Ranking Bezpieczny Szpital

    Jest to ogólnopolski ranking szpitali przygotowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie firmę doradczą IDEA Trade oraz dziennik Rzeczpospolita. Celem rankingu jest dokonanie oceny całego szpitala jako jednej instytucji oraz wzmocnienie wizerunku szpitala. Ocena była dokonywana w następujących obszarach:

A: budynki                   
B: zarządzanie majątkiem      
C: zasilanie w media i instalacje      
D: blok operacyjny      
E: system sterylizacji      
F: diagnostyka      
G: systemy informatyczne      
H: zarządzanie      
I: polityka lekowa      
J: jakość usług      
K: certyfikaty      
L: komfort pobytu pacjneta      
M: analiza zdarzeń i skarg      
N: personel i jego kwalifikacje      
O: finanse      

     W roku 2015 do rankingu przystąpiło 230 szpitali z całej Polski. Nasz szpital zajął 2 miejsce w kategorii "Szpitale zabiegowe, wielospecjalistyczne i onkologiczne" oraz 1 miejsce w kategorii najlepszy szpital w województwie lubelskim. Wysoka pozycja bialskiego szpitala w XI edycji plebiscytu to dla mieszkańców naszego regionu gwarancja wysokiej jakości usług medycznych świadczonych przez WSzS.