Otwarcie Ośrodka Opieki Medycznej "Domowy Szpital"

miniatura1W dn. 27 kwietnia 2017 roku miało miejsce oficjalne otwarcie Ośrodka Opieki Medycznej „Domowy Szpital” – innowacyjnego przedsięwzięcia, którego celem jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz osób starszych, schorowanych, często z rozpoznanymi chorobami przewlekłymi oraz zwiększenie troski nad osobami wymagającymi stałej opieki. Pacjenci, ich rodziny oraz opiekunowie korzystając z oferty ośrodka będą mieli okazję skorzystać z zupełnie nowatorskiego podejścia do opieki i leczenia. Nazwa „Domowy Szpital” zawiera w sobie podwójną informację. Pacjenci, którzy znajdą się w pięknym budynku przy ulicy Spółdzielczej 5, odkryją tam iście domową atmosferę oraz fachową, wysokiej klasy opiekę szpitalną. Inni pacjenci, pozostając w swoich domach wśród najbliższych, będą mogli również liczyć na daleko idącą pomoc medyczną w wielu wymiarach opieki i leczenia. Będzie to zapewnione poprzez wizyty domowe lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz możliwość całodobowych konsultacji medycznych przez telefon oraz poprzez system teleopieki.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Władzy Państwowej i Samorządowej:
1.    Małgorzata Bogusz – reprezentująca Wojewodę Lubelskiego,
2.    Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego,
3.    Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego,
4.    Dariusz Stefaniuk – Prezydent Miasta Białej Podlaskiej,
5.    Mariusz Filipiuk – Starosta Bialski,
6.    Przemysław Litwiniuk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego,
7.    Riad Haidar – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego,
8.    Andrzej Marciniuk – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej,
9.    Ryszard Staśczak – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WL w Lublinie,
10.   Dariusz Litwiniuk – Przewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska,
11.   Piotr Dragan – Wójt Gminy Wisznice.

W uroczystości uczestniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezji Siedleckiej Kazimierz Gurda oraz przedstawiciele duchowieństwa. Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentował Pan Paweł Piróg – Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego Lubelskiego Oddziału NFZ. W uroczystości uczestniczył również Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej – Pani Bożena Łukaszek. Obecni byli przedstawiciele Szpitali klinicznych, wojewódzkich i powiatowych województwa lubelskiego oraz miasta Siedlce, jak również Pogotowia Ratunkowego, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Domów Opieki Społecznej. Brzeski Szpital Obwodowy reprezentował Dyrektor – Aleksander Karpicki.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło byłych pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, przybyli:

  • Stanisław Czop,
  • Stanisław Sewastianiuk,
  • Zbigniew Siwek,
  • Zbigniew Rafał,
  • Henryk Chmiel.

W otwarciu uczestniczyły również osoby, które bezpośrednio brały udział w projektowaniu i budowaniu „Domowego Szpitala”:

  • dr Piotr Trojniel – architekt,
  • Ryszard Suchora i Henryk Dołęgowski – właścicele Biura Projektowego ARCH-DOM w Białej Podlaskiej,
  • Jarosław Łepecki – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa DOMBUD Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej - generalny wykonawca inwestycji.

Po uroczystym powitaniu gości nastąpiła ceremonia  wręczenia odznaczeń państwowych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczenia dokonała Pani Małgorzata Bogusz – Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Odznaczeni zostali:
1.    Stanisław Dembowski,
2.    Małgorzata Demidowicz,
3.    Jadwiga Kowalczyk,
4.    Janusz Krawczyk,
5.    Regina Kuć,
6.    Wacława Papińska,
7.    Krystyna Skwierczyńska,
8.    Krystyna Więcaszek.

W kolejnej części uroczystości Pan Robert Maliszewski – Główny Inżynier Szpitala przedstawił prezentację multimedialną na temat inwestycji „Domowy Szpital” i wszystkich etapów budowy. Na zakończenie uroczystości Pan Dariusz Oleński – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej zabrał głos, dziękując wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu. Ponadto wszyscy zasłużeni zostali uhonorowani pamiątkowymi akwarelami, wykonanymi przez artystę Romana Pieńkowskiego.  Zebrani udali się na teren inwestycji przy ul. Spółdzielczej 5, gdzie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezji Siedleckiej Kazimierz Gurda poświęcił obiekt. Na koniec zgromadzeni zwiedzili Ośrodek Opieki Medycznej „Domowy Szpital”.

W projekcie przewidziano:
•    hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci,
•    pielęgniarską opiekę  w domu pacjenta
•    teleopiekę,
•    stacjonarną opiekę długoterminową w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zespole Opieki Paliatywnej,
•    poradnię medycyny paliatywnej,
•    ośrodek wsparcia w postaci Dziennej Domowej Opieki Medycznej,
•    rehabilitację w domu pacjenta,
•    tlenoterapię domową.

„Domowy Szpital”  przy ul. Spółdzielczej to:
•       1 543,00 m2 powierzchni zabudowy projektowanej,
•       3 442,5 m2 powierzchni użytkowej,
•       14 563 m3 kubatury o wyjątkowej architekturze.

Recznik Prasowy

Magdalena Us 

 

 

 

MZ -list

 

WOśP - list