Laboratorium w Domowym Szpitalu - ul. Spółdzielcza 5

 Szanowni Państwo,
w celu ułatwienia Państwu dostępu do badan laboratoryjnych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza od 15 lutego 2018 r. do nowego punktu pobrań materiału do badań laboratoryjnych zlokalizowanego w budynku DOMOWEGO SZPITALA przy ul. Spółdzielczej 5.

Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku:
pobieranie materiału do badań w godzinach: 7.00 – 10.45
wydawanie wyników do godziny 16.00

Pozostałe punkty pobrań materiałów do badań laboratoryjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej mieszczą się:
- przy  ul. Terebelskiej 57-65 na parterze oraz na I piętrze p. 50
- przy ul. Sidorskiej 35

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec        

Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala