II Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Onkologia - Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Białej Podlaskiej

 

zaprasza na

 

II KONFERENCJĘ NAUKOWO – SZKOLENIOWĄ

ONKOLOGIA – STAN AKTUALNY

I PERSPEKTYWY ROZWOJU,

 

która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2015 roku

w Auli Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

 

 

Przewodniczący

Komitetu Naukowego

 

dr hab. n. med. prof. nadzw. Krzysztof Jeziorski

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Białej Podlaskiej

mgr inż. Dariusz Oleński

 

PROGRAM

10.30 – 10.50

Rejestracja uczestników

 

10.50 – 11.00

Otwarcie konferencji

 

11.00 – 11.20

Problemy onkologii geriatrycznej

dr hab. n. med. prof. nadzw. Krzysztof Jeziorski

 

11.20 – 11.40

Rola radioterapii w leczeniu raka piersi po BCT i mastektomii

dr n. med. Zbigniew Jodkiewicz

 

11.40 – 12.00

Odstąpienie od uporczywej terapii

lek. med. Dariusz Kuć

 

12.00 – 12.20

Łagodzenie bólu przewlekłego w chorobie nowotworowej

dr n. med. Jerzy Jarosz

 

12.20 – 12.45

 Lunch

 

12.45 – 13.05

Diagnozowanie nowotworów – co można odczytać z morfologii krwi?

Dr n. med. Piotr Centkowski

 

13.05 – 13.25

Zaburzenia krzepnięcia krwi w chorobach nowotworowych – punkt widzenia diagnosty laboratoryjnego

mgr Paweł Kozłowski

 

13.25 - 13.30

 

 Wykład - Firma MEDAC

 

13.30

Zakończenie Konferencji

 

13.30 - 15.00

Warsztaty nt. "Komunikacja z rodzicami dziecka z niepomyślnym rokowaniem" dla lekarzy z Oddziału Dziecięcego oraz Oddziału Neonatologicznego

lek. med. Dariusz Kuć

 

Patronat Medialny:

                                            

22-26 listopada - Dni Honorowego Krwiodawstwa

 

W dniach 22 - 26 listopada obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa. Szczególnie w tym czasie warto zwrócić uwagę na problem niedoboru krwi. Każdego roku zapotrzebowanie na krew stale wzrasta. Jest to wynikiem między innymi postępu medycyny, zwłaszcza w zakresie transplantologii, onkologii, hematologii i chirurgii sercowo-naczyniowej. Mimo rozwoju nauki jedynym źródłem krwi jest krew oddana przez drugiego człowieka. To właśnie dzięki takim gestom możliwe jest uratowanie życia innych. W tych symbolicznych dniach pragniemy złożyć wyrazy uznania Honorowym Dawcom Krwi. Jednocześnie zachęcamy Wszystkich do oddawania krwi, dzięki czemu możemy uratować zdrowie i życie ludzkie.

 

Rzecznik Prasowy      

Magdalena Us       

 

 

    

17 listopada – Światowy Dzień Wcześniaka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej włącza się w obchody Światowego Dnia Wcześniaka, przypadające 17 listopada.

Na świecie 1 na 10 dzieci jest wcześniakiem. Co roku w Polsce 7% dzieci, czyli ponad 28 tysięcy, rodzi się przedwcześnie, tj. między 22. a 37 tygodniem ciąży. Wcześniactwo dotyka również dzieci i rodziców w naszym regionie.

W 2014 roku w Oddziale Neonatologicznym im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przyszło na świat  219 wcześniaków – 110 chłopców i 109 dziewczynek. Najmniejszy noworodek ważył zaledwie 540 g.
Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka oraz solidarności z rodzicami dzieci przedwcześnie narodzonych, wiele charakterystycznych budynków na całym świecie zostanie podświetlonych na fioletowo. Również w taki sposób Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej włącza się w obchody święta. Główny budynek szpitala (od ul. Okopowej) od godz. 16.00 oświecać będzie fioletowa iluminacja świetlna. Zachęcamy Państwa, aby szczególnie w tym dniu zsolidaryzować się z tymi, których dotyka ten problem.

 

Rzecznik Prasowy      

Magdalena Us        

 

     

Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada

W dniu 11 listopada 2015 roku reprezentacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej uczestniczyła w obchodach 97. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tegoroczne Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy Świętej zgromadzeni przeszli na Plac Wolności, gdzie nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej. Następnie po odśpiewaniu hymnu narodowego i przemówieniu Prezydenta Miasta Biała Podlaska – Dariusza Stefaniuka delegacje złożyły kwiaty przy pomniku Orła Niepodległości.

 

Rzecznik Prasowy      

Magdalena Us        

Zaczytane Biblioteki w WSzS w Białej Podlaskiej


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej bierze udział w Programie pod patronatem Ministra Zdrowia - "Zaczytane Biblioteki". Celem programu jest wyposażenie oddziałów dziecięcych w literaturę o tematyce dziecięco- młodzieżowej.

Szansę na wsparcie otrzyma placówka, która zdobędzie największą liczbę głosów internautów. Głosowanie trwa od 6 listopada do 6 grudnia 2015 r. Każdy posiadacz konta Facebook może raz dziennie zagłosować na wybraną placówkę, logując się na stronie: http://bit.ly/ZaczytaneBiblioteki

Do konkursu zgłosiło się ponad 160 szpitali z całej Polski. Logując się do aplikacji zachęcamy do oddania głosu na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

Główną nagrodą w konkursie jest bon o wartości 5 000 zł na zakup sprzętu medycznego oraz nagrody w postaci książek. Serdecznie zachęcamy do oddania głosu na bialski szpital.

 

Rzecznik Prasowy      

Magdalena Us        

Ćwiczenia ewakuacyjne na Oddziale Dziecięcym

W dniu 5 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej miały miejsce ćwiczenia ewakuacyjne na oddziale Dziecięcym. W ćwiczeniach udział wzięli m. in.: Dyrekcja Szpitala, Członkowie Zespołu ds. ewakuacji Szpitala, Pracownicy Oddziału Dziecięcego i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Państwowa Straż Pożarna. Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur oraz praktycznych umiejętności w zakresie organizacji ewakuacji w Szpitalu, jak również doskonalenie działań w tym zakresie.

Ćwiczenia odbyły się według uprzednio przygotowanego harmonogramu. Pożar miał miejsce w szachcie instalacji wodnej w kuchence oddziałowej. Po zauważeniu pożaru bezpośrednio zawiadomiono odpowiednie służby ratownicze. Konieczna była ewakuacja pacjentów Oddziału Dziecięcego. Po zakończeniu ćwiczeń pacjenci bezpiecznie wrócili do sal. Ćwiczenia ewakuacyjne przebiegły sprawnie.
Dzięki takim działaniom możliwe jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

Rzecznik Prasowy          

Magdalena Us            

 

        

I Polsko - Białoruski Szczyt Zdrowia

Zapotrzebowanie na usługi zdrowotne stale wzrasta, jest to spowodowane przede wszystkim zmianami demograficznymi. Należy zatem poszukiwać możliwości dyskusji i współpracy w tym zakresie na płaszczyźnie międzynarodowej.
W dniach 23 - 24 października 2015 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbył się I Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia.
Była to wyjątkowa inicjatywa - pierwsze w Polsce forum wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia w tych krajach. Uczestnikami forum byli przedstawiciele medycyny, menedżerowie ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawiciele firm branżowych.
Oficjalnego otwarcia I Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia dokonał Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Leonid Tsuprik – Zastępca Przewodniczącego Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – Dariusz Oleński, podczas wystąpienia wspomniał o realizowanym projekcie wspólnie ze Szpitalem Obwodowym w Brześciu, o wymiernych korzyściach, jak również nawiązaniu wzajemnej współpracy. Pan Dyrektor uhonorował prof. nadzw. Jarosława J. Fedorowskiego – Prezesa Polskiej Federacji Szpitali czapką oficerską, nawiązując tym samym do roli gospodarza. Należy zaznaczyć, że Polsko - Białoruski Szczyt Zdrowia był pierwszym w Polsce takim przedsięwzięciem.
Pierwszą część Forum rozpoczęła Sesja Inauguracyjna pod hasłem: Słabe i mocne strony ochrony zdrowia Polski i Białorusi – porównanie systemów. Lek. med. Robert Wróbel wygłosił prezentację podsumowującą Projekt pt. „Rozwój Pomocy Kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013, podczas której dokonał analizy przedsięwzięcia oraz efektów inwestycji.
Podsumowaniem sesji był uroczysty moment podpisania Umowy o Współpracę pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej oraz Szpitalem Obwodowym w Brześciu. Celem umowy jest podtrzymanie dotychczasowej współpracy i kontynuacja dobrych praktyk w zakresie działalności naukowej, praktyki lekarskiej oraz wymiany doświadczeń i szkolenia kadry.
Głównym elementem Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia były sesje tematyczne i dyskusje panelowe. Pierwszego dnia Szczytu – 23 października 2015 r. tematyka sesji dotyczyła zagadnień związanych między innymi z kierunkiem zmian w zakresie polityki zdrowotnej, wschodnim rozwojem biznesu w dziedzinie zdrowia oraz nowej perspektywy finansowania 2014 - 2020 w zakresie wsparcia dla ochrony zdrowia.
Dnia 24 października 2015 r. podczas drugiego dnia Szczytu Zdrowia tematyka dyskusji dotyczyła między innymi polityki senioralnej w aspekcie demograficznym, badań i rozwoju w medycynie w zakresie chorób zakaźnych oraz epidemii urazów, jako problemu XXI wieku.
Pierwszy Polsko - Białoruski Szczyt Zdrowia spotkał się z uznaniem wśród uczestników i zaproszonych gości. Do udziału w dyskusjach i obradach Szczytu Zdrowia zaproszono osoby należące do grona międzynarodowych autorytetów i ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia i technologii medycznych.
Szczyt Zdrowia był doskonałą okazją do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowej współpracy. Była to debata o stanie obecnym  i przyszłości systemów ochrony zdrowia w Polsce i Białorusi oraz szansach współpracy pomiędzy tymi krajami.
Mamy nadzieję, iż zapoczątkowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej I Polsko - Białoruski Szczyt Zdrowia stanie się cyklicznym Forum organizowanym w myśl idei wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony zdrowia oraz podsumowania dotychczasowych działań.

 

Rzecznik Prasowy        

Magdalena Us          

 

 

          

Podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę ośrodka "Domowy Szpital"

Obecnie występuje bardzo niekorzystne zjawisko starzenia się społeczeństwa, a choroby przewlekłe dotykają przede wszystkim osoby w podeszłym wieku. Rodzi to potrzebę zapewnienia specjalistycznych usług medycznych i opiekuńczych bezpośrednio skierowanych do tej grupy społecznej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest realizatorem innowacyjnego przedsięwzięcia pod nazwą „Domowy Szpital".  „Domowy Szpital" to projekt wpisujący się w plan rozwoju opieki długoterminowej i hospicyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. W projekcie przewidziano hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci, pielęgniarską opiekę długoterminową domową, teleopiekę, stacjonarną opiekę długoterminową, poradnię medycyny paliatywnej oraz ośrodek wsparcia w postaci dziennego pobytu osób chorych i starszych.

Dnia 19 października 2015 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego, inicjującego rozpoczęcie budowy Ośrodka. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – Pan Dariusz Oleński powitał przybyłych gości. Następnie Pan Adam Wiczuk – Inspektor w Dziale Organizacyjno-Prawnym, Kierownik Projektu „Domowy Szpital" przedstawił ideę przedsięwzięcia, koncepcję urbanistyczną oraz podstawowe założenia inwestycyjne projektu.

Kolejnym elementem uroczystości był podniosły moment podpisania Aktu Erekcyjnego. Akt Erekcyjny pod budowę Ośrodka Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej "Domowy Szpital" podpisali:

·         Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,

·         Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski,

·         Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk,

·         Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk,

·         Starosta Bialski Tadeusz Łazowski,

·         Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej Dariusz Oleński,

·         Kapelan Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej Andrzej Zozula,

·         Ksiądz Kanonik Marian Daniluk,

·         Projektant Piotr Trojniel,

·         Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego i Usługowego „DOMBUD" Spółka z o.o. Jarosław S. Łepecki.

Po podpisaniu Aktu Erekcyjnego nastąpiło uroczyste zamknięcie dokumentu. Dokonała tego Dyrektor ds. Rozwoju Szpitala – dr n. med. Joanna Kozłowiec. W myśl tradycji oprócz dokumentu dołączono również miejscową gazetę – tygodnik „Słowo Podlasia", kilka monet z 2015 roku oraz lusterko laryngologiczne.

Finalnym etapem uroczystości było wmurowanie Kamienia Węgielnego. Uroczystość odbyła się na terenie inwestycji, przy ul. Warszawskiej 15. Tudzież nastąpił uroczysty moment poświęcenia Kamienia Węgielnego oraz placu pod budowę Ośrodka Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej "Domowy Szpital", czego dokonał Ksiądz Kanonik Marian Daniluk. Ceremonię zwieńczyło wmurowanie Kamienia Węgielnego i Aktu Erekcyjnego.

Wydarzenia związane z rozpoczęciem realizacji inwestycji wpisują się w obchodzony 10 października Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów.

 

Rzecznik Prasowy        

Magdalena Us          

 

 

      

Święto Patrona Służby Zdrowia - Świętego Łukasza

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym,

co ten drugi przyjmuje z miłością."

Jan Paweł II

 

      W niedzielę, 18 października 2015 roku w Parafii p. w. Bł. Honorata w Białej Podlaskiej odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji wspomnienia św. Łukasza – Patrona Służby Zdrowia. Mszę Świętą celebrował Ksiądz Kanonik Marian Daniluk. W Uroczystości udział wzięli przedstawiciele bialskiej służby zdrowia, którzy poprowadzili różaniec w intencji  żyjących i zmarłych Pracowników.
Na zakończenie Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – Pan Dariusz Oleński podziękował kapłanom oraz wszystkim zgromadzonym za wspólną modlitwę, jednocześnie życząc wszelkiej pomyślności Pracownikom Służby Zdrowia w dniu ich święta.

 

Rzecznik Prasowy    

Magdalena Us    

 

 

Kryształy Przetargów Publicznych 2015


12 października 2015 r. po raz siódmy rozdano Kryształy Przetargów Publicznych - prestiżowe nagrody, których celem jest promocja i upowszechnianie stosowania najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych.

Tegorocznym laureatem został Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Szpital otrzymał nagrodę w kategorii: Przedsięwzięcia dotyczące ochrony zdrowia i pomocy publicznej,  za projekt „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013", w ramach którego zostały zrealizowane  dostawy: system ablacji wraz z pakietem startowym materiałów zużywalnych,  system do obrazowania OCT naczyń wieńcowych,  urządzenie do hipotermii wewnątrznaczyniowej wraz z pakietem startowym materiałów zużywalnych.

Statuetkę z rąk Elżbiety Sobczuk - redaktor naczelnej miesięcznika "Przetargi Publiczne", organizatora nagrody oraz Jerzego Wysockiego odebrali przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej: Z-ca Dyrektora - Henryk Chmiel oraz Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - Katarzyna Ulita.

Celem nagrody jest promocja i upowszechnianie stosowania najwyższych standardów w udzielaniu zamówień publicznych w Polsce.

 

Rzecznik Prasowy        

Magdalena Us