Usługi hotelowe w bialskim Szpitalu

Szanowni Państwo,

w nowym budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej świadczone są usługi hotelowe. W zlokalizowanym na I piętrze budynku Centrum Dydaktyczno - Administracyjnego hotelu (wejście od ul. Terebelskiej) przygotowane są pokoje dla opiekunów dzieci hospitalizowanych w bialskim Szpitalu. Ponadto do dyspozycji gości hotelowych pozostawiamy pokoje jedno i dwuosobowe oraz apartamenty. Zapewniamy komfortowe warunki w nowych, przytulnych pokojach. Zapraszamy Państwa do korzystania z usług hotelowych.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w recepcji hotelu pod numerem tel. 83 414 72 99.

Ceny za usługi hotelowe dostępne są na stronie internetowej Szpitala. 

Rzecznik Prasowy  

Joanna Kozłowiec  

Zdrowych i spokojnych Świąt

 

         

   

               "Jest taki dzień, bardzo ciepły,

                 choć grudniowy

                 Dzień, zwykły dzień,

                 w którym gasną wszelkie spory..."

            (K. Dzikowski, Jest taki dzień)

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
    
    Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Państwu

składam życzenia wielu radosnych i głębokich przeżyć w gronie najbliższych

oraz wewnętrznego spokoju i wytrwałości w każdym dniu nadchodzącego

Nowego 2015 Roku. Niech to będzie dla Państwa czas zrealizowanych planów

i nowych nadziei.

 

    Dyrektor
     Dariusz Oleński

 

 
   

Zakończenie kursu specjalistycznego "Szczepienia ochronne (03/08)"

W dniu 9 grudnia 2014 roku, zakończyła się II edycja kursu specjalistycznego "Szczepienia ochronne (03/08)" organizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Kurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony pielęgniarek i pielęgniarzy. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy ukończenia kursu.

 

Rzecznik Prasowy    

Joanna Kozłowiec    

Szpital wyróżniony w konkursie "O Kryształową Cegłę"

12 grudnia 2014 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczysta Gala XIV edycji Konkursu o „Kryształową Cegłę”, promującego działania w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Nowo otwarty budynek Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej zajął I Miejsce w kategorii "Obiekty Zdrowia". W konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin oceniano pomysłowość i inicjatywę, a także jakość oraz nowatorstwo rozwiązań architektonicznych technicznych i funkcjonalnych obiektów budowlanych.

Rzecznik Prasowy    

Joanna Kozłowiec    

Konferecje i szkolenia dla członków LIL

 

 

Komisja Kształcenia Medycznego Lubelskiej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów, członków LIL na konferencje naukowo - szkoleniowe i kursy medyczne zaplanowane w pierwszym półroczu 2015 roku.

 

 

Tematyka kursów/konferencji:

  • Analiza osobowości - jak sobie radzić ze stresem.
  • Wybrane stany zagrożenia życia - postępowanie. Problemy związane ze znieczuleniem miejscowym w stomatologii.
  • Postępowanie w stanach nagłych zagrożenia życia.
  • Kształtowanie profesjonalnego wizerunku lekarza i lekarza dentysty.
  • Agresywny pacjent - praktyczny poradnik postępowania z pacjentem agresywnym. Dokumentacja medyczna - jedyne alibi lekarza w toku postępowania sądowego i kontrolnego NFZ.
  • Wybrane aspekty prawne w codziennej praktyce lekarskiej (konferenacja).
  • Uświadomiona zgoda pacjenta na leczenie. Błąd medyczny - aspekty prawne.

Terminy, szczegółowe informacje oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie www.oil.lublin.pl/kursy

Rzecznik Prasowy  

Joanna Kozłowiec  

Zakończenie kursu kwalifikacyjnego "Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki"

 

W sobotę 22 listopada 2014 r. odbył się egzamin kończący 5-miesięczny kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i pielęgniarzy "Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki". Zajęcia I-szej edycji odbywały się w systemie niestacjonarnym. Wszystkim Paniom i Panom serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu.

Rzecznik Prasowy      

Joanna Kozłowiec      

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada11 listopada 2014 r. o godz. 9.30 przed Miejscem Straceń na Placu Wolności zebrały się poczty sztandarowe oraz delegacje szkół i zakładów pracy. Wśród licznie zebranych obecna była reprezentacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej przy dźwiękach hymnu państwowego i złożeniu kwiatów przez delegacje, Prezydent Miasta Biała Podlaska Andrzej Czapski powitał zebranych. O godzinie 10.00 w kościele św. Antoniego odprawiona została uroczysta Msza św., po której zebrani udali się pod pomnik 34 Pułku Piechoty.

 

Rzecznik Prasowy    

Joanna Kozłowiec    

Wizyta Akredytacyjna

W dniach 28 – 30 października 2014 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, oceniali realizację standardów akredytacyjnych w bialskim szpitalu.

Harmonogram wizyty akredytacyjnej obejmował: spotkania z Dyrekcją, przegląd dokumentacji medycznej oraz wizyty w oddziałach i działach naszego szpitala.

Przez trzy dni wizytatorzy oceniali wybrane oddziały szpitalne, działy diagnostyczne i pomocnicze oraz administracyjne komórki organizacyjne szpitala.

Trzydniowa wizyta zakończyła się spotkaniem z personelem szpitala, w trakcie którego skierowano dużo ciepłych słów pod adresem pracowników zaangażowanych w kształtowanie wizerunku naszego szpitala.

Zgodnie z procedurą po dokonaniu analizy wyników obserwacji szpitala wizytatorzy zawiadomią Dyrektora Szpitala o wyniku oceny.

Rzecznik Prasowy    

Joanna Kozłowiec    

II miejsce w Polsce dla WSzS w rankingu "Bezpieczny Szpital 2014"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej wzorem lat uprzednich wziął udział w tegorocznym rankingu "Bezpieczny Szpital" organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i wydawnictwo Blue Media.

Celem rankingu jest dokonanie oceny funkcjonowania szpitali pod kątem zapewnienia wysokiej jakości bezpiecznej opieki zdrowotnej. Ocenie poddawane są różne obszary działalności szpitali m. in. komfort pobytu pacjenta, diagnostyka, system sterylizacji, analiza zdarzeń i skarg, polityka lekowa, jakość usług, personel i jego kwalifikacje, systemy informatyczne, finanse, zarządzanie majątkiem.

Każdego roku w badaniu bierze udział ponad 240 szpitali, z których wyłaniana jest tzw. "złota setka". Od kilku już lat Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej plasuje się w czołówce szpitali biorących udział w rankingu co świadczy o wysokiej jakości udzielanych świadczeń. W tegorocznym badaniu atutem bialskiego Szpitala jest m. in. poprawa komfortu pobytu pacjentów będąca wynikiem powiększenia kubatury Szpitala o dodatkowe piętro oraz dwa nowe budynki oddane do użytku na potrzeby funkcjonowania oddziałów szpitalnych i przyszpitalnych poradni specjalistycznych. Ponadto personel lekarski jak i pielęgniarski nieustannie podnosi kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że rok 2013 był kolejnym z rzędu, który bialski Szpital zamknął dodatnim wynikiem finansowym.

Zajęcie drugiego miejsca w Polsce i pierwszego miejsca w województwie w rankingu "Bezpieczny Szpital 2014" to, na przestrzeni miesiąca, drugie już prestiżowe wyróżnienie Szpitala będące potwierdzeniem wysokiej jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest również tegorocznym finalistą programu Najwyższa Jakość Quality International 2014.

Rzecznik Prasowy    

Joanna Kozłowiec   

Zapraszamy na fotorelację 

Ćwiczenia ewakuacyjne

 

We wtorek 21 paździenika 2014 r. na terenie Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego bialskiego Szpitala zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacyjne. W akcji udział wzięła Dyrekcja WSzS, członkowie Zespołu ds. Ewakuacji Szpitala oraz Zespół Zarządzania Kryzysowego Miasta Biała Podlaska. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie praktycznych umiejetności oraz znajomości procedur w zakresie organizacji ewakuacji personelu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

 

Rzecznik Prasowy    

Joanna Kozłowiec  

Zapraszamy na fotorelację