III Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia

DSC 0015W dn. 19-20 października 2017r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbył się III Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia.
Organizatorami Szczytu są Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej oraz Brzeski Szpital Obwodowy, które już w 2011 roku podjęły współpracę realizując Projekt pn. „Rozwój Pomocy Kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina 2007-2013.
Patronat honorowy nad tegorocznym wydarzeniem objął Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł oraz Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski.
Uczestnicy konferencji to przedstawiciele medycyny, menedżerowie ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawiciele firm branżowych. Zapoczątkowane w 2015 roku forum cieszy się uznaniem wśród międzynarodowego środowiska medycznego. To miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce i na Białorusi.
Wśród gości znaleźli się:

 • Wasil Kurlowicz – Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej,
 • Sławomir Misiak – Vice Konsul RP na Białorusi,
 • Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego,
 • Riad Haidar – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa,
 • Ewa Panasiuk – Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego,
 • Marek Kos – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Komisji Sejmiku Województwa Lubelskiego,
 • Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski – Prezes Polskiego Federacji Szpitali,
 • Dr Małgorzata Serwach – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Dr hab. n. med. Marek Gogacz – Konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski – Lekarz Kierujący I Kliniką Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii SPSK 1 w Lublinie,
 • Aleksander Karpicki - Dyrektor Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu.

Grono międzynarodowych ekspertów reprezentowali przedstawiciele:

 • Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu,
 • Brzeskiego Szpitala Położniczego w Brześciu,
 • Wojewódzkiego Szpitala Położniczego w Mińsku,
 • Centralnego Miejskiego Szpitala w Równem.

Oficjalnego otwarcia III Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia dokonał Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Następnie Wasil Kurlowicz - Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej, który wyraził uznanie tej inicjatywie. Ponadto gości przywitał gospodarz konferencji – Dariusz Oleński – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej oraz Prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski MD, PhD, MBA, FACP, FESC - Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator (PL) i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, Wiceprzewodniczący Korporacji "Zdrowe Zdrowie" Pracodawców RP, którzy powitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski – Członek Zarządu Głównego PTGO, Lekarz Kierujący I Kliniką Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii SPSK 1 w Lublinie. Nawiązał do działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie onkologii i jednocześnie wyróżnił Dyrektora Szpitala Odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
Tematem przewodnim pierwszej sesji tematycznej była chirurgia, w zakresie priorytetów rozwoju endoskopowych i minimalnie inwazyjnych metod leczenia chirurgicznego. Wykład wygłosiła dr Małgorzata Serwach – adiunkt – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Uczestnicy dyskusji zaprezentowali osiągniecie Oddziałów Szpitalnych w Polsce i na Białorusi.

Ze strony Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej prezentacji dokonali:

 • Dr n. med. Zbigniew Kamiński
 • Lek. med. Marta Łukasik
 • Lek. med. Arkadiusz Tomczyszyn
 • Lek med. Paweł Macech

Brzeski Obwodowy Szpital w Brześciu reprezentował lek. med. Andrej Szestiuk.
Uczestnikami dyskusji byli:

 • Dr Małgorzata Serwach – adiunkt - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Dr n. med. Zbigniew Kamiński – Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgicznym Ogólnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej,
 • Lek. med. Igor Radziewski – Ordynator Oddziału Chirurgii Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu,
 • Lek. med. Genadzij Źurbenko – Lekarz Oddziału Torakochirurgii Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu.

Kolejna dyskusja panelowa dotyczyła jakości w opiece zdrowotnej. Zagadnienia dotyczyły jakości w opiece zdrowotnej w ujęciu wskaźników klinicznych, racjonalnej antybiotykoterapii, elementów kreowanych przez płatnika oraz narzędzi informatycznych w jakości. Moderatorem dyskusji panelowej był Michał Bedlicki – Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie.

Uczestnikami sesji byli:

 • Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Agnieszka Byś – Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej,
 • Radosław Zerański – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Siemens Healthcare sp. z o.o.
 • Łukasz Zoń – Dyrektor Departamentu Prawnego EiB,
 • Lek. med. Wiktoryja Chwal – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu.

Ostatnia sesja tematyczna dotyczyła ginekologii i położnictwa. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, medycyny perinatalnej oraz problemów ginekologii onkologicznej.
Moderatorem dyskusji panelowej był dr hab. Marek Gogacz – Konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii, II Katedra i Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uczestnikami sesji dotyczącej ginekologii i położnictwa byli:

 • Prof. Jan Kotarski – Lekarz Kierujący I Kliniką Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii SPSK 1 w Lublinie,
 • Lek. med. Valerij Shugay – Dyrektor Brzeskiego Położniczego Obwodowego Szpitala w Brześciu,
 • Dr n. med. Andrzej Kisiel – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej,
 • Lek. med. Riad Haidar – Ordynator Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Podsumowujący wykład indywidualny wygłosił lek. med. Władimir Nikolaewicz Antonyuk-Kisyel z Centralnego Miejskiego Szpitala w Równem pn. „Rezultaty leczenia chirurgicznego postępujących żylaków pierwotnych u kobiety w ciąży”.
III Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia spotkał się z ogromnym uznaniem wśród ekspertów, zaproszonych gości oraz uczestników. Jest to kolejny sukces tego międzynarodowego forum. Uczestnicy konferencji podkreślali bardzo wysoki poziom merytoryczny prowadzonych obrad. Szczyt Zdrowia stał się cyklicznym elementem podsumowującym współpracę jednostek ochrony zdrowia w Polsce i na Białorusi oraz integrującym międzynarodowe grono eksperckie.

Rzecznik Prasowy

Magdalena Us