Święto Patrona Służby Zdrowia 2017

IMG 20171022 191700W niedzielę, 22 października 2017 roku w Parafii p.w. Bł. Honorata w Białej Podlaskiej odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji wspomnienia św. Łukasza – Patrona Służby Zdrowia.
Msza św. poprzedzona była różańcem w intencji żyjących i zmarłych pracowników Służby Zdrowia. W Uroczystości udział wzięli przedstawiciele bialskiej służby zdrowia. Na zakończenie Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – Dariusz Oleński podziękował kapłanom oraz wszystkim zgromadzonym za wspólną modlitwę.

Rzecznik Prasowy

Magdalena Us  

 

III Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia

DSC 0015W dn. 19-20 października 2017r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbył się III Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia.
Organizatorami Szczytu są Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej oraz Brzeski Szpital Obwodowy, które już w 2011 roku podjęły współpracę realizując Projekt pn. „Rozwój Pomocy Kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina 2007-2013.
Patronat honorowy nad tegorocznym wydarzeniem objął Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł oraz Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski.
Uczestnicy konferencji to przedstawiciele medycyny, menedżerowie ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawiciele firm branżowych. Zapoczątkowane w 2015 roku forum cieszy się uznaniem wśród międzynarodowego środowiska medycznego. To miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce i na Białorusi.
Wśród gości znaleźli się:

 • Wasil Kurlowicz – Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej,
 • Sławomir Misiak – Vice Konsul RP na Białorusi,
 • Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego,
 • Riad Haidar – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa,
 • Ewa Panasiuk – Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego,
 • Marek Kos – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Komisji Sejmiku Województwa Lubelskiego,
 • Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski – Prezes Polskiego Federacji Szpitali,
 • Dr Małgorzata Serwach – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Dr hab. n. med. Marek Gogacz – Konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski – Lekarz Kierujący I Kliniką Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii SPSK 1 w Lublinie,
 • Aleksander Karpicki - Dyrektor Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu.

Grono międzynarodowych ekspertów reprezentowali przedstawiciele:

 • Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu,
 • Brzeskiego Szpitala Położniczego w Brześciu,
 • Wojewódzkiego Szpitala Położniczego w Mińsku,
 • Centralnego Miejskiego Szpitala w Równem.

Oficjalnego otwarcia III Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia dokonał Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Następnie Wasil Kurlowicz - Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej, który wyraził uznanie tej inicjatywie. Ponadto gości przywitał gospodarz konferencji – Dariusz Oleński – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej oraz Prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski MD, PhD, MBA, FACP, FESC - Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator (PL) i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, Wiceprzewodniczący Korporacji "Zdrowe Zdrowie" Pracodawców RP, którzy powitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski – Członek Zarządu Głównego PTGO, Lekarz Kierujący I Kliniką Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii SPSK 1 w Lublinie. Nawiązał do działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie onkologii i jednocześnie wyróżnił Dyrektora Szpitala Odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
Tematem przewodnim pierwszej sesji tematycznej była chirurgia, w zakresie priorytetów rozwoju endoskopowych i minimalnie inwazyjnych metod leczenia chirurgicznego. Wykład wygłosiła dr Małgorzata Serwach – adiunkt – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Uczestnicy dyskusji zaprezentowali osiągniecie Oddziałów Szpitalnych w Polsce i na Białorusi.

Ze strony Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej prezentacji dokonali:

 • Dr n. med. Zbigniew Kamiński
 • Lek. med. Marta Łukasik
 • Lek. med. Arkadiusz Tomczyszyn
 • Lek med. Paweł Macech

Brzeski Obwodowy Szpital w Brześciu reprezentował lek. med. Andrej Szestiuk.
Uczestnikami dyskusji byli:

 • Dr Małgorzata Serwach – adiunkt - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Dr n. med. Zbigniew Kamiński – Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgicznym Ogólnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej,
 • Lek. med. Igor Radziewski – Ordynator Oddziału Chirurgii Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu,
 • Lek. med. Genadzij Źurbenko – Lekarz Oddziału Torakochirurgii Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu.

Kolejna dyskusja panelowa dotyczyła jakości w opiece zdrowotnej. Zagadnienia dotyczyły jakości w opiece zdrowotnej w ujęciu wskaźników klinicznych, racjonalnej antybiotykoterapii, elementów kreowanych przez płatnika oraz narzędzi informatycznych w jakości. Moderatorem dyskusji panelowej był Michał Bedlicki – Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie.

Uczestnikami sesji byli:

 • Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Agnieszka Byś – Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej,
 • Radosław Zerański – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Siemens Healthcare sp. z o.o.
 • Łukasz Zoń – Dyrektor Departamentu Prawnego EiB,
 • Lek. med. Wiktoryja Chwal – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu.

Ostatnia sesja tematyczna dotyczyła ginekologii i położnictwa. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, medycyny perinatalnej oraz problemów ginekologii onkologicznej.
Moderatorem dyskusji panelowej był dr hab. Marek Gogacz – Konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii, II Katedra i Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uczestnikami sesji dotyczącej ginekologii i położnictwa byli:

 • Prof. Jan Kotarski – Lekarz Kierujący I Kliniką Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii SPSK 1 w Lublinie,
 • Lek. med. Valerij Shugay – Dyrektor Brzeskiego Położniczego Obwodowego Szpitala w Brześciu,
 • Dr n. med. Andrzej Kisiel – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej,
 • Lek. med. Riad Haidar – Ordynator Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Podsumowujący wykład indywidualny wygłosił lek. med. Władimir Nikolaewicz Antonyuk-Kisyel z Centralnego Miejskiego Szpitala w Równem pn. „Rezultaty leczenia chirurgicznego postępujących żylaków pierwotnych u kobiety w ciąży”.
III Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia spotkał się z ogromnym uznaniem wśród ekspertów, zaproszonych gości oraz uczestników. Jest to kolejny sukces tego międzynarodowego forum. Uczestnicy konferencji podkreślali bardzo wysoki poziom merytoryczny prowadzonych obrad. Szczyt Zdrowia stał się cyklicznym elementem podsumowującym współpracę jednostek ochrony zdrowia w Polsce i na Białorusi oraz integrującym międzynarodowe grono eksperckie.

Rzecznik Prasowy

Magdalena Us  

 

 

„Domowy Szpital” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

WOSPW kwietniu został oddany do użytku pierwszy w tej części kraju innowacyjny Ośrodek Opieki Medycznej „Domowy Szpital”, w którym świadczymy opiekę stacjonarną i domową dla osób starszych i przewlekle chorych. Nazwa projektu - „Domowy Szpital” ma podwójne znaczenie. Pierwsze to takie, że oprócz fachowej opieki medycznej nasi pacjenci znajdą u nas warunki zbliżone do warunków domowych. Drugie znaczenie polega na objęciu pacjentów opieką medyczną w ich domach. Oprócz Zespołu Opieki Paliatywnej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego funkcjonuje DDOM – Dzienny Dom Opieki Medycznej. Jest to miejsce, gdzie w ciągu dnia bliscy mogą pozostawić swoich rodziców, czy dziadków w Ośrodku pod troskliwą opieką pielęgniarską oraz terapeutyczną. Na podopiecznych czekają terapeuci zajęciowi, psycholog, czy dietetyk. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak problem starzejącego się społeczeństwa dotyka nas wszystkich, a opieka nad tymi osobami wymaga specjalistycznych zabiegów i szczególnej uwagi.
W dn. 12 października nasz szpital odwiedzili przedstawiciele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Lidia Niedźwiedzka-Owsiak i Jerzy Owsiak wraz z zespołem Fundacji. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z pracownikami Szpitala. Podczas wystąpienia Pan Łukasz Kopryk – kierownik projektu „Domowy Szpital” zaprezentował film obrazujący kolejne etapy powstawania Ośrodka. Następnie Państwo Owsiakowie zostali odznaczeni Medalami Pamiątkowymi Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego. Po części oficjalnej nastąpiło zwiedzanie oddziałów szpitala, które prawie w całości są wyposażone w sprzęt WOŚP – Oddział Neonatologiczny oraz Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii. Kluczowym elementem pobytu była wizyta w Ośrodku Opieki Medycznej „Domowy Szpital”. Przedstawiciele Fundacji wyrazili ogromne uznanie dla działalności szpitala i kadry zarządzającej. Jerzy Owsiak przedstawił Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, w tym „Domowy Szpital”, jako wzorowy model oraz absolutny wzór dla innych szpitali w Polsce.
Takie miejsce, jak „Domowy Szpital” nie tylko daje nadzieję osobom chorym, ale również ich rodzinom. Pozostawiając pacjentów w tak innowacyjnym miejscu pod opieką wykwalifikowanego personelu to dla rodziny szansa na bezpłatną i  wysokiej jakości opiekę.

Rzecznik Prasowy

Magdalena Us   

 

 

 

19-20 października III polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia

Jesienny Szczyt Zdrowia w Białej Podlaskiej zbliża się dużymi krokami. To wydarzenie, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem ma już swoją historię. Każda z edycji Polsko – Białoruskiego Szczytu Zdrowia spotkała się z uznaniem zarówno ekspertów jak i uczestników.
W programie III Polsko – Białoruskiego Szczytu Zdrowia znajdują się trzy bloki tematyczne. Pierwszy dotyczyć będzie nowoczesnej chirurgii, która dąży do leczenia pacjentów w jak najmniej inwazyjny sposób. Drugi panel poświęcony będzie tematyce jakości leczenia, jej kosztom, wadze i potrzebie udoskonalania. Kolejnym zagadnieniem tegorocznego spotkania  będzie ginekologia i położnictwo. Temat został wspomniany podczas zeszłorocznego Polsko – Białoruskiego Szczytu Zdrowia i okazał się bardzo interesujący i wciąż aktualny. Obecnie bialski Szpital rozpoczął realizację programu koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem (KOC), któremu również zostanie poświęcona uwaga.
Serdecznie zapraszamy do udziału w III Polsko – Białoruskim Szczycie  Zdrowia.

Tegoroczny Szczyt Zdrowia patronatem honorowym objął Minister Zdrowia oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.                                       Do zobaczenia.                 

                  
                                w imieniu Organizatorów         
                                      dr n. med. Joanna Kozłowiec      

 

 

   

Dni Spirometrii 2017

W dniu 28.09.2017 roku Oddział Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej oraz Poradnia Alergologiczna i Poradnia Chorób Płuc wzięły udział w Polskich Dniach Spirometrii 2017 w ramach europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE.
Hasłem przewodnim Dni Spirometrii 2017 było hasło - Oddychaj czystym powietrzem. Kampania HEALTHY LUNGS FOR LIFE to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP. Patronat nad Dniami Spirometrii 2017 objęło Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Wojskowy Instytut Medyczny, Medycyna Praktyczna oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Badania przeprowadzili lekarze i pielęgniarki Oddziału i Poradni. W czasie trwania akcji przebadano 115 pacjentów, udzielono porad osobom z obturacją dróg oddechowych oraz osobom pragnącym rzucić palenie.
Pacjentom, u których badania wykazały duże ograniczenia w przepływie powietrza w drogach oddechowych, co sugerowało konieczność przeprowadzenia dokładniejszej diagnostyki wydano (32 osobom) informację pisemną wraz z badaniem spirometrycznym do lekarza rodzinnego.
Zainteresowanie akcją spirometryczną wśród pacjentów było bardzo duże. Obecna edycja dni spirometrii była poświęcona wpływowi zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. To jakim powietrzem oddychamy wpływa bezpośrednio na sprawność układu oddechowego i może powodować określone problemy zdrowotne.
Głównym celem akcji założonym przez organizatorów było zapewnienie pacjentom informacji o chorobie, edukacja zdrowotna i uzyskanie kontroli nad zdrowiem oraz jego poprawa we współdziałaniu z lekarzem. Cele te w naszej akcji zostały spełnione.


"Twój Lekarz" 2/2017

images/aktualnosci/to%20biae.pngBardzo dziękujemy za zainteresowanie kwartalnikiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – „Twój Lekarz”. Jest to bezpłatne czasopismo skierowane do pacjentów i mieszkańców naszego miasta i regionu. Na jego łamach pragniemy przybliżyć Państwu możliwości diagnostyczne naszej placówki oraz poruszyć ważne problemy zdrowotne.
W maju obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Rakiem, z tej okazji tematem przewodnim numeru są choroby nowotworowe i ich profilaktyka. Podpowiadamy, czego należy unikać oraz do kogo się zwrócić w razie niepokojących objawów.
Ważnym wydarzeniem w naszym szpitalu było otwarcie Ośrodka Opieki Medycznej „Domowy Szpital” – jedynej tak innowacyjnej placówki w tej części kraju. Kierownik „Domowego Szpitala” przedstawia zasady przyjęć i kwalifikacji pacjentów do pobytu w ośrodku i DDOM – Dziennym Domu Opieki Medycznej.
Ponadto prezentujemy Państwu możliwości diagnostyczne i terapeutyczne Oddziału Kardiologicznego oraz Oddziału Okulistycznego.
Kwartalnik jest dostępny bezpłatnie między innymi w Poradniach Specjalistycznych, Oddziałach Szpitalnych oraz punktach przy Centralnej Rejestracji, Laboratorium i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 

Rzecznik Prasowy

Magdalena Us  

 

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane w WSzS

 Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, iż od 1 października 2017 r. świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej  i zabezpiecza obszar: miasto Terespol, gmina Biała Podlaska, miasto Biała Podlaska, gmina Janów Podlaski, gmina Kodeń, gmina Konstantynów, gmina Leśna Podlaska, gmina Łomazy, gmina Piszczac, gmina Rokitno, gmina Rossosz, gmina Sławatycze, gmina Sosnówka, gmina Tuczna, gmina Wisznice, gmina Zalesie.


Miejsce udzielania świadczeń – budynek C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej (dotychczasowe miejsce udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej).
Kontakt telefoniczny – 83 414 77 77
Godziny przyjęć –  dni robocze        18.00 – 8.00
                            dni świąteczne      8.00 – 8.00

 

 

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec        

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

 

28 września 2017 - Dzień Spirometrii w WSzS

W ramach obchodów Polskich Dni Spirometrii objętych patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Narodowego Funduszu Zdrowia i Wojskowego Instytutu Medycznego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza na bezpłatne badania spirometryczne. To nieinwazyjne badanie pozwala ocenić wydolność płuc. Test mierzy pojemność płuc oraz przepływ powietrza poprzez poszczególne partie układu oddechowego.
Badanie wykonywane będzie dnia 28.09.2017r. w godz. 13.00 – 20.00 w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc  w budynku Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych (wejście od ul. Jana II Kazimierza). Na badanie nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.
Więcej informacji uzyskacie Państwo :
- pod numerami tel. 83 414 74 48 (Pielęgniarka Oddziałowa O. Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej w godz. 8.00 – 15.00),
                                  83 414 72 05 ( gabinet lekarski po godz. 15.00)
- lub w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc tel. 83 414 78 27.

 

 

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec        

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

Piknik Pracowniczy 2017

miniaturaW dniu 14 września 2017 r. odbył się Piknik Pracowniczy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Motywem przewodnim tegorocznej imprezy był „Powrót do dzieciństwa”. Podczas pikniku na uczestników czekały liczne atrakcje, między innymi mecz piłki siatkowej oraz zabawy z animatorem.
Dokonano rozstrzygnięcia konkursu na najlepszą Pielęgniarkę / Położną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Wręczenia nagród dokonał Dyrektor Szpitala - Dariusz Oleński oraz Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Cecylia Kiełczewska.

 

Tegorocznymi laureatkami konkursu zostały:
I miejsce – Barbara Dawidziuk
II miejsce – Aneta Łosicka
III miejsce – Grażyna Abramowicz

Rzecznik Prasowy

Magdalena Us   

 

 

 

Stoisko NFZ w WSzS - relacja

IMG 20170913 120839W dniu 13 września w holu głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej pracownicy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ udzielali informacji nt. sieci szpitali.
Od 1 października br. w całej Polsce zacznie działać tzw. sieć szpitali. W naszym województwie do sieci zakwalifikowało się 37 szpitali z całego regionu, w tym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.
Podczas spotkania z przedstawicielami NFZ pacjenci mieli okazję dowiedzieć się:
Czym jest sieć i jakie korzyści przyniesie pacjentom? Które szpitale na Lubelszczyźnie znalazły się  w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)? Które szpitale zorganizują  punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
Dodatkowo pracownicy Delegatury odpowiadali na pytania pacjentów związane z leczeniem w ramach NFZ,  informowali między innymi o programie "Leki 75+". Odwiedzający chętnie korzystali z możliwości wyrobienia kart EKUZ oraz założenia konta w systemie ZIP.                                                                                                                           
Stoisko Lubelskiego OW NFZ zorganizowano w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia na temat sieci szpitali.

Rzecznik Prasowy

Magdalena Us