Hospitalizacja

     Pobyt w szpitalu niemal zawsze wiąże się ze stresem. Aby ułatwić Państwu te niecodzienne chwile zamieszczamy informacje, które uznaliśmy za przydatne pacjentom.

 

     Co to jest hospitalizacja?


     Przez hospitalizację należy rozumieć całodobowe udzielanie świadczeń obejmujące proces diagnostyczno - terapeutyczny trwający od chwili przyjęcia pacjenta do szpitala do momentu jego wypisu.

 

     Hospitalizacja obejmuje:

 • badania diagnostyczne zlecone przez lekarza,
 • terapię (leczenie),
 • pielęgnację i rehabilitację niezbędne w toku leczenia.

 

     Pacjentowi przyjętemu do szpitala zapewniane są bezpłatne leki i wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia.

      Po przybyciu do szpitala każdy pacjent trafia najpierw do Izby Przyjęć, gdzie przeprowadzane są badania wstępne i dokonywane formalności związane z przyjęciem do szpitala.

 

     Przy przyjęciu do szpitala oprócz skierowania należy mieć ze sobą:

     • dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport);
     • karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych;
     • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW (jeżeli takie pacjent posiada);
     • wykaz aktualnie przyjmowanych leków;
     • pidżamę, bieliznę osobistą, ręczniki, kapcie, komplet przyborów toaletowych, kubeczek lub szklankę.

 

Panie do porodu prosimy o zabranie również:

 

 • karty przebiegu ciąży i oryginału dokumentu potwierdzającego grupę krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi;
 • nocną bieliznę umożliwiającą karmienie piersią, stosowany dotychczas preparat do higieny intymnej;
 • dla noworodka:  ciepły, bawełniany kaftanik - 3 szt., cienki bawełniany kaftanik lub body - 3 szt., śpioszki lub pajacyk - 3 pary, bawełniana czapeczka bez wiązania - 2 szt., skarpetki - 2 pary, kocyk rożek. Wszystkie rzeczy (nawet nowe) powinny być uprane i uprasowane. Dozwolone jest stosowanie własnych środków do pielęgnacji noworodka po uzgodnieniu z personelem oddziału.

Drogie Panie, pamiętajcie o tym, aby zmyć lakier z paznokci (kolor płytki paznokciowej jest ważną informacją o stanie zdrowia). Przyszłym mamom krótkie paznokcie bez tipsów ułatwią zajmowanie się noworodkiem.

 

Znaki identyfikacyjne pacjentów hospitalizowanych

 

Pacjenci przyjmowani do szpitala zaopatrywani są w znak identyfikacyjny w postaci opaski opatrzonej numerem księgi głównej i skrótem nazwy oddziału na awersie oraz imieniem i nazwiskiem pacjenta na rewersie.

Obowiązek zaopatrywania pacjentów w tego rodzaju znaki identyfikacyjne wynika z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

     Po dokonaniu formalności pacjent zostaje skierowany na właściwy oddział.
Ubranie osobiste na czas pobytu w szpitalu zostaje złożone za pokwitowaniem w depozycie szpitalnym.
Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności pozostawione w ubraniu lub szafkach przyłóżkowych.

 

Przyjęcie do poradni specjalistycznej

 

Pacjenci zgłaszający się do przyszpitalnych poradni specjalistycznych powinni mieć ze sobą:

 

  • skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty,

   Uwaga: konieczność posiadania skierowania do poradni specjalistycznej nie dotyczy pacjentów zgłaszających się do poradni: ginekologiczno – położniczej, onkologicznej,

  • aktualne wyniki badań (w przypadku ich posiadania),

  • dowód tożsamości.

 

      Oferta specjalna dla naszych Pacjentów

Oferujemy Państwu:

- pobieranie materiału do badań laboratoryjnych w domu Pacjenta,

- usługi transportu sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

 

 

UWAGA! Brakowanie dokumentacji z lat 1996 i 1997
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o brakowaniu dokumentacji medycznej za lata 1996 i 1997. W związku z powyższym istnieje możliwość odebrania dokumentacji indywidualnej wewnętrznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby bliskiej upoważnionej przez pacjenta, za pokwitowaniem.

 

Obowiązek informacyjny - ADO

 

 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej z siedzibą
  21-500 Biała Podlaska ul. Terebelska 57-65,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 3. Dane będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia.

 4. Dane mogą być udostępniane na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 maja 2017 r.) podmiotom i organom wymienionym w tej ustawie.

 5. Podstawa prawna przetwarzania danych Art.6 ust.1, lit c i e RODO oraz w szczególności :

  - Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

  -Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

  - Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

  - Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

  - Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

  - Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 6. Dane będą przechowywane przez okres: skierowania zrealizowane 5 lat; dokumentacja medyczna 20 lat; dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia 22 lata, zdjęcia RTG 10 lat

 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania od Administratora Danych Osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym Art.13 ust.2 lit e. RODO

 9. Ma Pan/i prawo do przenoszenia danych.

 10. Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały profilowaniu.

 11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje