Zakończenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii, dla położnych

 

W dniu 21 listopada 2016 r. odbył się egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii, dla położnych, organizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Wszystkie Panie pomyślnie zdały egzamin końcowy otrzymując z rąk Z-cy Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala - Pani Joanny Kozłowiec zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.
Wszystkim uczestniczkom składamy serdeczne gratulacje, życząc wielu sukcesów w realizacji zawodowych planów.

 

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec              

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala