Struktura organizacyjna

ODDZIAŁY

   • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   • Oddział Chirurgiczny Ogólny
   • Oddział Chorób Wewnętrznych
   • Oddział Dziecięcy
   • Oddział Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej
   • Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
   • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   • Oddział Kardiologiczny
   • Oddział Neonatologiczny
   • Oddział Neurologiczny
   • Oddział Obserwacyjno - Zakaźny
   • Oddział Okulistyczny
   • Oddział Onkologii Klinicznej i Hematologii
   • Oddział Opieki Paliatywnej
   • Oddział Otolaryngologiczny
   • Oddział Rehabilitacji
   • Oddział Urazowo-Ortopedyczny
   • Oddział Urologiczny
   • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
   • Zespół Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć

PORADNIE

   • Poradnia Alergologiczna
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   • Poradnia Chorób Zakaźnych
   • Poradnia Diabetologiczna
   • Poradnia Endokrynologiczna
   • Poradnia Gastroenterologiczna
   • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   • Poradnia Hematologiczna
   • Poradnia Kardiologiczna
   • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
   • Poradnia Neonatologiczna
   • Poradnia Neurologiczna
   • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży
   • Poradnia Okulistyczna
   • Poradnia Onkologiczna
   • Poradnia Opieki Paliatywnej
   • Poradnia Otolaryngologiczna
   • Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci
   • Poradnia Rehabilitacyjna
   • Poradnia Urazowo – Ortopedyczna
   • Poradnia Urologiczna

     

   • Pracownia densytometryczna

     

DZIAŁY DIAGNOSTYCZNE I POMOCNICZE

   • Apteka Szpitalna
   • Centralna Pracownia Endoskopii
   • Dyżurna Pielęgniarka Koordynator
   • Dział Centralnej Sterylizacji
   • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
   • Dział Diagnostyki Obrazowej
   • Dział Bezpieczeństwa Medycznego
   • Laboratorium Mikrobiologiczne
   • Pielęgniarka Środowiskowa Przyszpitalna
   • Dział Krwiolecznictwa
   • Stanowisko ds. Koordynacji Kontroli i Nadzoru Żywienia
   • Zakład Patomorfologii

ADMINISTRACJA

   • Asystent Dyrektora - Rzecznik Prasowy Szpitala
   • Dział Aparatury Medycznej i Informatyki
   • Dział Ekonomiczny
   • Dział Finansowo – Księgowy
   • Dział Organizacyjno – Prawny
   • Dział Rozwoju i Szkoleń
   • Dział Służb Pracowniczych
   • Dział Świadczeń Medycznych
   • Dział Techniczny
   • Dział Logistyki Szpitala
   • Główny Specjalista  ds. Kontroli
   • Specjalista ds. sprzedaży usług medycznych
   • Dział Utrzymania Higieny
   • Inspektor ds. Obronnych
   • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
   • Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
   • Sekcja ds. Jakości
   • Sekcja  BHP i P. Poż.
   • Sekcja Zamówień Publicznych
   • Ośrodek Innowacyjnych Terapii

Dodatkowe informacje