Projekty realizowane przez WSzS

Działania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej ukierunkowane są na stałe podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych.

Od 2006 roku Szpital pozyskuje fundusze ze źródeł zewnętrznych w tym ze środków Unii Europejskiej. Dzięki tym funduszom WSzS wyposażony został w nowoczesny sprzęt medyczny oraz dostosowany do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w dalszym ciągu poszukuje nowych możliwości inwestycji i rozwoju placówki.