Wizyta studyjna delegacji z UMWL w WSzS

W dniu 29 marca odbyła się wizyta studyjna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Podczas spotkania szpital reprezentowali mgr inż. Dariusz Oleński – Dyrektor Naczelny szpitala oraz dr n. med. Joanna Kozłowiec - Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udział w wizycie studyjnej wzięli: Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Dorota Skwarek, Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Joanna Pastuszuk, Kierownik Lubelskiego Centrum Badań nad Innowacyjnością Elwira Rycaj, Kierownik Oddziału Funduszy RPO WL 2014-2020 w Ochronie Zdrowia Anna Brzyska oraz pracownicy Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej: Marta Smulkowska-Marek, Joanna Uniłowska i Wojciech Michalewski.
Podczas wizyty studyjnej zwiedzono obiekty szpitala, łącznie z Ośrodkiem Opieki Medycznej „Domowy Szpital”. Warty podkreślenia jest znaczący stopień rozwoju Szpitala, zarówno pod względem odnowionej, bądź nowej infrastruktury budynkowej, najnowocześniejszego sprzętu jaki znajduje się na wyposażeniu, a także nowatorskiego sposobu organizacji oraz zarządzania placówką. Ponadto szpital nie jest zadłużony, a co więcej rokrocznie udaje się wygenerować nadwyżkę finansową, która jest przeznaczana w dalszej kolejności na inwestycje. Najbliższą planowaną inwestycją jest oddzielny budynek „Bialskiej Onkologii”.
Wysoki stopień rozwoju szpitala podkreślają liczne nagrody, wyróżnienia a także wysokie miejsca w rankingach. W ubiegłym roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zajął 4 miejsce w Polsce w rankingu „Bezpieczny Szpital 2017”. Innowacyjne rozwiązania można spotkać na każdym kroku - zaczynając od sposobu czyszczenia bielizny szpitalnej, poprzez nowatorski sposób organizacji kuchni oraz jadalni, nowoczesny automatyczny system regałów archiwalnych, automatyczny system czyszczenia i dezynfekcji łóżek szpitalnych, najnowsze urządzenia medyczne spotykane na każdym z oddziałów, kończąc na takiej organizacji pracy, która powoduje niemalże brak kolejek do specjalistycznych poradni, czy gabinetów badań.
W szpitalu wprowadzono również innowacyjne usprawnienie pracy lekarzy, dzięki zatrudnieniu pracowników medycznych nazywanych "koderami”. Ich zadaniem jest gromadzenie informacji medycznej, pozwalającej na zgodne z przepisami oraz zasadami sztuki medycznej uzyskiwanie płatności za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.
Szpital współpracuje również na arenie międzynarodowej realizując liczne projekty. Partnerami są szpitale m. in. z Francji, Białorusi, Japonii czy Kazachstanu. Oprócz realizacji projektów współpraca toczy się również na polu wspólnych konferencji, czy sympozjów. Na tego rodzaju przedsięwzięcia szpital jest również świetnie przygotowany - posiada własną salę konferencyjną na wzór auli oraz własny przyszpitalny hotel dla przyjezdnych gości.
Zwieńczeniem spotkania było wspólne podsumowanie wizyty, jak również plany współpracy na przyszłość. W tym zakresie placówka ma kolejne pomysły i projekty, związane między innymi z pozyskiwanymi funduszami europejskimi. Władze szpitala wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów oraz podnosząc jakość usług wprowadzają innowacyjne rozwiązania, które w dużym stopniu podpatrują u zagranicznych partnerów.

 

Rzecznik Prasowy                      

Magdalena Us