Projekty z innych środków

          EEA logo 

 

Projekt poprawy opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w podregionie bialskopodlaskim szansą na zwiększenie populacji ludności na terenach nadbużańskich 

 

 

 


 

 logo MRR

Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa epidemiologicznego w strefie nadgranicznej Unii Europejskiej

 

 


 

        logo NFOŚ

 

Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków WSzS w Białej Podlaskiej

 

 


 

"Budowa wymiennikowni ciepła wraz z regulacją c. o. w budynku administracyjnym przy ul. Okopowej 3 w Białej Podlaskiej"

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 248/2014/D/OZ z dnia 18.06.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje ok. 53% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej informuje, że realizacja zadania pn. "Urządzenie terenów zieleni przy obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej" jest sfinansowana w 74% z pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie umowy nr 83/2014/P/OP z dnia 03.09.2014 r.