Badania klinczine prowadzone aktualnie w WSzS

 

1. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, wieloośrodkowe badanie cefepimu/AAI101 u hospitalizowanych osób dorosłych z powikłanymi zakażeniami układu moczowego, w tym ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek.