Światowy Dzień Zespołu Downa 2018

Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest 21 marca. Data nie jest przypadkowa, bowiem Zespół Downa polega na tym, że w 21. parze chromosomów zamiast dwóch, są trzy chromosomy.

Osoby z zespołem Downa mają mniejsze zdolności poznawcze, niż średnia w populacji zdrowej - wahają się one od lekkiego do średniego opóźnienia umysłowego. Szacuje się, że w Polsce osoby te stanowią ok. 1,4% społeczeństwa. Szczególnie ważny jest dostęp osób z Zespołem Downa do opieki zdrowotnej i rehabilitacji.

Strona Światowego Dnia Zespołu Downa
www.worlddownsyndromeday.org

#LiniaProsta

Telewizja Lifetime wraz ze Stowarzyszeniem Bardziej Kochani organizują drugą edycję akcji #LiniaProsta. Po raz kolejny wsparcie dotyczy pierwszego warszawskiego mieszkania treningowego dla osób z Zespołem Downa oraz osób z niepełnosprawnością umysłową.

Wystarczy wykonać zdjęcie przekreślonej dłoni, oznaczyć je hashtagiem #LiniaProsta i opublikować w mediach społecznościowych. Pojedyncza, prosta i przecinająca dłoń linia papilarna to jedna z cech wyróżniających osoby z zespołem Downa.

pomagamy.im/liniaprosta

www.liniaprosta.com.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=MqmzbJXCZq4

 

 

 Rzecznik Prasowy       

Magdalena Us