Podlasianin Roku 2012

 

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, iż dzięki głosom oddanym przez mieszkańców naszego regionu w drugiej edycji plebiscytu Podlasianin Roku 2012 pierwsze miejsce w kategorii ZDROWIE zajął dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej Pan Dariusz Oleński.

Do konkursu wytypowano 29 osób, nominowanych w kategoriach takich jak BIZNES, KULTURA, SAMORZĄD, ZDROWIE, EDUKACJA oraz POLITYKA.

Decyzją czytelników portalu liderem ostatniej z wymienionych kategorii został Pan Riad Haidar radny sejmiku województwa lubelskiego oraz ordynator Odziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Ogłoszenie wyników połączone z uroczystym wręczeniem zwycięzcom statutetek Podlasianin Roku 2012 miało miejsce 12 stycznia 2013 r. w Klubie Kultury Piast w Białej Podlaskiej.

Laureatom plebiscytu składamy gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności.

 

Rzecznik Prasowy WSzS

Joanna Kozłowiec


 

13 stycznia 2013 r. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej PomocyInformujemy, że Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
przekazuje na XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prace plastyczne dzieci nadesłane w 2012 r. na ogólnopolski konkurs plastyczny "Pielęgniarka w oczach dziecka".W związku z XXI Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przekazuje do licytacji oprawione prace dzieci nadesłane w 2012 r. na ogólnopolski konkurs plastyczny

„Pielęgniarka w oczach dziecka”.

http://aukcje.wosp.org.pl/listing?sellerId=27544758

 

Dyrektor CKPPiP

 

dr Barbara Kot – Doniec

 

Wizyta delegacji z Centrum Szpitalnego w Niort

 

W dniach 3 – 6 grudnia br. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej gościł delegację Centrum Szpitalnego w Niort. 4 grudnia Dyrektor WSzS w Białej Podlaskiej Dariusz Oleński oraz Dyrektor Centrum Szpitalnego w Niort Bruno Faulconnier, w obecności Prezydenta Miasta Biała Podlaska Andrzeja Czapskiego, podpisali umowę o wzajemnej współpracy medycznej, szkoleniowej i naukowej.

Podczas wizyty goście z Francji odwiedzili oddziały Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej poznając specyfikę ich działalności. Przedstawiciele obydwu szpitali wymienili się doświadczeniami a także informacjami na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i Francji.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej podpisał umowę partnerską ze Szpitalem Obwodowym w Brześciu

28 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej Bialskich Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o. o. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej a Szpitalem Obwodowym w Brześciu, połączone z prezentacją nt. realizowanego przez WSzS projektu "Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi w ramach programu współpracy transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013". Wartość całkowita projektu wynosi ponad 4 mln euro, zaś wartość zadań, które będą zrealizowane na rzecz bialskiego Szpitala to suma ok. 2 mln euro. Projekt swoim zakresem obejmuje wyposażenie i zmodernizowanie pracowni hemodynamicznych w WSzS oraz w Brzeskim Szpitalu Obwodowym.

Podpisy pod umową złożyli Dyrektor Szpitala Obwodowego w Brześciu Aleksander Karpicki oraz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej Dariusz Oleński. W spotkaniu wzięli udział m. in. Prezydent Miasta Biała Podlaska Waldemar Godlewski, Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej Aleksander Łozicki, prof. dr hab. n. med. Siergiej Panko, Zastępca Kierownika Zarządu Ochrony Zdrowia obwodu brzeskiego Andrzej Szejda, pracownicy Brzeskiego Szpitala Obwodowego. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej reprezentowała Dyrekcja oraz pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację tego projektu.

Spotkanie zakończyło się konferencją prasową, na którą licznie przybyli przedstawiciele lokalnych mediów.

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej najlepszy w Polsce

 

 8.11.2012 r. w Redakcji "Rzeczpospolitej" w Warszawie z rąk wiceministra zdrowia Sławomira Neumanna oraz dyrektora CMJ Jerzego Henniga już po raz kolejny dyrektorzy najlepszych polskich szpitali, w tym dyrektor Dariusz Oleński, odebrali pamiątkowe dyplomy. Ranking corocznie przeprowadza Presspublica Sp. z o. o., wydawca ogólnopolskiego dziennika "Rzeczpospolita" z udziałem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Szansę udziału w tym plebiscycie miało ok. 1000 publicznych i niepublicznych szpitali w Polsce. Spośród nich wyłoniono złotą setkę bezpiecznych szpitali. W ocenie szpitali główny nacisk położony jest na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez  zabezpieczenie odpowiednich warunków pobytu, dostępu do diagnostyki, jakości opieki ocenianej na podstawie otrzymanych certyfikatów i ocenę infrastruktury szpitala. Przyjęta koncepcja nawiązuje do  wdrażanych obecnie na świecie, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, systemów opartych na połączeniu sprawnego zarządzania z bezpieczeństwem i zapobieganiem zdarzeniom niepożądanym.

Warto wspomnieć, że od kilku lat szpital utrzymywał się w czołówce Rankingu Bezpieczny  Szpital a tegoroczny sukces jest ukoronowaniem pracy całego zespołu, który stale dba o wysoką jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo pacjenta, dlatego dyrektor Dariusz Oleński składa serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim pracownikom szpitala.

 

 

 

 

Oferta Szkoleniowa WSzS w Białej Podlaskiej

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej organizuje pierwszą edycję kursu specjalistycznego Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie (Nr 09/07) dla pielęgniarek i położnych.

Wykładowcami kursu są profesjonaliści z dużym doświadczeniem dydaktycznym z zakresu komunikacji interpersonalnej w zespole terapeutycznym i pacjentem.

Zachęcamy zainteresowane pielęgniarki i położne do zapoznania się z ofertą szkoleniową i wzięcia udziału w kursie.

Oferta wraz z formularzem zgłoszeniowym do pobrania poniżej.

Porody przy użyciu gazu rozweselającego w WSzS w Białej Podlaskiej

W Oddziale Ginekologiczno - Położniczym została wprowadzona nowa metoda zwalczania bólu porodowego przy użyciu gazu medycznego Entonox (tzw. gaz rozweselający). Metoda ta jest alternatywą dla tradycyjnych metod znieczulania rodzących kobiet. Działanie gazu będącego mieszaniną tlenu i podtlenku azotu powoduje lekkie odprężenie, rozluźnienie i znacznie wpływa na zmniejszenie odczuwania bólu porodowego. Jest to metoda bezinwazyjna, polegająca jedynie na oddychaniu gazem. Zaczyna działać z chwilą rozpoczęcia inhalacji, a kończy 5 -10 min po jej zaprzestaniu.

Rodzące kobiety, które wyrażą zgodę na podanie Entonoxu, są dokładnie instruowane jak go dozować. W trakcie stosowania tego typu znieczulenia nie jest konieczna obecność lekarza anestezjologa, wystarczy, że przy rodzącej jest lekarz ginekolog lub położna.

Gaz rozweselający jest bezpieczny dla matki i noworodka. Nie odnotowano ujemnego wpływu gazu na dziecko, wpływa nawet na nie dobroczynnie – rodzi się bardziej dotlenione.

Kobiety rodzące mogą bezpłatnie korzystać z tego rodzaju znieczulenia w ramach ubezpieczenia.

Rzecznik Prasowy WSzS    

Joanna Kozłowiec        

Uroczystość św. Łukasza

W niedzielę 21.10.2012 r. pracownicy bialskiej służby zdrowia, a w szczególności WSzS uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej z okazji Święta Patrona Służby Zdrowia św. Łukasza.

Mszy św. przewodniczył ks. kan. Janusz Onufryjuk - proboszcz Parafii Błogosławionego Honorata. Słowo Boże wygłosił ks.Tomasz Kostecki.

Uroczystą oprawę Mszy św. oraz prowadzenie różańca w intencji żyjących i zmarłych pracowników ochrony zdrowia zapewnili pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego .

Na koniec Eucharystii Pan Dyrektor Dariusz Oleński podziękował zgromadzonym kapłanom za modlitwę i duchowe wsparcie jakiego doświadczamy na co dzień.

 

Dni Walki z Rakiem

Rak Piersi 3

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej czynnie uczestniczył w obchodach Dni Walki z Rakiem połączonych z Jubileuszem XV-lecia działalności Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia „Amazonki” organizowanych przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska i Zarząd Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia „Amazonki”.

W ramach obchodów, podczas pikniku zdrowotnego w dniu 16 października 2012 r. zostały rozlosowane kupony na bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne dla Pań w wieku od 40 do 50 lat ufundowane przez Szpital.

Konkurs na Najlepszą Pielęgniarkę/Pielęgniarza/Położną WSzS w Białej Podlaskiej 2012 rozstrzygnięty !!!

Konkurs

Pierwszą nagrodę zdobył Pan Krzysztof Lewicki.

Już drugi rok z rzędu w naszym szpitalu odbył się Konkurs na Najlepszą Pielęgniarkę/ Pielęgniarza/ Położną WSzS w Białej Podlaskiej. Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek/położnych liderów, osób o najlepszym przygotowaniu zawodowym, wysokiej kulturze osobistej, zaangażowaniu w pracę i opiekę nad pacjentami.

Do pierwszego etapu Konkursu zgłoszonych zostało 41 pielęgniarek i położnych. Zgłoszeń dokonywali pacjenci, przełożeni i współpracownicy. Do drugiego etapu konkursu t.j. egzaminu składającego się z 50 pytań przystąpiły ostatecznie 23 osoby.

Laureatami Konkursu na Najlepszą Pielęgniarkę/Pielęgniarza/Położną WSzS w Białej Podlaskiej 2012 zostali:

Krzysztof Lewicki (pielęgniarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) – I nagroda

Helena Teodorowicz – (pielęgniarka Oddziału Urazowo-Ortopedycznego) - II nagroda

Elżbieta Różanowska - Jencz – (położna Oddziału Ginekologiczno-Położniczego) - III nagroda

Oficjalne nadanie tytułu Najlepsza Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna WSzS w Białej Podlaskiej 2012, wręczenie nagród pieniężnych oraz pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu, odbyło się podczas pikniku pracowniczego 13.09.2012r.

Wszystkim uczestnikom Konkursu, a w szczególności Laureatom składamy serdeczne gratulacje!!!