Projekt transgraniczny WSzS wyróżniony w konkursie „Orły Wprost"

W dniu 7 listopada 2017 roku na uroczystej gali w Lublinie projekt pn. „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi" w ramach programu współpracy transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 został wyróżniony nagrodą Orły Wprost.

Lubelska edycja wydarzenia poświęcona była osiągnięciom projektów w województwie lubelskim oraz podlaskim, w których efekty współpracy transgranicznej są szczególnie widoczne, przynoszą wiele korzyści miejscowym  społecznościom, przyspieszając lokalny rozwój.

Podczas spotkania odbyła się debata w której udział wzięli m.in. Leszek Buller - dyrektor Centrum Projektów Europejskich oraz Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju.

Projekt Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi" był realizowany w latach 2013-2015, w partnerstwie z Brzeskim Szpitalem Obwodowym z Brześcia. Partnerem Wiodącym był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Wartość całkowita projektu to 4.186.537 euro. Celem przedsięwzięcia była poprawa stanu zdrowia mieszkańców obszaru przygranicznego, poprzez zwiększenie możliwości współpracy transgranicznej jednostek ochrony zdrowia.

Dzięki nawiązanej współpracy możliwe było wyposażenie i zmodernizowanie pracowni kardiologicznych w WSzS w Białej Podlaskiej i w Szpitalu Obwodowym w Brześciu. Ponadto zrealizowano program badawczy dotyczący leczenia zaburzeń rytmu serca, zorganizowano konferencje medyczne oraz wydano publikację podsumowującą realizację projektu.

 

Rzecznik Prasowy
Magdalena Us