Piknik Pracowniczy 2017

miniaturaW dniu 14 września 2017 r. odbył się Piknik Pracowniczy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Motywem przewodnim tegorocznej imprezy był „Powrót do dzieciństwa”. Podczas pikniku na uczestników czekały liczne atrakcje, między innymi mecz piłki siatkowej oraz zabawy z animatorem.
Dokonano rozstrzygnięcia konkursu na najlepszą Pielęgniarkę / Położną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Wręczenia nagród dokonał Dyrektor Szpitala - Dariusz Oleński oraz Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Cecylia Kiełczewska.

 

Tegorocznymi laureatkami konkursu zostały:
I miejsce – Barbara Dawidziuk
II miejsce – Aneta Łosicka
III miejsce – Grażyna Abramowicz

Rzecznik Prasowy

Magdalena Us   

 

 

 

Stoisko NFZ w WSzS - relacja

IMG 20170913 120839W dniu 13 września w holu głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej pracownicy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ udzielali informacji nt. sieci szpitali.
Od 1 października br. w całej Polsce zacznie działać tzw. sieć szpitali. W naszym województwie do sieci zakwalifikowało się 37 szpitali z całego regionu, w tym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.
Podczas spotkania z przedstawicielami NFZ pacjenci mieli okazję dowiedzieć się:
Czym jest sieć i jakie korzyści przyniesie pacjentom? Które szpitale na Lubelszczyźnie znalazły się  w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)? Które szpitale zorganizują  punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
Dodatkowo pracownicy Delegatury odpowiadali na pytania pacjentów związane z leczeniem w ramach NFZ,  informowali między innymi o programie "Leki 75+". Odwiedzający chętnie korzystali z możliwości wyrobienia kart EKUZ oraz założenia konta w systemie ZIP.                                                                                                                           
Stoisko Lubelskiego OW NFZ zorganizowano w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia na temat sieci szpitali.

Rzecznik Prasowy

Magdalena Us  

 

 

Programy profilaktyczne dla Pań

 

„Zdrowie to nie wszystko,
           ale wszystko jest niczym bez zdrowia”
    (Anonim)

    

 

 

 

 

 

           Zachęcamy wszystkie Panie do skorzystania z programów profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.


Kobiety w wieku 50 – 69 lat zapraszamy na badania w ramach:
- Programu Profilaktyki Raka Piersi – etap podstawowy (bezpłatne badania mammograficzne), telefoniczna rejestracja pod nr tel. 83 414 73 32,
Programu Profilaktyki Raka Piersi - etap pogłębionej diagnostyki, telefoniczna rejestracja pod nr tel. 83 414 71 87.

 

           Panie w wieku 25-59 lat zachęcamy do bezpłatnych badań cytologicznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap diagnostyczny. Telefoniczna rejestracja i szczegółowe informacje pod nr tel. 83 414 71 70.

 

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec        

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

 

 

Otwarcie Ośrodka Opieki Medycznej "Domowy Szpital"

miniatura1W dn. 27 kwietnia 2017 roku miało miejsce oficjalne otwarcie Ośrodka Opieki Medycznej „Domowy Szpital” – innowacyjnego przedsięwzięcia, którego celem jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz osób starszych, schorowanych, często z rozpoznanymi chorobami przewlekłymi oraz zwiększenie troski nad osobami wymagającymi stałej opieki. Pacjenci, ich rodziny oraz opiekunowie korzystając z oferty ośrodka będą mieli okazję skorzystać z zupełnie nowatorskiego podejścia do opieki i leczenia. Nazwa „Domowy Szpital” zawiera w sobie podwójną informację. Pacjenci, którzy znajdą się w pięknym budynku przy ulicy Spółdzielczej 5, odkryją tam iście domową atmosferę oraz fachową, wysokiej klasy opiekę szpitalną. Inni pacjenci, pozostając w swoich domach wśród najbliższych, będą mogli również liczyć na daleko idącą pomoc medyczną w wielu wymiarach opieki i leczenia. Będzie to zapewnione poprzez wizyty domowe lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz możliwość całodobowych konsultacji medycznych przez telefon oraz poprzez system teleopieki.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Władzy Państwowej i Samorządowej:
1.    Małgorzata Bogusz – reprezentująca Wojewodę Lubelskiego,
2.    Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego,
3.    Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego,
4.    Dariusz Stefaniuk – Prezydent Miasta Białej Podlaskiej,
5.    Mariusz Filipiuk – Starosta Bialski,
6.    Przemysław Litwiniuk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego,
7.    Riad Haidar – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego,
8.    Andrzej Marciniuk – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej,
9.    Ryszard Staśczak – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WL w Lublinie,
10.   Dariusz Litwiniuk – Przewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska,
11.   Piotr Dragan – Wójt Gminy Wisznice.

W uroczystości uczestniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezji Siedleckiej Kazimierz Gurda oraz przedstawiciele duchowieństwa. Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentował Pan Paweł Piróg – Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego Lubelskiego Oddziału NFZ. W uroczystości uczestniczył również Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej – Pani Bożena Łukaszek. Obecni byli przedstawiciele Szpitali klinicznych, wojewódzkich i powiatowych województwa lubelskiego oraz miasta Siedlce, jak również Pogotowia Ratunkowego, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Domów Opieki Społecznej. Brzeski Szpital Obwodowy reprezentował Dyrektor – Aleksander Karpicki.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło byłych pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, przybyli:

  • Stanisław Czop,
  • Stanisław Sewastianiuk,
  • Zbigniew Siwek,
  • Zbigniew Rafał,
  • Henryk Chmiel.

W otwarciu uczestniczyły również osoby, które bezpośrednio brały udział w projektowaniu i budowaniu „Domowego Szpitala”:

  • dr Piotr Trojniel – architekt,
  • Ryszard Suchora i Henryk Dołęgowski – właścicele Biura Projektowego ARCH-DOM w Białej Podlaskiej,
  • Jarosław Łepecki – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa DOMBUD Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej - generalny wykonawca inwestycji.

Po uroczystym powitaniu gości nastąpiła ceremonia  wręczenia odznaczeń państwowych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczenia dokonała Pani Małgorzata Bogusz – Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Odznaczeni zostali:
1.    Stanisław Dembowski,
2.    Małgorzata Demidowicz,
3.    Jadwiga Kowalczyk,
4.    Janusz Krawczyk,
5.    Regina Kuć,
6.    Wacława Papińska,
7.    Krystyna Skwierczyńska,
8.    Krystyna Więcaszek.

W kolejnej części uroczystości Pan Robert Maliszewski – Główny Inżynier Szpitala przedstawił prezentację multimedialną na temat inwestycji „Domowy Szpital” i wszystkich etapów budowy. Na zakończenie uroczystości Pan Dariusz Oleński – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej zabrał głos, dziękując wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu. Ponadto wszyscy zasłużeni zostali uhonorowani pamiątkowymi akwarelami, wykonanymi przez artystę Romana Pieńkowskiego.  Zebrani udali się na teren inwestycji przy ul. Spółdzielczej 5, gdzie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezji Siedleckiej Kazimierz Gurda poświęcił obiekt. Na koniec zgromadzeni zwiedzili Ośrodek Opieki Medycznej „Domowy Szpital”.

W projekcie przewidziano:
•    hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci,
•    pielęgniarską opiekę  w domu pacjenta
•    teleopiekę,
•    stacjonarną opiekę długoterminową w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zespole Opieki Paliatywnej,
•    poradnię medycyny paliatywnej,
•    ośrodek wsparcia w postaci Dziennej Domowej Opieki Medycznej,
•    rehabilitację w domu pacjenta,
•    tlenoterapię domową.

„Domowy Szpital”  przy ul. Spółdzielczej to:
•       1 543,00 m2 powierzchni zabudowy projektowanej,
•       3 442,5 m2 powierzchni użytkowej,
•       14 563 m3 kubatury o wyjątkowej architekturze.

Recznik Prasowy

Magdalena Us 

 

 

 

MZ -list

 

WOśP - list

Dni Otwarte Ośrodka Opieki Medycznej „Domowy Szpital”

miniatura domowy szpitalDobiegły końca Dni Otwarte Ośrodka Opieki Medycznej „Domowy Szpital”. W okresie 18-24 kwietnia 2017 r. mieszkańcy naszego miasta i okolic mieli okazję zwiedzenia ośrodka i zapoznania z ofertą placówki. Dni Otwarte cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Na zwiedzających czekały liczne atrakcje, między innymi stoiska wystawowe firm medycznym, degustacje dań dietetycznych oraz warsztaty pt. Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu. Ponadto personel Ośrodka każdego dnia oprowadzał zainteresowanych oraz udzielał niezbędnych informacji na temat pobytu w „Domowym Szpitalu” oraz DDOM – Dziennym Domu Opieki Medycznej. Uroczystość otwarcia odbędzie się 27 kwietnia 2017 r.

 

Rzecznik Prasowy

Magdalena Us  

 

 --

I Konferencja Ginekologiczno-Położnicza

miniatura gin-polW dn. 31 marca 2017 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbyła się I Ginekologiczno-Położnicza Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania Współczesnej Ginekologii i Położnictwa” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Konferencji przewodniczyła prof. zw. dr hab. Bożena Leszczyńska-Gorzelak – członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Przewodnicząca Sekcji Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Prelekcję na temat endoskopii w nowoczesnej ginekologii wygłosił prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer – Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Prof. zw. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej, pracownik naukowy I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1
w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wygłosiła prelekcję na temat diagnostyki i postępowania w transformacji złośliwej mięśniaków macicy. Konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – dr hab. n. med. Marek Gogacz, przedstawił słuchaczom temat endometriozy. Podczas konferencji nie zabrakło również zagadnień prawnych, niezwykle istotnych w tej sferze działalności medycznej. Mecenas Wojciech Wojtal przybliżył uczestnikom zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle nowych aspektów prawnych. Na zakończenie konferencji swoje prelekcje zaprezentowali przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Dr n. med. Andrzej Kisiel – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego bialskiego szpitala wskazał kazuistyczne przypadki w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym WSzS. Podsumowania Konferencji dokonał Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – Dariusz Oleński, który przybliżył zgromadzonym ideę projektu – „Kobieta Matka Dziecko”, realizowanego wspólnie z Brzeskim Szpitalem Położniczym w Brześciu, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.
Konferencja zgromadziła rzesze przedstawicieli środowiska medycznego oraz naukowego. Uczestnicy konferencji ocenili bardzo wysoko poziom merytoryczny wygłaszanych prelekcji. Z niezwykłym zainteresowaniem włączali się w dyskusje podsumowujące panele. Mamy nadzieję, że Konferencje z zakresu ginekologii i położnictwa staną się stałym elementem kalendarza wydarzeń naukowych bialskiego szpitala.

Rzecznik Prasowy

Magdalena Us  

 

 --

Telefoniczna rejestracja medyczna

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. Z myślą
o nich została uruchomiona telefoniczna rejestracja do Poradni Specjalistycznych.
Każdy pacjent bez wychodzenia z domu może zarejestrować się do wybranej Poradni pod numerami telefonów:
83 414 71 70
83 414 71 71
Telefoniczna rejestracja czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 17.30, a w piątki od 8.00 do 16.00.
Zachęcamy do skorzystania z tej formy rejestracji.

 

Światowy Dzień Walki z Rakiem 2017

światowy dzien walki z rakiemŚwiatowy Dzień Walki z Rakiem przypadający 4 lutego został ustanowiony podczas odbywającego się w Paryżu w 2000 roku Światowego Szczytu Walki z Rakiem. Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, w myśl której kraje, które ją podpisały, zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych.
W Polsce w ciągu ostatnich 20 lat zanotowano wzrost zachorowań na nowotwory o około 40%. Według opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia Map Potrzeb Zdrowotnych, w 2012 roku w województwie lubelskim zdiagnozowano 8 049 nowych przypadków nowotworów złośliwych, co było 9. wartością w kraju. W przeliczeniu na 100 tys. ludności było to 372 osoby – 2. najniższa wartość w kraju. Najczęściej rozpoznawanymi nowotworami były nowotwory płuc, nowotwory piersi, nowotwory gruczołu krokowego oraz nowotwory jelita grubego. Stanowiły one prawie 50% zachorowań na nowotwory złośliwe w woj. lubelskim w 2012 roku.
Według badań liczbę zgonów z powodu nowotworów można zmniejszyć unikając, m.in.: palenia tytoniu, nadwagi i otyłości, nieprawidłowych nawyków żywieniowych, niskiej aktywności fizycznej, czy nadużywania alkoholu. Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na zachowanie zasad zdrowego stylu życia oraz systematyczne wykonywanie badań profilaktycznych.

 

Rzecznik Prasowy

Magdalena Us   

 

europejski kodeks walki z rakiem

 

26 stycznia - Ogólnopolski Dzień Transplantacji

tło transplant26 stycznia to Ogólnopolski Dzień Transplantacji, obchodzony w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w Polsce w 1966 r.
Przeszczepianie narządów jest metodą ratowania życia. Polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka.
Pierwszego udany przeszczep nerki w Polsce został przeprowadzony w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie, w 1966 roku. Był to wówczas 621. taki zabieg na świecie. Pierwszy udany przeszczep miał miejsce w 1954 roku w USA.
W tym dniu warto zwrócić szczególną uwagę na zwiększanie świadomości społecznej na temat dawstwa narządów i tkanek. W wielu przypadkach przeszczep jest jedyną szansą na uratowanie życia. Szczegółowe informacje dotyczące transplantacji dostępne są na stronie: www.poltransplant.org.pl

 

Rzecznik Prasowy

Magdalena Us  

Ćwiczenia ewakuacyjne w Oddziale Rehabilitacji

W dniu 06 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbyły się cykliczne ćwiczenia ewakuacyjne. Tegorocznym miejscem ćwiczeń był Oddział Rehabilitacyjny. W ewakuacji uczestniczyli m.in.: Dyrekcja Szpitala, Członkowie Zespołu ds. Ewakuacji Szpitala, Pacjenci i Pracownicy Oddziału Rehabilitacji, Lekarz Dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Państwowa Straż Pożarna oraz lokalne media.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur oraz praktycznych umiejętności w zakresie organizacji ewakuacji w Szpitalu, jak również doskonalenie działań w tym zakresie. Dzięki takim działaniom możliwe jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w placówce.

 

Rzecznik Prasowy              

Magdalena Us