Zakres działania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej na 2017 rok posiada kontrakt z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na następujące rodzaje świadczeń zdrowotnych:

 

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 

świadczenia w zakresie:

 • alergologii,
 • chirurgii ogólnej,
 • chorób zakaźnych,
 • diabetologii,
 • gastroenterologii,
 • gruźlicy i chorób płuc,
 • gruźlicy i chorób płuc dla dzieci,
 • hematologii,
 • kardiologii,
 • kardiologii dziecięcej,
 • neurologii,
 • neurologii dziecięcej,
 • neonatologii,
 • okulistyki,
 • onkologii,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • otolaryngologii,
 • położnictwa i ginekologii,
 • urologii,
 • pobierania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego,
 • badania densytometryczne.

badania diagnostyczne kosztochłonne:

 • gastroskopia,
 • kolonoskopia,
 • rezonans magnetyczny,
 • tomografia komputerowa.

 

LECZENIE SZPITALNE

 

hospitalizacja w zakresie:

 • anestezjologii i intensywnej terapii (II poziom referencyjny),
 • chirurgii naczyniowej,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii onkologicznej,
 • chorób płuc,
 • chorób wewnętrznych,
 • chorób zakaźnych,
 • geriatrii,
 • hematologii,
 • kardiologii,
 • neonatologii (III poziom referencyjny),
 • neurologii,
 • okulistyki,
 • onkologii klinicznej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • otolaryngologii,
 • pediatrii,
 • położnictwa i ginekologii (III poziom referencyjny),
 • urologii,
 • świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - UE,
 • kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS - zawał).

 

chemioterapia:

 • warunkach ambulatoryjnych,
 • w trybie jednodniowym,
 • w trybie hospitalizacji.

 

programy terapeutyczne lekowe:

 

 • program leczenia przewlekłego wzw typu B,
 • program leczenia przewlekłego wzw typu C,
 • program leczenia przewlekłego wzw typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2),
 • program leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych,
 • program leczenia neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31),
 • Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim - 1 ryzyku związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5Q (D46),
 • leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (D47.1),
 • leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (ICD-10 C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.4, C25.5, C25.6, C25.7, C25.8, C25.9).

 

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

 

świadczenia w zakresie:

 • porady w poradni medycyny paliatywnej,
 • hospicjum domowego,
 • hospicjum domowego dla dzieci,
 • oddziału opieki stacjonarnej.

 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

 

 • świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym

 

REHABILITACJA LECZNICZA

 

świadczenia w zakresie:

 • lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej,
 • fizjoterapii ambulatoryjnej,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych,
 • rehabilitacji neurologicznej,
 • rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych,
 • rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych,
 • rehabilitacji kardiologicznej w oddziale dziennym,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym.

 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

 

świadczenia w zakresie:

 • tlenoterapii domowej,
 • koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III).

 

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

 

 • program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy,
 • program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki,
 • program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny,
 • program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki.