Konkurs na Najlepszą Pielęgniarkę/Pielęgniarza/Położną WSzS w Białej Podlaskiej 2012 rozstrzygnięty !!!

Konkurs

Pierwszą nagrodę zdobył Pan Krzysztof Lewicki.

Już drugi rok z rzędu w naszym szpitalu odbył się Konkurs na Najlepszą Pielęgniarkę/ Pielęgniarza/ Położną WSzS w Białej Podlaskiej. Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek/położnych liderów, osób o najlepszym przygotowaniu zawodowym, wysokiej kulturze osobistej, zaangażowaniu w pracę i opiekę nad pacjentami.

Do pierwszego etapu Konkursu zgłoszonych zostało 41 pielęgniarek i położnych. Zgłoszeń dokonywali pacjenci, przełożeni i współpracownicy. Do drugiego etapu konkursu t.j. egzaminu składającego się z 50 pytań przystąpiły ostatecznie 23 osoby.

Laureatami Konkursu na Najlepszą Pielęgniarkę/Pielęgniarza/Położną WSzS w Białej Podlaskiej 2012 zostali:

Krzysztof Lewicki (pielęgniarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) – I nagroda

Helena Teodorowicz – (pielęgniarka Oddziału Urazowo-Ortopedycznego) - II nagroda

Elżbieta Różanowska - Jencz – (położna Oddziału Ginekologiczno-Położniczego) - III nagroda

Oficjalne nadanie tytułu Najlepsza Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna WSzS w Białej Podlaskiej 2012, wręczenie nagród pieniężnych oraz pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu, odbyło się podczas pikniku pracowniczego 13.09.2012r.

Wszystkim uczestnikom Konkursu, a w szczególności Laureatom składamy serdeczne gratulacje!!!

Stażysta z Turcji w WSzS

 Ibrahim Halil Seyham student dietetyki z Uniwesytetu Halic z Istambułu w ramach Programu Erasmus odbył 13-to tygodniowy staż w WSzS w Białej Podlaskiej. Wykorzystując teoretyczną wiedzę, na temat żywienia ludzi od narodzin aż do śmierci, stażysta pod okiem personelu szpitala nabył umiejętności praktyczne w tym zakresie. Pacjenci chętnie podejmowali współpracę z naszym gościem opowiadając mu o swoich zdrowotnych problemach.

Piknik Pracowniczy 2012

21 1

 

W dniu 13 września 2012 r. odbył się Piknik Pracowniczy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Tegoroczny piknik odbył się pod hasłem: „Integracja na sportowo”. Uczestnicy spotkania brali udział w konkursach a także rozegrali mecz piłki siatkowej.

Ważnym punktem pikniku było wręczenie nagród laureatom Konkursu na Najlepszą Pielęgniarkę/Pielęgniarza/Położną WSzS w Białej Podlaskiej 2012 r.

 


Zapraszamy na fotorelację ze spotkania.Nowe inwestycje budowlane w WSzS w Białej Podlaskiej

photoWojewódzki Szpital Specjalistyczny jest w trakcie realizacji projektu „Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa epidemiologicznego w strefie nadgranicznej Unii Europejskiej”.

Projekt obejmuje swym zakresem:

- Budowę Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmono- logicznych. W obiekcie tym funkcjonować będą: oddział obserwacyjno–zakaźny, oddział ftyzjopulmonologiczny z laboratorium prątka gruźlicy, specjalistyczna poradnia chorób zakaźnych oraz poradnia ftyzjopulmonologiczna.

- Budowę Centrum Dydaktyczno-Administracyjnego wraz z Przychodnią Rehabilitacyjną i Hotelem. W strukturze Centrum Dydaktyczno-Administracyjnego znajdą się pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie poradni rehabilitacyjnej, pomieszczeń socjalnych dla pracowników szpitala, aula mieszcząca 200 słuchaczy, szkoleniowe sale chorych, pomieszczenia administracyjne oraz pokoje hotelowe z miejscami dla matek karmiących.

- Nadbudowę budynku 1D dla potrzeb oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacyjnego. W ramach tej części inwestycji przebudowie ulegną pomieszczenia Zespołu Poradni Specjalistycznych zlokalizowane na I piętrze budynku 1D jak również pomieszczenia Ośrodka Hemodializ i holu wejściowego szpitala.

Wartość projektu to ok. 48 mln zł - jego realizacja możliwa jest przy udziale środków z budżetu państwa i budżetu województwa lubelskiego. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy dostępności i jakości specjalistycznych usług medycznych świadczonych w północnym regionie województwa lubelskiego.

Całkowite zakończenie realizacji wszystkich zakresów tego projektu planowane jest w listopadzie 2013 r.

Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych

Centrum Dydaktyczno - Administracyjne

Budowa dodatkowego piętra w budynku 1D

 

 

 

Uwaga, zmiany w lokalizacji wejścia głównego do Szpitala i miejsc parkingowych przy Szpitalu

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami budowlanymi został zamknięty  parking i wejście główne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Zmieniła się także lokalizacja Zespołu Poradni Specjalistycznych.

W związku z powyższym przybywający do Szpitala i poradni proszeni są o kierowanie się na ulicę Okopową 3, gdzie uruchomiony jest tymczasowy parking szpitalny. Z parkingu należy kierować się zgodnie z oznakowaniem do tymczasowego wejścia głównego, zlokalizowanego od strony lądowiska.

Pacjenci poradni alergologicznej, chorób płuc oraz pulmonologicznej dla dzieci powinni zgłaszać się do NZOZ T-MED Przychodnia Rejonowa Nr 3 przy ul. Terebelskiej 67, gdyż tam tymczasowo zlokalizowane są wyżej wymienione poradnie.

Dodatkowo uruchomiono wejście do Szpitala od ul. Terebelskiej przez patio pod wjazdem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - należy kierować się zgodnie z oznakowaniem.

Prosimy o nie przechodzenie przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

Rzecznik Prasowy        

Joanna Kozłowiec        

 

ZMIANY W LOKALIZACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami remontowo – budowlanymi z dniem 25.06.2012 r. zmienia się lokalizacja poszczególnych poradni specjalistycznych. Informacje o nowej lokalizacji, godzinach pracy, rejestracji do poradni oraz telefonicznych numerach kontaktowych (na czas remontu) znajdziecie Państwo wybierając interesującą Państwa poradnię z listy – link: http://www.szpitalbp.pl/poradnie-2.html

 

Za utrudnienia bardzo przepraszamy

Zapraszamy na badania mammograficzne

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkie Panie na bezpłatne badania mammograficzne.

 


Aby wykonać badanie mammograficzne należy:

- zgłosić się do Działu Diagnostyki Obrazowej WSzS w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65 (I piętro),

- przedłożyć dokument tożsamości, dowód ubezpieczenia i skierowanie.

Uwaga! Panie w wieku 50 - 69 lat, które nie poddawały się profilaktycznemu badaniu mammograficznemu na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy zapraszamy bez skierowania.


Badania wykonywane są:


- w celu wykrycia ewentualnych zmian w piersiach, które nie muszą oznaczać nowotworu,

- przez wykwalifikowany, specjalistyczny personel medyczny z wieloletnim doświadczeniem,

- w nowoczesnej pracowni, przy użyciu wysokiej jakości, cyfrowego aparatu do diagnostyki piersi.

Technologia cyfrowa w mammografii to obniżona dawka promieniowania, wysoka jakość obrazu. Przekaz obrazu i jego zapis w formie elektronicznej skracają procedurę o czas potrzebny na wywołanie filmu/kliszy diagnostycznej.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej obejmuje swoją opieką pacjentki, które po wykonaniu mammografii wymagają dalszej, szczegółowej diagnostyki.

 

Rejestracja i szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub pod nr tel. 83 342 83 32

 

ZAPRASZAMY

1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka

 

 

     W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Dzień Dziecka obchodzony był przy współudziale młodzieży ze Studium Medycznego, studentów Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej oraz ich opiekunów.

Każdy, zarówno mały pacjent, jak i dziecko korzystające w tym dniu z porady ambulatoryjnej było obdarowane drobnym upominkiem.


Galeria zdjęć z dnia 1.06.2012 r.

12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

    Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym życzę dużo zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Dziękuję za serce i trud, za troskę i profesjonalizm w codziennej opiece nad człowiekiem chorym i potrzebującym.

 

Dyrektor               

Dariusz Oleński          

        

Wizyta delegacji z Niemiec07.05.2012 r. delegacja niemiecka odwiedziła Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Goście zapoznali się z ogólnymi informacjami o szpitalu, a następnie odwiedzili Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

 

 

    2   3