Zakończenie realizacji projektu - konferencja prasowa

 

Dnia 01.12.2011r w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego odbyła się konferencja prasowa w związku z zakończeniem realizacji projektu "Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia”.

Projekt polegał na dostosowaniu 11 oddziałów szpitalnych, Działu Centralnej Sterylizacji, Pracowni Badań Endoskopowych oraz innych pomieszczeń szpitalnych do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 roku.

W ramach projektu uzyskano poprawę stanu technicznego infrastruktury szpitala, zmodernizowano i rozbudowano infrastrukturę higieniczno-sanitarną Wpłynęło to na podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa pobytu pacjentów i ich rodzin oraz na usprawnienie organizacji pracy szpitala.

Poprawiła się również funkcjonalność i estetyka pomieszczeń szpitala.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego-Pan Andrzej Marciniuk - kierownik Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej , Samorządu Lokalnego - Pan Jan Bajkowski Wicestarosta Powiatu Bialskiego, Prezes firmy budowlanej Dombud realizującej prace modernizacyjno –budowlane Pan Jarosław Łepecki, Panowie Henryk Dołęgowski i Ryszard Suchora twórcy projektu z firmy Arch-Dom, a także przedstawiciele lokalnej prasy, radia, tv i mediów internetowych. Szpital był reprezentowany przez Dyrekcję, pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu oraz pracowników oddziałów i działów modernizowanych w ramach w/w projektu
  

a5  a4

Akredytacja

Wizytatorzy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa w dniach 23-25 listopada br. oceniali realizację standardów akredytacyjnych w WSzS w Białej Podlaskiej. 

Harmonogram wizyty akredytacyjnej obejmował: spotkania zespołu wizytującego z Dyrekcją, przegląd dokumentacji oraz wizyty w oddziałach i działach naszego szpitala.

Przez trzy dni akredytacji zespoły oceniały prawie wszystkie Oddziały szpitala RTG, Aptekę oraz inne komórki organizacyjne takie jak żywienie, Środowisko Opieki, działy Kadr i Dokumentacji i Statystyki Medycznej.  

Wizytatorzy spotkali się również z zespołem ds. jakości, oraz zespołem zakażeń.

Wizyta akredytacyjna zakończyła się spot

kaniem z personelem szpitala, w trakcie którego skierowano dużo ciepłych słów pod adresem pracowników zaangażowanych w kształtowanie wizerunku naszego szpitala- jako szpitala godnego polecenia.

Zgodnie z procedurą wizytatorzy dokonają analizy wyników obserwacji szpitala, po czym zawiadomią o wynikach oceny Dyrektora Szpitala.

Joanna Kozłowiec

Rzecznik Prasowy Szpitala

 

P1060580m

P1060581m

P1060584m

P1060587m

P1060592m

P1060595m

P1060598m

Jubileusz 25 - lecia szpitala przy ul. Terebelskiej

 MG 179122.09.2011r odbyło się spotkanie z okazji 25 lecia funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w obiektach przy ul. Terebelskiej.Swoją obecnością zaszczycili nas dostojni goście - Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej PolskiejPan Adam Abramowicz, Pan Franciszek Stefaniuk, Pan Stanisław Żmijan, Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska,która po raz pierwszy była z wizytą w naszym szpitalu.W trakcie swojego wystąpienia nawiązała do osiągnięć szpitala. W dowód uznania wręczyła na ręce Dyrektora Pana Dariusza Oleńskiego Medal Wojewody Lubelskiego przyznany szpitalowi,

Czytaj więcej...

Audit Nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania

AuditW dniach 10 - 11.10.2011 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym odbył się Audit Nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 oraz ISO 27001:2005przez Jednostkę Certyfikującą QUALITY & RELIABILITY Polska Sp. z o. o.

W ciągu dwóch dni auditorzy ocenili dynamikę zarządzania Szpitalem, wybrane procesy i podprocesy systemowe.

Czytaj więcej...

Badania mammograficzne i cytologiczne w szpitalu

Badania mammograficzne i cytologiczne w WSzS w Białej Podlaskiej

17 maja 2008 obchodzimy Dzień Zdrowia Rodziny. W związku z tym WSzS w Białej Podlaskiej, w porozumieniu z NFZ, organizuje bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne.

Czytaj więcej...

Jubileusz XX - lecia Oddziału Chorób Wewnętrznych

JUBILEUSZ XX-LECIA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

W dniu 20 stycznia 2007 R W Roskoszy odbyły się uroczyste obchody 20-lecia Oddziału Chorób Wewnętrznych połączone z posiedzeniem naukowym Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Białej Podlaskiej. Gospodarzem spotkania była p. dr Jolanta Siwek – Iwanicka – Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i prezes Oddziału Regionalnego PTL wraz z zespołem lekarzy i pielęgniarek.

Czytaj więcej...

Konferencja Szkoleniowo – Naukowa Pielęgniarek Laryngologicznych

Dnia 02.02.2007r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej odbyła się Konferencja Szkoleniowo – Naukowa Pielęgniarek Laryngologicznych. Organizatorami byli Bialskopodlaskie Stowarzyszenie „SANITAS” i Oddział Otolaryngologii w Białej Podlaskiej.

Czytaj więcej...

Konferencja dla Pielęgniarek

Dnia 02.02.2007 r odbędzie się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej Konferencja szkoleniowo – naukowa dla pielęgniarek laryngologicznych pt. „Współpraca zespołu terapeutycznego w schorzeniach laryngologicznych”. Konferencja organizowana jest przez Oddział Otolaryngologiczny tut. szpitala i Stowarzyszenie „SANITAS” a patronat powierzony został Szpitalowi Klinicznemu Akademii Medycznej w Warszawie. Chętnych do udziału w konferencji prosimy o przesłanie na adres:

Czytaj więcej...

Jubileusz 20-lecia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

W dniu 25.10.2006 r. odbyła się uroczystość z okazji 20 lat funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w nowym obiekcie.

Czytaj więcej...