Młodzi Menedżerowie Medycyny z wizytą w bialskim szpitalu

W dniach 12-22 września 2016 r. zespół Młodych Menedżerów Medycyny w składzie: Ligia Kornowska – Przewodnicząca, Mateusz Jankowski - Wiceprzewodniczący ds. polityki zdrowotnej i Paweł Kroczek – Wiceprzewodniczący ds. szpitalnictwa i biznesu odbyli wizytę studyjną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Podczas dwutygodniowych praktyk, uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem jednostki poprzez wizytację Działów i Sekcji Szpitala oraz spotkania z kadrą zarządczą.

Młodzi Menedżerowie Medycyny to Zespół zrzeszający ludzi u progu swojej kariery zawodowej, którzy będąc specjalistami w różnych sektorach, koncentrują się na poprawie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jest on odpowiedzią na pilne zapotrzebowanie na doskonale przygotowaną kadrę zarządzającą w medycynie. Projekt zapewnia zdobywanie wiedzy i kwalifikacji pod okiem najlepszych menedżerów medycyny.

 

Rzecznik Prasowy        

Magdalena Us