Dni Spirometrii 2017

W dniu 28.09.2017 roku Oddział Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej oraz Poradnia Alergologiczna i Poradnia Chorób Płuc wzięły udział w Polskich Dniach Spirometrii 2017 w ramach europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE.
Hasłem przewodnim Dni Spirometrii 2017 było hasło - Oddychaj czystym powietrzem. Kampania HEALTHY LUNGS FOR LIFE to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP. Patronat nad Dniami Spirometrii 2017 objęło Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Wojskowy Instytut Medyczny, Medycyna Praktyczna oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Badania przeprowadzili lekarze i pielęgniarki Oddziału i Poradni. W czasie trwania akcji przebadano 115 pacjentów, udzielono porad osobom z obturacją dróg oddechowych oraz osobom pragnącym rzucić palenie.
Pacjentom, u których badania wykazały duże ograniczenia w przepływie powietrza w drogach oddechowych, co sugerowało konieczność przeprowadzenia dokładniejszej diagnostyki wydano (32 osobom) informację pisemną wraz z badaniem spirometrycznym do lekarza rodzinnego.
Zainteresowanie akcją spirometryczną wśród pacjentów było bardzo duże. Obecna edycja dni spirometrii była poświęcona wpływowi zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. To jakim powietrzem oddychamy wpływa bezpośrednio na sprawność układu oddechowego i może powodować określone problemy zdrowotne.
Głównym celem akcji założonym przez organizatorów było zapewnienie pacjentom informacji o chorobie, edukacja zdrowotna i uzyskanie kontroli nad zdrowiem oraz jego poprawa we współdziałaniu z lekarzem. Cele te w naszej akcji zostały spełnione.