Stowarzyszenie Szansa (2)

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej „SZANSA”

 

ul. Okopowa 3 21-500 Biała Podlaska

tel. 083 342 83 90, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Nr konta: Bank Spółdzielczy Biała Podlaska 47 8025 0007 0020 0660 2000 0010

 

23 października 2003 r z inicjatywy pracowników szpitala zostało powołane Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej „SZANSA”. Jest to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie posiadające osobowość prawną. W kwietniu 2005 r. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej wpisał je do wykazu instytucji, organizacji społecznych i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47 i 49 Kodeksu Karnego, prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Głównym celem „Szansy” jest wspieranie zadań statutowych szpitala, współudział w zdobywaniu na jego rzecz środków finansowych, wspomaganie działań służących podnoszeniu poziomu leczenia szpitalnego oraz świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

 

„Szansa” nie zatrudnia pracowników etatowych, nie posiada własnego lokalu i majątku trwałego. Jego adresem jest biuro Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przy ulicy Okopowej 3. Swoje działania opiera wyłącznie na społecznej pracy i zaangażowaniu członków oraz pomocy, życzliwości i zrozumieniu ludzi dobrej woli. Dzięki temu może być zrealizowanych wiele przedsięwzięć i inicjatyw służących pacjentom i Szpitalowi.

 

Stowarzyszenie jest zdane przede wszystkim na ofiarność darczyńców. Nie oczekuje jednak bezczynnie na dofinansowanie. Wszelkimi sposobami poszukuje ludzi dobrej woli i sponsorów. Bez nich nie będzie mogło pomóc Szpitalowi. Z prośbą o orzekanie świadczeń pieniężnych i nawiązek na rzecz organizacji zwrócono się do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Jest to jednak przysłowiowa "kropla w morzu potrzeb".

 

Główną formą wspierania jego działań jest tzw. „cegiełka” o nominałach 5, 10 i 20 zł.

Można je nabyć na oddziałach i w poradniach szpitala oraz w biurze przy ulicy Okopowej 3 pokój 101. Stowarzyszenie posiada zgodę Prezydenta Miasta Biała Podlaska na prowadzenie zbiórki publicznej na terenie szpitala. Wyniki i sposób wydawania środków zebranych podczas zbiórki są jawne i podane do publicznej wiadomości. Sprawozdanie ze zbiórki w okresie od lipca 2004 r. do grudnia 2005r. ogłoszono w prasie lokalnej. Obecnie „Szansa” posiada decyzję na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki pieniężnej w okresie od stycznia 2006r. do końca grudnia 2006r. na terenie miasta Biała Podlaska.


 

Wszystkie osoby pragnące wspomóc materialnie tę przecież słuszną ideę mogą dokonywać wpłat na konto: BS Biała Podlaska 47 8025 0007 0020 0660 2000 0010. Bardzo liczymy na wsparcie wszystkich dla których ważne jest zdrowie mieszkańców naszego regionu oraz jakość usług świadczonych przez nasz Szpital. Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w to dzieło pomocy, serdeczne dziękujemy. Każda nawet najmniejsza pomoc będzie dobrze spożytkowana i przyjęta z wdzięcznością.