Ranking Bezpieczny Szpital

    Jest to ogólnopolski ranking szpitali przygotowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie firmę doradczą IDEA Trade oraz dziennik Rzeczpospolita.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem "Bezpieczeństwo, jakość, innowacje".

Celem rankingu jest dokonanie oceny całego szpitala jako jednej instytucji oraz wzmocnienie wizerunku szpitala. Ocena była dokonywana w następujących obszarach:

A: budynki                   
B: zarządzanie majątkiem      
C: zasilanie w media i instalacje      
D: blok operacyjny      
E: system sterylizacji      
F: diagnostyka      
G: systemy informatyczne      
H: zarządzanie      
I: polityka lekowa      
J: jakość usług      
K: certyfikaty      
L: komfort pobytu pacjenta      
M: analiza zdarzeń i skarg      
N: personel i jego kwalifikacje      
O: finanse      

     W roku 2017 do rankingu przystąpiło 204 szpitale z całej Polski. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zajął 4 miejsce w kategorii "Szpitale zabiegowe, wielospecjalistyczne i onkologiczne" oraz 1 miejsce w kategorii najlepszy szpital w województwie lubelskim.

W kategorii "Sieć szpitali - poziom III" Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zajął 2 miejsce w kraju.

Wysoka pozycja szpitala w XIV edycji plebiscytu to dla mieszkańców naszego regionu gwarancja wysokiej jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny.