IV Onkologiczna Konferencja Naukowa.

„Onkologia – stan aktualny i perspektywy rozwoju" - pod takim hasłem odbyła się w bialskim szpitalu onkologiczna konferencja naukowa. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej już po raz czwarty był organizatorem spotkania.

Otwarcia konferencji dokonała dr n. med. Joanna Kozłowiec – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala. Na konferencji obecni byli między innymi: prof. Wiesława Bednarek – konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz dr hab. n. med. Marek Hus - konsultant wojewódzki w dziedzinie hematologii. Tematem przewodnim konferencji była diagnostyka i sposoby leczenia różnych rodzajów nowotworów.

Jako pierwszy wystąpił dr n. med. Piotr Jackiewicz głosząc wykład pt. „Rekomendacje chirurgicznego leczenia raka piersi". Następnie dr hab. n. med. Marek Hus omówił pierwotne włóknienie szpiku oraz rzadki nowotwór krwi - mielofibrozę i przedstawił diagnostykę w jego terapii. Charakterystyki molekularnej przewlekłych zespołów mieloproferacyjnych dokonał dr n. med. Piotr Centkowski - Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej oraz Oddziału Hematologii. Dr n. med. Jakub Żołnierek zaprezentował metody leczenia systemowego rozsianego raka gruczołu krokowego. Studium przypadku na przykładzie pacjenta z chorobą limfoproliferacyjną z komórek NK zaprezentował lek. med. Maciej Studziński. Ostatnim wystąpieniem konferencji była prezentacja pani Dagmary Chamery – przedstawicielki Banku Komórek Macierzystych Progenis pt. „Krew pępowinowa jako źródło komórek macierzystych w medycynie XXI wieku". Konferencja spotkała się z ogromnym uznaniem przybyłych gości. Jednocześnie zaproszono przybyłych na kolejne spotkanie, które odbędzie się w grudniu 2018 roku.

 Rzecznik Prasowy               

Magdalena Us