Badania klinczine prowadzone aktualnie w WSzS

 

1. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, wieloośrodkowe badanie cefepimu/AAI101 u hospitalizowanych osób dorosłych z powikłanymi zakażeniami układu moczowego, w tym ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek. (Rekrutacja zamknięta)

 

2.Otwarte badanie I fazy, prowadzone w grupach równoległych, oceniające farmakokinetykę, bezpieczeństwo i tolerancję rucaparibu u pacjentów z zaawansowanym guzem litym oraz umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub prawidłową czynnością wątroby.

 

3. Randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy 3, porównujące leczenie skojarzone niwolumabem i kabozantynibem lub niwolumabem i ipilimumabem oraz kabozantynibem z monoterapią sunitynibem u chorych z uprzednio nieleczonym, zaawansowanym lub przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym.