O Szpitalu

     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest jednym z pięciu szpitali rangi wojewódzkiej i jednocześnie największym centrum diagnostyczno - leczniczym północnej części województwa lubelskiego. Specjalistyczną opieką lekarską obejmuje ludność regionu liczącą ok. 380 tys. mieszkańców. Świadczenia zdrowotne, udzielane są w systemie hospitalizacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w ramach stacjonarnej pomocy doraźnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest szpitalem drugiego stopnia referencji.

     W strukturze WSzS znajduje się 20 oddziałów w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć. Oddziały szpitalne wraz z Ośrodkiem Opieki Medycznej "Domowy Szpital" liczą 717 łóżka. Ponadto bazę Szpitala stanowi Blok Operacyjny oraz Zespół Poradni Specjalistycznych.

    Średnio rocznie hospitalizowanych jest ponad 30 tys. pacjentów, a w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielanych jest około 116 tys. porad.

     Świadczenia zdrowotne oferowane przez WSzS realizowane są przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny.

 

misja