytym umiejętnościom uczestniczki szkolenia lepiej współpracują w trakcie porodu z lekarzem i położną, kontrolują oddech i potrafią wybrać najbardziej dogodną dla siebie pozycję.

Dużym atutem zajęć jest możliwość obejrzenia Traktu Porodowego i Pododdziału Położniczego.

 

Zakres merytoryczny zajęć Szkoły Rodzenia WSzS

 

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat Szkoły Rodzenia.jpg)Plakat Szkoły Rodzenia.jpg802 Kb