Złote Godło QI przyznane WSzS w Białej Podlaskiej

W poniedziałek 28 września 2015 roku w Warszawie odbyło się Europejskie Forum Jakości, połączone z Galą Finałową Programu Najwyższa Jakość Quality International. Laureatem tegorocznej edycji programu został Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Podczas uroczystej Gali Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala – Pani Joanna Kozłowiec odebrała z rąk Pani Anny Biszkowieckiej – Redaktor Naczelnej Forum Biznesu, Pani Grażyny Żarlickiej – Przewodniczącej Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Sekcji Organizacji Publicznych Klubu Polskie Forum ISO 9000, oraz Pana Piotra Burzyka – Dyrektora Biura Zarządzania Jakością w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Złote Godło Quality International 2015 w kategorii QI ORDER – zarządzanie najwyższej jakości.
    Wyróżnienie przyznane Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Białej Podlaskiej, drugi rok z rzędu, świadczy o wysokim standardzie zarządzania oraz udzielanych świadczeń medycznych.

 

XXX - lecie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

    W dniu 11 września 2015 roku, odbył się Jubileusz XXX-lecia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.
    Jubileusz Honorowym Patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski.
    Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kaplicy Szpitalnej WSzS, pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, pracownicy szpitala, a także pacjenci.
    Uroczysta Gala Jubileuszowa odbyła się w  Auli Centrum Dydaktyczno – Administracyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Na uroczystość zaproszeni zostali posłowie i senatorowie, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, miasta i powiatu bialskiego, dyrektorzy jednostek służby zdrowia, emeryci, a także przedstawiciele firm współpracujących ze Szpitalem oraz mediów.
    Podczas Jubileuszu Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Arkadiusz Bratkowski wręczył odznaki honorowe "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego" Panu Riadowi Haidarowi – Radnemu Sejmiku Województwa Lubelskiego, Ordynatorowi Oddziału Neonatologicznego i Panu Tomaszowi Luterkowi – Z-cy Ordynatora Oddziału Urazowo – Ortopedycznego oraz grawertony okolicznościowe przyznane przez Zarząd Województwa Lubelskiego Pani Katarzynie Ulicie – Kierownikowi Sekcji Zamówień Publicznych oraz Panu  Czesławowi Karpiukowi – Głównemu Energetykowi.
Odznaką honorową "Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia" wyróżnieni zostali Joanna Kozłowiec – Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala, Pani Anna Kochańska – p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego oraz Pani  Barbara Szymańska – Z-ca Ordynatora Oddziału Okulistycznego. W dalszej części spotkania Starosta Bialski Pan Tadeusz Łazowski wręczył odznaki „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego" Pani Eugenii Denickiej – emerytce, do lipca 2015 r. Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia, Panu Andrzejowi Hajdukowi – konserwatorowi gazów medycznych, Panu Stanisławowi Kowalczukowi – Kierownikowi Sekcji BHP oraz Panu Krzysztofowi Rożenowi – Kierownikowi Zespołu Opieki Medycznej.
Dyrektor Szpitala Pan Dariusz Oleński wręczył medale pamiątkowe z okazji 30-lecia WSzS Panu Sławomirowi Sosnowskiemu – Marszałkowi Województwa Lubelskiego, J.E. Ks. Biskupowi Kazimierzowi Gurdzie, ks. Janowi Pilipiukowi – kapelanowi szpitalnemu, Panu Riadowi Haidarowi - Radnemu Sejmiku Województwa Lubelskiego i Ordynatorowi Oddziału Neonatologicznego, Panu Andrzejowi Czapskiemu – Dyrektorowi Europejskiego Centrum Kształcenia  i Wychowania OHP   w Roskoszy, Panu Tadeuszowi Łazowskiemu – Staroście Bialskiemu, Panu Dariuszowi Stefaniukowi – Prezydentowi Miasta Biała Podlaska, Panu Andrzejowi Mielcarkowi – Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ponadto  medale otrzymali byli i obecni członkowie zarządu, pracownicy Szpitala: Pan Edward Ciechanowicz Lewkowicz, Pan Stanisław Czop, Pan Jan Żukowski, Pan Stanisław Sewastianiuk, Pan Zbigniew Siwek, Pan Zbigniew Rafał, Pan Radosław Mroczkowski, Pan Andrzej Gonczaryk, Pani Dorota Nosalska, Pani Mirosława Radyno, Pan Grzegorz Głowiński, Pani Jolanta Seroczyńska, Pani Joanna Kozłowiec, Pani Cecylia Kiełczewska, Pan Henryk Chmiel oraz Pan Dariusz Kacik.
    Tego dnia odbył się również Jubileuszowy V Piknik Pracowniczy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej pod hasłem przewodnim „Nie ma jak w PRL – u”.
    Podczas pikniku rozstrzygnięty został konkurs na ”Najlepszą Pielęgniarkę/Pielęgniarza/Położną 2015”. Tegorocznymi laureatami zostali: Pani Grażyna Abramowicz i Pani Anna Bukrzewska – ex aequo I miejsce, Pani Anetta Terpiłowska – Pasik– II miejsce, Pani Helena Teodorowicz oraz Pan Krzysztof Lewicki ex aequo III miejsce.  Na spotkaniu wręczone zostały dyplomy dla osób które w ciągu ostatnich 20 lat pracy w Szpitalu miały 100% frekwencję. Byli to: Dyrektor Pan Dariusz Oleński oraz pracownicy, Pani Iwona Jurewicz, Pan Ireneusz Pracoń, Pani Sławomira Marczuk, Pani Zofia Przybysz, Pan Sławomir Sosnowski, Pan Wiesław Niedźwiedź, Pani Teresa Woźniak, Pani Bożena Łukaszuk, Pani Irena Doroszuk, Pani Irena Zwolak, Pani Małgorzata Patyk, Pan Jan Chwesiuk, Pani Barbara Dawidziuk, Pani Renata Bartoszewska, Pani Elżbieta Różanowska – Jencz i Pani Barbara Kuszneruk.
W programie spotkania były : występ Pana Krzysztofa Hanke, mecz piłki siatkowej oraz liczne konkursy i zabawy.

 

III Polskie Dni Spirometrii w WSzS

W dniach 14-19 września 2015 odbędą się III Polskie Dni Spirometrii objęte patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
W ramach tych obchodów zapraszamy Państwa do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej na bezpłatne badanie spirometryczne. To nieinwazyjne badanie pozwalające ocenić pojemność i przepływ powietrza przez płuca oraz ich funkcję niezbędne jest do potwierdzenia diagnozy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Badanie wykonywane będzie dnia 17.09.2015 w godz. 12.00 – 20.00 w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc pok. 27 w budynku Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych (wejście od ul. Jana II Kazimierza). Więcej informacji uzyskacie Państwo w poradni lub pod nr tel. 83 414 71 33.

Audit Recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbył się Audit Recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 i ISO/IEC 27001:2013.
Funkcjonujący w szpitalu system oceniała Jednostka Certyfikująca QUALITY & RELIABILITY Sp. z o. o. W ciągu dwóch dni auditorzy ocenili dynamikę zarządzania szpitalem, wybrane procesy i podprocesy systemowe. Auditowane obszary zostały uznane za efektywne. Przeprowadzający audit stwierdzili, że Zintegrowany System Zarządzania jest utrzymywany i doskonalony oraz stanowi integralny element systemu zarządzania, a cele zawarte w Polityce szpitala wspierają osiąganie celów strategicznych. Wysoka ocena auditorów potwierdza, że nasz szpital niesie pomoc i świadczy usługi na najwyższym poziomie.

Dziękujemy Pani Rzecznik

 Dnia 3 września 2015 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja prasowa związana z zakończeniem przez Panią dr n. med. Joannę Kozłowiec pracy na stanowisku Rzecznika Prasowego Szpitala. Pan Dyrektor Dariusz Oleński podziękował Pani Rzecznik za wieloletnią, oddaną służbę na stanowisku Rzecznika Prasowego. W dowód uznania za profesjonalizm w tworzeniu wizerunku Szpitala i troskę o poprawny przebieg procesu komunikacji Szpitala z otoczeniem Pan Dyrektor wręczył Pani dr n. med. Joannie Kozłowiec symboliczną statuetkę „Złoty mikrofon”.

 

Maskotki dla małych pacjentów Szpitala

 

W dniu 26 sierpnia 2015 roku odbyło się przekazanie maskotek na rzecz małych pacjentów bialskiego szpitala. Kolorowe maskotki wykonane zostały w ramach projektu „Zło dobrem zwyciężaj”, którego beneficjentami byli: Grupa Nieformalna „Niewyjściowi”, Zakład Karny w Białej Podlaskiej oraz Bialska Spółdzielnia Socjalna Progres.

 

 

Rzecznik Prasowy        

Joanna Kozłowiec    

 

 

 

   

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny laureatem The BIZZ 2015

 

The BIZZ to coroczna, prestiżowa nagroda w świecie biznesu, przyznawana  najwybitniejszym firmom oraz przedsiębiorcom w poszczególnych krajach.  Wyróżnienie to otrzymują firmy w celu uznania doskonałości biznesowej, nadawane przez Światową Konfederację Przedsiębiorstw z Houston.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w 2015 roku został laureatem światowej nagrody business excellence, wyróżnienie zostało przyznane za kierownictwo, jakość usług, systemy zarządzania, innowację i kreatywność oraz społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

 

 

Rzecznik Prasowy        

Joanna Kozłowiec        

CCZiF nagrodzone Złotym Żurawiem

Kurier Lubelski po raz pierwszy zorganizował plebiscyt „Złoty Żuraw 2014”, ranking najlepszych inwestycji oddanych do użytku w latach 2012 – 2014 na terenie województwa lubelskiego. 19 czerwca 2015 roku odbyła się Gala podczas której nagrodzone zostały inwestycje z największą liczbą głosów. III miejsce zdobyło Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.
Ocenie poddawane były walory użytkowe oraz estetyczne zgłaszanych obiektów.

 

 

Rzecznik Prasowy        

Joanna Kozłowiec        

Konferencja nefrologiczna

W dniu 12 czerwca 2015 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbyła się Konferencja Szkoleniowa „Dogadajmy się z nefrologiem” - problemy chorób nerek w szpitalu i ambulatorium.
Organizatorem spotkania był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej oraz DaVita Clinic Biała Podlaska .
Zagadnienia dotyczące chorób nerek podejmowali przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec, prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik, dr hab. n. med. Tomasz Hryszko, dr hab. n. med. Szymon Brzósko, Dyrektor ds. Medycznych DaVita na Europę i Bliski Wschód - dr n. med. Maciej Drożdż,  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski z Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu, dr n. med. Radosław Starownik z SPSK Nr 4 w Lublinie, dr n. med. Maciej Kisiel z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

 

 

Rzecznik Prasowy      

Joanna Kozłowiec    

 

 

Bialski szpital uczestnikiem HOPE Exchange Program

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej będąc członkiem Polskiej Federacji Szpitali, a tym samym członkiem Europejskiej Federacji Szpitali, jako jeden z trzech szpitali w Polsce uczestniczył w tegorocznej edycji HOPE Exchange Program.

Ten prestiżowy w Europie program umożliwia menedżerom jednostek ochrony zdrowia wymianę doświadczeń, poznawanie nowych obszarów kulturowych a także nawiązywanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych.

W ramach Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE 2015 w dniach od 4 do 27 maja 2015 roku gościliśmy przedstawicieli szpitala z Francji i Grecji. Program wizyty obejmujący spotkania z przedstawicielami wszystkich grup zawodowych bialskiego szpitala pozwolił naszym gościom zapoznać się nie tylko ze strukturą i kulturą organizacji ale także z praktykami stosowanymi w zakresie zarządzania szpitalem oraz wybranymi metodami diagnostyczno – terapeutycznymi.

 

Rzecznik Prasowy        

Joanna Kozłowiec