1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 8 października - Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej

Obecnie występuje bardzo niekorzystne zjawisko starzenia się społeczeństwa, a choroby przewlekłe dotykają przede wszystkim osoby w podeszłym wieku. Rodzi to potrzebę zapewnienia specjalistycznych usług medycznych i opiekuńczych bezpośrednio skierowanych do tej grupy społecznej.

Październik jest miesiącem w którym szczególne zwraca się uwagę na osoby starsze. Obchodzony jest wówczas Międzynarodowy Dzień Osób Starszych oraz Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej wychodzi naprzeciw potrzeb społeczeństwa. W Białej Podlaskiej powstaje jeden z pierwszych w Polsce Ośrodek Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej pod nazwą „Domowy Szpital".

 „Domowy Szpital" to projekt wpisujący się w plan rozwoju opieki długoterminowej i hospicyjnej bialskiego szpitala. Jest to inwestycja bardzo potrzebna w naszym regionie. Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych oraz zwiększenia troski nad osobami wymagającymi stałej opieki. W projekcie przewidziano hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci, pielęgniarską opiekę długoterminową domową, teleopiekę, stacjonarną opiekę długoterminową w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zespole Opieki Paliatywnej. Również Poradnię Medycyny Paliatywnej oraz ośrodek wsparcia w postaci Dziennej Domowej Opieki Medycznej, Rehabilitację w domu pacjenta, tlenoterapię domową. Koszt inwestycji szacowany jest na 17 mln złotych. Zadanie realizowane jest z własnych środków szpitala.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą ludzie w podeszłym wieku, przewlekle i ciężko chorzy, wymagający opieki medycznej i pielęgnacji. Opiekę taką otrzymają na 70 łóżkach w Zespole Opieki Paliatywnej i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym oraz na 15-20 miejscach pobytu dziennego. Ponadto odbiorcami usług opiekuńczych i medycznych będą pacjenci w swoich domach do których dotrą specjaliści ze szpitala. Będą to lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, osoby zajmujące się tlenoterapią.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 31 grudnia br. Pierwsi pacjenci znajdą miejsce w „Domowym Szpitalu" na przełomie kwietnia/maja 2017r. Zakres pewnych działań ze względu na innowacyjność projektu – zastosowanie technologii teleopieki nad pacjentami pozostającymi w domu oraz rozpoczęcie funkcjonowania DDOM – Dziennego Domu Opieki Medycznej może sprawić, że pacjenci w tych obszarach mogą znaleźć miejsce w Ośrodku nieco później.

 

Rzecznik Prasowy      

Magdalena Us