III Polskie Dni Spirometrii w WSzS

W dniach 14-19 września 2015 odbędą się III Polskie Dni Spirometrii objęte patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
W ramach tych obchodów zapraszamy Państwa do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej na bezpłatne badanie spirometryczne. To nieinwazyjne badanie pozwalające ocenić pojemność i przepływ powietrza przez płuca oraz ich funkcję niezbędne jest do potwierdzenia diagnozy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Badanie wykonywane będzie dnia 17.09.2015 w godz. 12.00 – 20.00 w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc pok. 27 w budynku Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych (wejście od ul. Jana II Kazimierza). Więcej informacji uzyskacie Państwo w poradni lub pod nr tel. 83 414 71 33.

Audit Recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbył się Audit Recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 i ISO/IEC 27001:2013.
Funkcjonujący w szpitalu system oceniała Jednostka Certyfikująca QUALITY & RELIABILITY Sp. z o. o. W ciągu dwóch dni auditorzy ocenili dynamikę zarządzania szpitalem, wybrane procesy i podprocesy systemowe. Auditowane obszary zostały uznane za efektywne. Przeprowadzający audit stwierdzili, że Zintegrowany System Zarządzania jest utrzymywany i doskonalony oraz stanowi integralny element systemu zarządzania, a cele zawarte w Polityce szpitala wspierają osiąganie celów strategicznych. Wysoka ocena auditorów potwierdza, że nasz szpital niesie pomoc i świadczy usługi na najwyższym poziomie.

Dziękujemy Pani Rzecznik

 Dnia 3 września 2015 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja prasowa związana z zakończeniem przez Panią dr n. med. Joannę Kozłowiec pracy na stanowisku Rzecznika Prasowego Szpitala. Pan Dyrektor Dariusz Oleński podziękował Pani Rzecznik za wieloletnią, oddaną służbę na stanowisku Rzecznika Prasowego. W dowód uznania za profesjonalizm w tworzeniu wizerunku Szpitala i troskę o poprawny przebieg procesu komunikacji Szpitala z otoczeniem Pan Dyrektor wręczył Pani dr n. med. Joannie Kozłowiec symboliczną statuetkę „Złoty mikrofon”.

 

Maskotki dla małych pacjentów Szpitala

 

W dniu 26 sierpnia 2015 roku odbyło się przekazanie maskotek na rzecz małych pacjentów bialskiego szpitala. Kolorowe maskotki wykonane zostały w ramach projektu „Zło dobrem zwyciężaj”, którego beneficjentami byli: Grupa Nieformalna „Niewyjściowi”, Zakład Karny w Białej Podlaskiej oraz Bialska Spółdzielnia Socjalna Progres.

 

 

Rzecznik Prasowy        

Joanna Kozłowiec    

 

 

 

   

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny laureatem The BIZZ 2015

 

The BIZZ to coroczna, prestiżowa nagroda w świecie biznesu, przyznawana  najwybitniejszym firmom oraz przedsiębiorcom w poszczególnych krajach.  Wyróżnienie to otrzymują firmy w celu uznania doskonałości biznesowej, nadawane przez Światową Konfederację Przedsiębiorstw z Houston.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w 2015 roku został laureatem światowej nagrody business excellence, wyróżnienie zostało przyznane za kierownictwo, jakość usług, systemy zarządzania, innowację i kreatywność oraz społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

 

 

Rzecznik Prasowy        

Joanna Kozłowiec        

CCZiF nagrodzone Złotym Żurawiem

Kurier Lubelski po raz pierwszy zorganizował plebiscyt „Złoty Żuraw 2014”, ranking najlepszych inwestycji oddanych do użytku w latach 2012 – 2014 na terenie województwa lubelskiego. 19 czerwca 2015 roku odbyła się Gala podczas której nagrodzone zostały inwestycje z największą liczbą głosów. III miejsce zdobyło Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.
Ocenie poddawane były walory użytkowe oraz estetyczne zgłaszanych obiektów.

 

 

Rzecznik Prasowy        

Joanna Kozłowiec        

Konferencja nefrologiczna

W dniu 12 czerwca 2015 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbyła się Konferencja Szkoleniowa „Dogadajmy się z nefrologiem” - problemy chorób nerek w szpitalu i ambulatorium.
Organizatorem spotkania był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej oraz DaVita Clinic Biała Podlaska .
Zagadnienia dotyczące chorób nerek podejmowali przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec, prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik, dr hab. n. med. Tomasz Hryszko, dr hab. n. med. Szymon Brzósko, Dyrektor ds. Medycznych DaVita na Europę i Bliski Wschód - dr n. med. Maciej Drożdż,  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski z Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu, dr n. med. Radosław Starownik z SPSK Nr 4 w Lublinie, dr n. med. Maciej Kisiel z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

 

 

Rzecznik Prasowy      

Joanna Kozłowiec    

 

 

Bialski szpital uczestnikiem HOPE Exchange Program

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej będąc członkiem Polskiej Federacji Szpitali, a tym samym członkiem Europejskiej Federacji Szpitali, jako jeden z trzech szpitali w Polsce uczestniczył w tegorocznej edycji HOPE Exchange Program.

Ten prestiżowy w Europie program umożliwia menedżerom jednostek ochrony zdrowia wymianę doświadczeń, poznawanie nowych obszarów kulturowych a także nawiązywanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych.

W ramach Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE 2015 w dniach od 4 do 27 maja 2015 roku gościliśmy przedstawicieli szpitala z Francji i Grecji. Program wizyty obejmujący spotkania z przedstawicielami wszystkich grup zawodowych bialskiego szpitala pozwolił naszym gościom zapoznać się nie tylko ze strukturą i kulturą organizacji ale także z praktykami stosowanymi w zakresie zarządzania szpitalem oraz wybranymi metodami diagnostyczno – terapeutycznymi.

 

Rzecznik Prasowy        

Joanna Kozłowiec        

Konferencja Szkoleniowa "Dogadajmy się z nefrologiem"

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej


DaVita Clinic Biała Podlaska

 

Zapraszają na Konferencję Szkoleniową

 

"Dogadajmy się z nefrologiem"
 - problemy chorób nerek w szpitalu i ambulatorium,

 

która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 roku o godz. 10.00
w Auli Centrum Dydaktyczno-Administracyjnego
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

 

        dr hab. n. med. Szymon Brzósko                              mgr inż. Dariusz Oleński
         Przewodniczący Komitetu Naukowego

                             Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

                          w Białej Podlaskiej

 

Ramowy program:
10.00 - Otwarcie konferencji
Sesja 1. Ostre uszkodzenie nerek (10.15-11.45)
10.15 -10.40 - Nefropatia zaporowa. Dr R. Starownik
10.45 -11.10 - Nefropatia zaporowa - prezentacja przypadków. Dr M. Kisiel
11.15 -11.40 - Zapobieganie nefropatii kontrastowej. Doc. Sz. Brzósko

Sesja 2. Przewlekła choroba nerek (11.55-13.30)
11.55 -12.20 - Postępy w cukrzycowej chorobie nerek. Prof. B. Naumnik
12.25 -12.50 - Skierowanie do nefrologa - zwykłe, pilne, czy może nie kierować? Dr M. Drożdż
12.55 -13.20 - Praktyczne aspekty leczenia niedokrwistości w przewlekłej chorobie nerek Doc.T. Hryszko
13.25 -13.30 - firma Apotex
13.30 - 14.30 - Lunch

Sesja 3. Przewlekła choroba nerek – stadium 5D (14.30-15.30)
14.30 -14.55 - Zaburzenia kostne i mineralne u chorych dializowanych. Prof. M. Myśliwiec
15.00 -15.25 - Dializa u chorego 80+. Prof. K. Marczewski

Dzień Dziecka w WSzS

 

1 czerwca pacjentów Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej odwiedziły dwa Klauny. Wędrując od sali do sali barwne postaci rozmawiały z dziećmi i ich opiekunami obdarowując przy tym naszych milusińskich drobnymi upominkami. Dzieci z uśmiechem na twarzach witały gości, którzy przybyli z wizytą, by razem świętować Międzynarodowy Dzień Dziecka.

 

 

Rzecznik Prasowy      

Joanna Kozłowiec