PROFILAKTYKA RYZYKA UPADKÓW PORADNIK DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN

PROFILAKTYKA RYZYKA UPADKÓW

PORADNIK DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN

CO POWINIEN WIEDZIEĆ PACJENT NA TEMAT ZAPOBIEGANIA UPADKOM
PODCZAS POBYTU W SZPITALU

 

SZANOWNY PACJENCIE, PACJENTKO, RODZINO

UPADEK - ( sytuacja, w której nastąpiło gwałtowne, niezamierzone zetknięcie ciała z podłożem)
to zdarzenie niepożądane, do którego dochodzi najczęściej w wyniku jednoczesnego zadziałania wielu niekorzystnych czynników.

Do większości upadków dochodzi podczas wykonywania prostych czynności jak np.:

 • wstawanie,

 • siadanie,

 • pochylanie,

 • chodzenie.

Przyczyny upadków:

- wewnętrzne

związane ze stanem chorobowym pacjenta, zaburzeniami w obrębie organizmu, wiekiem

wynikające z:

 • zmian inwolucyjnych usposabiających ludzi starszych do upadku,

 • upośledzenia wzroku wywołanego różnymi chorobami, które powodują obniżenie adaptacji do ciemności i ostrego światła, widzenia przestrzennego,

 • zmian (zwłaszcza u osób starszych) w obrębie układu mięśniowego, które polegają na zaniku komórek mięśniowych, osłabieniu siły mięśniowej,

 • chorób neurologicznych (stany udarowe, które w różnym stopniu upośledzają sprawność motoryczną, choroba Parkinsona ),

 • chorób układu sercowo – naczyniowego (zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna serca ),

 • chorób związanych z metabolizmem ( anemia, cukrzyca – zwłaszcza hipoglikemia),

 • chorób psychicznych ( depresja, stany lękowe, otępienie ),

 • niewydolności kręgowo - podstawnej,

 • problemów z narządem ruchu ( choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenia, zniekształcenie stawów ),

 • założonych opatrunków gipsowych,

 • upadków w przeszłości, które predysponują do ryzyka upadku,

 • każdej choroby infekcyjnej, która pogarsza stan ogólny i sprawność pacjenta.

- zewnętrzne

związane z otoczeniem w którym pacjent przebywa

wynikające z :

 • braku poręczy, uchwytów,

 • nierównej, śliskiej podłogi,

 • nieprawidłowego oświetlenia,

 • braku balkoników, itp.

KONSEKWENCJE UPADKÓW

 • stłuczenia,

 • złamania ( niebezpieczne są zwłaszcza złamania miednicy, kości udowej ),

 • pogorszenie jakości życia,

 • lęk przed kolejnym upadkiem,

 • urazowe uszkodzenie mózgu.

PROFILAKTYKA UPADKÓW

 • zadbaj o formę – ćwiczenia, treningi chodu,

 • stosuj bogatą w wapń dietę z dodatkiem witaminy d ( zmniejszysz ryzyko złamania),

 • badaj kontrolnie i prawidłowo protezuj wzrok (okulary),

 • zadbaj o odpowiednie oświetlenie ( światło nie powinno razić, punktowo doświetlaj miejsca, gdzie szczególnie często przebywasz ),

 • unikaj nagłych zmian światła, przechodząc ze światła do ciemności lub w drugą stronę zatrzymaj się dając czas oczom na dostosowanie się do zmiany,

 • noś wygodne, stabilne obuwie,

 • zorganizuj pomoc w domu przy kąpieli, ubieraniu się,

 • korzystaj z akcesoriów pomocniczych ( laski, trójnogi, balkoniki, maty antypoślizgowe
  w łazience, itp.) zmniejszających ryzyko upadków,

 • dostosuj mieszkanie ( zamontuj poręcze przy schodach, usuń progi, kable z podłogi ),

 • rozmieść przedmioty codziennego użytku w taki sposób w bliskim zasięgu,

 • zwróć uwagę na skutki uboczne stosowanych leków, ponieważ niktóre mogą powodować senność, zawroty głowy, co sprzyja upadkom .

ZASADY ZAPOBIEGANIA UPADKOM PODCZAS POBYTU W SZPITALU

 • używaj stabilnego obuwia na płaskim obcasie z podeszwą antypoślizgową,

 • unikaj śliskich i mokrych powierzchni,

 • zwracaj uwagę na znaki ostrzegawcze wskazujące mokrą podłogę,

 • przestrzegaj zaleceń personelu ( zakazu chodzenia, nakazu chodzenia wg wyuczonego przez rehabilitanta schematu),

 • w przypadku wystąpienia zawrotów głowy powiadom personel medyczny,

 • jeżeli masz trudności z poruszaniem się, wychodząc pamiętaj o kulach, balkoniku; poproś personel medyczny, rodzinę o pomoc,

 • zachowaj ostrożność podczas chodzenia w okolicy drzwi otwierających się na zewnątrz,

 • trzymaj rzeczy, z których korzystasz blisko siebie,

 • podczas leżenia w łóżku nie wychylaj się po przedmioty leżące na podłodze, wezwij dzwonkiem personel,

 • po dłuższym leżeniu w łóżku, wstawaj z łóżka stopniowo ( usiądź, opuść nogi, powoli wstań),

 • podczas kąpieli w łazience korzystaj z dostępnego w oddziale sprzętu pomocniczego lub wykonaj kąpiel z pomocą innych osób ( pielęgniarka, rodzina itp.),

 • w przypadku trudności z chodzeniem po wypisie poproś o wózek inwalidzki, który ułatwi dotarcie do środka transportu.

Dodatkowe informacje