Szpital przyjazny dziecku

Wizyta komisji certyfikującej odbyła się w dniach 18 - 19.01.2008 r. Decyzją Komisji ds. Ocen, Monitoringu i Reocen z dnia 23.01.2008 roku szpital nasz został odznaczony tytułem WHO i UNICEFSzpitala Przyjaznego Dziecku” na okres 3 lat.

szpitalprzyjaznydzieckuKomitet dokonał oceny realizacji programu ”10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią“ oraz europejskich standardów i warunków zawartych w dokumencie “Ochrona, Propagowanie i Wspieranie Karmienia Piersią”.

Celem programu jest propagowanie oraz tworzenie warunków sprzyjających rozpoczęciu karmienia piersią w szpitalu. Przygotowanie szpitala do otrzymania tytułu wymagało wprowadzenia zmian w organizacji pracy oddziału położniczego i neonatologicznego. Cały personel został przeszkolony w zakresie stosowania reguł programowych, które wymagają poszanowania godności i prawa kobiet, a w szczególności prawa matek karmiących do opieki medycznej najwyższej jakości zgodnie z zaleceniami WHO.

Wszystkie pacjentki po urodzeniu dziecka, opuszczające nasz szpital, potrafią karmić piersią. Jesteśmy dumni z tego, że znaleźliśmy się w gronie 68 szpitali w Polsce noszących zaszczytny tytuł “Szpital Przyjazny Dziecku”.