Zachęcamy do głosowania

 

Bialski szpital bierze udział w konkursie producenta zabawek Wader-Woźniak. Mamy szansę na wyposażenie w zabawki dziecięcej świetlicy szpitalnej.

Prosimy o pomoc naszych przyjaciół na portalach społecznościowych.

 

Głosowanie odbywa się za pomocą hashtagów wpisywanych na:

Facebooku (https://www.facebook.com/zabawki.wader/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf)

Instagramie (wader_toys_official)

Wygra instytucja z największą liczbą hashtagów. Hashtag przypisany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej to:

#dajemyradoscbiala

Głosowanie trwa do 5 grudnia!

Serdecznie zachęcamy do przyłączenia się do akcji i głosy na bialski szpital!

 

 

Rzecznik Prasowy              

Magdalena Us                

         

 

Zakończenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii, dla położnych

 

W dniu 21 listopada 2016 r. odbył się egzamin końcowy kursu kwalifikacyjnego
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii, dla położnych, organizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Wszystkie Panie pomyślnie zdały egzamin końcowy otrzymując z rąk Z-cy Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala - Pani Joanny Kozłowiec zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.
Wszystkim uczestniczkom składamy serdeczne gratulacje, życząc wielu sukcesów w realizacji zawodowych planów.

 

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec              

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala   

 

 

   

17 listopada 2016 – Światowy Dzień Wcześniaka

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej włącza się w obchody Światowego Dnia Wcześniaka, przypadające 17 listopada.
Na świecie 1 na 10 dzieci jest wcześniakiem. Co roku w Polsce 7% dzieci, czyli ponad 28 tysięcy, rodzi się przedwcześnie, tj. między 22. a 37 tygodniem ciąży.
W 2016 roku w Oddziale Neonatologicznym im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przyszły na świat 222 wcześniaki (dane na dzień 31 października 2016r.) – 112 chłopców i 110 dziewczynek. Dwanaścioro dzieci urodziło się poniżej 28 tyg. ciąży (skrajne wcześniactwo). Najmniejszy noworodek urodzony w 2016 roku – ważył 700g (urodzony w 26 tyg. ciąży) oraz 760g (urodzony w 25 tyg. ciąży). Najmniejszy noworodek urodzony w bialskim szpitalu ważył 390 g.

 

Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka oraz solidarności z ich rodzicami, główny budynek szpitala (od ul. Okopowej) oświecać będzie fioletowa iluminacja świetlna. Ponadto w ramach obchodów święta, w kawiarni „Diana Cafe” zlokalizowanej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie, w którym uczestniczyć będą wcześniaki oraz ich rodzice, na które serdecznie zapraszamy.

 

 

Rzecznik Prasowy        

Magdalena Us         

 

 

   

Obchody 98 rocznicy odzyskania Niepodległości

W dniu 11 listopada 2016 roku reprezentacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej uczestniczyła w obchodach 98. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tegoroczne Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej. Po Mszy Świętej zgromadzeni przeszli na Plac Wolności, gdzie nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej. Następnie po odśpiewaniu hymnu narodowego i przemówieniu Prezydenta Miasta Biała Podlaska – Dariusza Stefaniuka delegacje złożyły kwiaty przy pomniku Orła Niepodległości. Kolejnym elementem uroczystości była Bialska Biesiada Patriotyczna, która zakończyła oficjalną część obchodów.

 

Rzecznik Prasowy      

Magdalena Us        

 

II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia z udziałem Ministra Zdrowia – Konstantego Radziwiłła

W dniach 20-21 października 2016 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbył się II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia. Ta wyjątkowa inicjatywa to pierwsze w Polsce forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony zdrowia, zapoczątkowane przed rokiem w bialskiej placówce.

Organizacja Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia nie jest inicjatywą przypadkową. Tworzona jest przy współpracy z Polską Federacją Szpitali i wpisuje się w cykl konferencji międzynarodowych pod nazwą Polsko-zagraniczny Szczyt Zdrowia. Odbywa się również na podbudowie kilkuletniej współpracy ze Szpitalem Brzeskim, realizując Projekt „Rozwój Pomocy Kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Niewykluczone, że w kolejnej perspektywie finansowej powstaną następne projekty transgraniczne, ukazujące ogromne znaczenie takich przedsięwzięć w obszarach przygranicznych.

Współpraca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej z Brzeskim Szpitalem Obwodowym w Brześciu opiera się na współpracy medycznej, szkoleniowej i naukowej. Celem współpracy jest rozwijanie wspólnych działań poprzez: prowadzenie wykładów, konsultacji, realizowanie wspólnych projektów badawczych, organizowanie seminariów, konferencji oraz sympozjów naukowych. Współpraca dotyczy kadry zarządzającej, lekarskiej, pielęgniarskiej i innych zawodów medycznych. Forum miało na celu prezentację możliwości współpracy jednostek medycznych w Polsce i na Białorusi.

Tegorocznym gościem honorowym był Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł. Obecność Pana Ministra świadczy o wysokiej randze wydarzenia oraz o istotnym znaczeniu polsko-białoruskiego forum. Wśród gości znaleźli się również: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksander Averyanov, V-ce Minister Zdrowia Republiki Białorusi – Igor Łosicki, Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Arkadiusz Bratkowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali – prof. Jarosław J. Fedorowski, Założyciel Instytutu Studiów Wschodnich, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego - Zygmunt Berdychowski oraz wielu innych znamienitych gości – ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia.

Oficjalnego otwarcia II Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia dokonał Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski. Następnie wykład inauguracyjny dot. Koordynowanej Opieki Medycznej wygłosił Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł, nawiązując tym samym do tematyki pierwszego panelu dyskusyjnego. Kolejnym elementem tej części wystąpień była przemowa V-ce Ministra Zdrowia Republiki Białorusi – Igora Łosickiego. Wszyscy mówcy wyrazili poparcie inicjatywie Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia, tym samym okazali wielkie uznanie i podziw działaniom podjętym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Tematem przewodnim pierwszego panelu dyskusyjnego była koordynowana opieka medyczna. Moderatorem był prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski– Prezes Polskiej Federacji Szpitali, członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. Uczestnikami debaty panelowej inaugurującej II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia byli: Konstanty Radziwiłł - Minister Zdrowia z Polski, Igor Łosicki –  V-ce Minister Zdrowia Republiki Białorusi, Karol Tarkowski - Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński - Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Kierownik Kliniki Kardiologii SP SK Nr 4 w Lublinie, Aleksander Sułkowski – Ordynator Oddziału Kardiologicznego Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu, prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska – Kierownik Kliniki Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii, Ala Gorolewa – Kierownik Polikliniki w Brześciu, dr n. med. Krzysztof Kuszewski – ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 1994-1997, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Kolejne panele dyskusyjne dotyczyły m.in. nowoczesnych systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz funduszy europejskich dla sektora ochrony zdrowia w perspektywie 2014-2020. Podczas debat eksperci z danej dziedziny dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, jednocześnie nawiązując do zasadności współpracy pomiędzy Polską, a Białorusią.

II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia okazał się kolejnym ogromnym sukcesem. Grono znamienitych ekspertów i słuchaczy świadczy o wysokim poziomie merytorycznym prowadzonych obrad. Podczas forum możliwe było zaprezentowanie i podsumowanie dotychczas podjętych działań. Organizacja Szczytu Zdrowia wpisała się w kalendarz bialskiej placówki, jako cyklicznie organizowane wydarzenie rangi międzynarodowej.

 

Rzecznik Prasowy        

Magdalena Us          

 

 

Święto Patrona Służby Zdrowia - Świętego Łukasza 23 października 2016

W niedzielę, 23 października 2016 roku w Parafii p.w. Bł. Honorata w Białej Podlaskiej odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji wspomnienia św. Łukasza – Patrona Służby Zdrowia. Mszę Świętą celebrował Ksiądz Piotr Pielak - Duszpasterz Służby Zdrowia Diecezji Siedleckiej.

Obchodząc święto św. Łukasza Ewangelisty, wspominając jego życie i nauczanie, obchodzimy święto Pracowników Służby Zdrowia.

W Uroczystości udział wzięli przedstawiciele bialskiej służby zdrowia, którzy poprowadzili różaniec w intencji  żyjących i zmarłych Pracowników.

Na zakończenie Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – Pan Dariusz Oleński podziękował kapłanom oraz wszystkim zgromadzonym za wspólną modlitwę.

 

Rzecznik Prasowy            

Magdalena Us              

20-21 października 2016r. II Polsko - Białoruski Szczyt Zdrowia

W dniach 20-21 października 2016 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbędzie się II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia. Udział w spotkaniu zapowiedział Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł.
    Organizatorami II Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia są: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Brzeski Szpital Obwodowy w Brześciu, Polska Federacja Szpitali.
    Szczyt Zdrowia to doskonała okazja do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowej współpracy. To debata o stanie obecnym  i przyszłości systemów ochrony zdrowia w Polsce i na Białorusi oraz szansach współpracy pomiędzy tymi krajami.


Zakres tematyczny II Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia:
▪ Koordynowana opieka medyczna,
▪ Nowoczesne systemy informatyczne w ochronie zdrowia,
▪ Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia w Perspektywie 2014 – 2020.


Szczegółowy program:
http://www.szczytzdrowia.szpitalbp.pl/


Wydarzenie:
https://www.facebook.com/events/926971490762827/

 

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec        

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

 

 

 

1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 8 października - Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej

Obecnie występuje bardzo niekorzystne zjawisko starzenia się społeczeństwa, a choroby przewlekłe dotykają przede wszystkim osoby w podeszłym wieku. Rodzi to potrzebę zapewnienia specjalistycznych usług medycznych i opiekuńczych bezpośrednio skierowanych do tej grupy społecznej.

Październik jest miesiącem w którym szczególne zwraca się uwagę na osoby starsze. Obchodzony jest wówczas Międzynarodowy Dzień Osób Starszych oraz Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej wychodzi naprzeciw potrzeb społeczeństwa. W Białej Podlaskiej powstaje jeden z pierwszych w Polsce Ośrodek Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej pod nazwą „Domowy Szpital".

 „Domowy Szpital" to projekt wpisujący się w plan rozwoju opieki długoterminowej i hospicyjnej bialskiego szpitala. Jest to inwestycja bardzo potrzebna w naszym regionie. Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych oraz zwiększenia troski nad osobami wymagającymi stałej opieki. W projekcie przewidziano hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci, pielęgniarską opiekę długoterminową domową, teleopiekę, stacjonarną opiekę długoterminową w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zespole Opieki Paliatywnej. Również Poradnię Medycyny Paliatywnej oraz ośrodek wsparcia w postaci Dziennej Domowej Opieki Medycznej, Rehabilitację w domu pacjenta, tlenoterapię domową. Koszt inwestycji szacowany jest na 17 mln złotych. Zadanie realizowane jest z własnych środków szpitala.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą ludzie w podeszłym wieku, przewlekle i ciężko chorzy, wymagający opieki medycznej i pielęgnacji. Opiekę taką otrzymają na 70 łóżkach w Zespole Opieki Paliatywnej i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym oraz na 15-20 miejscach pobytu dziennego. Ponadto odbiorcami usług opiekuńczych i medycznych będą pacjenci w swoich domach do których dotrą specjaliści ze szpitala. Będą to lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, osoby zajmujące się tlenoterapią.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 31 grudnia br. Pierwsi pacjenci znajdą miejsce w „Domowym Szpitalu" na przełomie kwietnia/maja 2017r. Zakres pewnych działań ze względu na innowacyjność projektu – zastosowanie technologii teleopieki nad pacjentami pozostającymi w domu oraz rozpoczęcie funkcjonowania DDOM – Dziennego Domu Opieki Medycznej może sprawić, że pacjenci w tych obszarach mogą znaleźć miejsce w Ośrodku nieco później.

 

Rzecznik Prasowy      

Magdalena Us        

Młodzi Menedżerowie Medycyny z wizytą w bialskim szpitalu

W dniach 12-22 września 2016 r. zespół Młodych Menedżerów Medycyny w składzie: Ligia Kornowska – Przewodnicząca, Mateusz Jankowski - Wiceprzewodniczący ds. polityki zdrowotnej i Paweł Kroczek – Wiceprzewodniczący ds. szpitalnictwa i biznesu odbyli wizytę studyjną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Podczas dwutygodniowych praktyk, uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem jednostki poprzez wizytację Działów i Sekcji Szpitala oraz spotkania z kadrą zarządczą.

Młodzi Menedżerowie Medycyny to Zespół zrzeszający ludzi u progu swojej kariery zawodowej, którzy będąc specjalistami w różnych sektorach, koncentrują się na poprawie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jest on odpowiedzią na pilne zapotrzebowanie na doskonale przygotowaną kadrę zarządzającą w medycynie. Projekt zapewnia zdobywanie wiedzy i kwalifikacji pod okiem najlepszych menedżerów medycyny.

 

Rzecznik Prasowy        

Magdalena Us          

Programy profilaktyczne w WSzS

 

„Zdrowie to nie wszystko,
           ale wszystko jest niczym bez zdrowia”
    (Anonim)

    

 

 

 

 

 

           Zachęcamy wszystkie Panie do skorzystania z programów profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.


Kobiety w wieku 50 – 69 lat zapraszamy na badania w ramach:
- Programu Profilaktyki Raka Piersi – etap podstawowy (bezpłatne badania mammograficzne), telefoniczna rejestracja pod nr tel. 83 414 73 32,
Programu Profilaktyki Raka Piersi - etap pogłębionej diagnostyki, telefoniczna rejestracja pod nr tel. 83 414 71 87.

           Panie w wieku 25-59 lat zachęcamy do bezpłatnych badań cytologicznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap diagnostyczny.


Telefoniczna rejestracja i szczegółowe informacje pod nr tel. 83 414 71 70.

 

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec        

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala