Zakończenie kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo - oddechowa, dla pielęgniarek i położnych

 

W dniu 23 lutego 2018 r. odbył się egzamin końcowy kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo - oddechowa, dla pielęgniarek i położnych, organizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali egzamin otrzymując z rąk Z-cy Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala - Pani Joanny Kozłowiec zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego.
Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje, życząc wielu sukcesów
w realizacji zawodowych planów.

 

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec        

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala