Program kolonoskopii w profilaktyce raka jelita grubego

Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest partnerem projektu pn. Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego kierowanych do mieszkańców podregionu bialskiego.

Projekt jest przeznaczony dla 1000 osób z regionu bialskiego tj. powiatów: parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego, bialskiego i miasta Biała Podlaska.

Okres trwania Projektu: 01.10.2017 r. - 31.03.2019 r.

Cele Projektu:
1.      Zwiększenie dostępu do informacji dla 1000 osób nt. zapobiegania rakowi jelita grubego i promocja zdrowego trybu życia.
2.      Zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych dla 1000 osób w zakresie raka jelita grubego.


Główne zadania Projektu obejmują:
a)      działania edukacyjne (przeprowadzenie działań profilaktyki edukacyjnej wśród osób po przeprowadzeniu diagnostyki jelita grubego – spotkania edukacyjne),
b)      badania profilaktyczne (przeprowadzenie diagnostyki jelita grubego u rekrutowanych osób – badanie kolonoskopowe),
c)      działania wspierające – zwrot kosztów dojazdu na badania oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

Partnerzy Projektu:
a)      Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego,
b)      Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej,
c)      Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wisznicach.

 Uczestnikami Projektu mogą być osoby:
-  w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego.
- w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.
- w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

Z udziału w projekcie są wyłączone osoby:
• z objawami klinicznymi sugerującymi raka jelita grubego,
• które w ciągu ostatnich 10 lat miały wykonywaną kolonoskopie (poza pacjentami z zespołem Lyncha).


Kwalifikacja do Projektu odbywa się na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego.Zapisy do Projektu:

tel. 883-130-761, 503-150-824

 

Rzecznik Prasowy          

Magdalena Us