Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – najlepszy szpital w województwie lubelskim

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny został tegorocznym laureatem rankingu „Bezpieczny Szpital" 2017 organizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, firmę doradczą IDEA Trade oraz dziennik Rzeczpospolita.

Bialski szpital został zwycięzcą w województwie lubelskim oraz laureatem w skali kraju, zajmując czwarte miejsce w Polsce. Jest to ogromne wyróżnienie i prestiż, ponieważ ocenie poddawanych jest szereg kategorii, między innymi: zarządzanie, jakość opieki, opieka medyczna, jakość usług, certyfikaty jakości, komfort pobytu pacjenta, analiza zdarzeń i skarg oraz dostępność do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Głównym celem rankingu jest promowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w szpitalach, a także jakości oferowanych świadczeń.

Wśród szpitali w Polsce wyłoniono 100 najlepszych. W kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych bialska placówka wzorem lat ubiegłych znalazła się w czołówce klasyfikacji, co świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Bezpieczeństwo, jakość, innowacje". Nowością tegorocznego konkursu jest ranking placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali. W kategorii szpitali trzeciego stopnia w ramach sieci bialski szpital zajął drugie miejsce w kraju.

 

 

Rzecznik Prasowy            

Magdalena Us              

 

Domowy Szpital nagrodzony „Kryształową Cegłą"

Ośrodek Opieki Medycznej „Domowy Szpital" Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej został zwycięzcą w kategorii „Obiekty Zdrowia" XVII edycji prestiżowego konkursu o „Kryształową Cegłę", którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Lublinie.

W konkursie udział wzięły 42 obiekty z trzech krajów: Polski, Białorusi i Ukrainy.

W dn. 8 grudnia w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczysta gala podsumowująca.

Głównym celem konkursu jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez  promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Przyczynia się to do poprawy jakości i estetyki budowli, a także do przywracania miastom ich dawnej świetności dla zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego.

„Domowy Szpital"

Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Biuro Projektowe: ARCH-DOM Ryszard Suchora, Henryk Dołęgowski

Projektanci:

Architektura - dr inż. Piotr Trojniel

Konstrukcja - inż. Ryszard Suchora

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowe i Usługowe "DOMBUD" Sp. z o.o.

 

Rzecznik Prasowy            

Magdalena Us              

 

 

IV Onkologiczna Konferencja Naukowa.

„Onkologia – stan aktualny i perspektywy rozwoju" - pod takim hasłem odbyła się w bialskim szpitalu onkologiczna konferencja naukowa. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej już po raz czwarty był organizatorem spotkania.

Otwarcia konferencji dokonała dr n. med. Joanna Kozłowiec – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala. Na konferencji obecni byli między innymi: prof. Wiesława Bednarek – konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz dr hab. n. med. Marek Hus - konsultant wojewódzki w dziedzinie hematologii. Tematem przewodnim konferencji była diagnostyka i sposoby leczenia różnych rodzajów nowotworów.

Jako pierwszy wystąpił dr n. med. Piotr Jackiewicz głosząc wykład pt. „Rekomendacje chirurgicznego leczenia raka piersi". Następnie dr hab. n. med. Marek Hus omówił pierwotne włóknienie szpiku oraz rzadki nowotwór krwi - mielofibrozę i przedstawił diagnostykę w jego terapii. Charakterystyki molekularnej przewlekłych zespołów mieloproferacyjnych dokonał dr n. med. Piotr Centkowski - Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej oraz Oddziału Hematologii. Dr n. med. Jakub Żołnierek zaprezentował metody leczenia systemowego rozsianego raka gruczołu krokowego. Studium przypadku na przykładzie pacjenta z chorobą limfoproliferacyjną z komórek NK zaprezentował lek. med. Maciej Studziński. Ostatnim wystąpieniem konferencji była prezentacja pani Dagmary Chamery – przedstawicielki Polskiego Banku Komórek Macierzystych pt. „Krew pępowinowa jako źródło komórek macierzystych w medycynie XXI wieku". Konferencja spotkała się z ogromnym uznaniem przybyłych gości. Jednocześnie zaproszono przybyłych na kolejne spotkanie, które odbędzie się w grudniu 2018 roku.

 Rzecznik Prasowy               

Magdalena Us                 

 

 

 

Spotkanie naukowe „Optymalnego wyboru leków z I i II szczebla drabiny analgetycznej”

 

Serdecznie zapraszam na spotkanie naukowe dotyczące „Optymalnego wyboru leków z I i II szczebla drabiny analgetycznej”, które poprowadzi dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie, kierownik Poradni Leczenia Bólu. Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2017r., o godz. 12:30 w Auli budynku Centrum Dydaktyczno - Administracyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przy ulicy Terebelskiej 57-65.
  

 

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec          

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala

Mikołajki w WSzS w Białej Podlaskiej 2017

 

Z okazji Mikołajek w dn. 6 grudnia na małych pacjentów bialskiego szpitala czekały liczne niespodzianki. Oddziały Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na których przebywają dzieci odwiedzili studenci Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Przedstawiciele Uczelni w towarzystwie Mikołaja i jego pomocników obdarowali podopiecznych upominkami. Wizyta wywołała ogromną radość wśród małych pacjentów. Z pewnością ta mikołajkowa wizyta na długo pozostanie w pamięci dzieci.

 

 

Rzecznik Prasowy              

Magdalena Us                

 


IV Konferencja Naukowa „Onkologia - stan aktualny i perspektywy rozwoju”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

zaprasza na

IV Konferencję Naukową

„ONKOLOGIA – STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU”

która odbędzie się 7 grudnia 2017 r.

w Auli Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest partnerem projektu pn. Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego kierowanych do mieszkańców podregionu bialskiego.

 

Projekt jest przeznaczony dla 1000 osób z regionu bialskiego tj. powiatów: parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego, bialskiego i miasta Biała Podlaska.

Okres trwania Projektu: 01.10.2017 r. - 31.03.2019 r.

Cele Projektu:

1.  1.    Zwiększenie dostępu do informacji dla 1000 osób nt. zapobiegania rakowi jelita grubego i promocja zdrowego trybu życia.

2. 2.     Zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych dla 1000 osób w zakresie raka jelita grubego.

 

Główne zadania Projektu obejmują:

a) a)     działania edukacyjne (przeprowadzenie działań profilaktyki edukacyjnej wśród osób po przeprowadzeniu diagnostyki jelita grubego – spotkania edukacyjne),

b) b)     badania profilaktyczne (przeprowadzenie diagnostyki jelita grubego u rekrutowanych osób – badanie kolonoskopowe),

c) c)     działania wspierające – zwrot kosztów dojazdu na badania oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

 

Partnerzy Projektu:

a) a)     Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego,

b) b)     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej,

c) c)      Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wisznicach.

 

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

-  w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

- w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

- w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

 

Z udziału w projekcie są wyłączone osoby:

• z objawami klinicznymi sugerującymi raka jelita grubego,

• które w ciągu ostatnich 10 lat miały wykonywaną kolonoskopie (poza pacjentami z zespołem Lyncha).

 

Kwalifikacja do Projektu odbywa się na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego.

 

Zapisy do Projektu:

tel. 883-130-761, 503-150-824

 

Rzecznik Prasowy      

Magdalena Us        

 

 

Światowy Dzień Wcześniaka w WSzS 2017

17 listopada po raz trzeci w bialskim szpitalu odbył się Dzień Wcześniaka. Na spotkanie przybyły wcześniaki wraz z rodzicami, aby świętować wspólnie z personelem Oddziału Neonatologicznego. Inauguracja święta odbyła się w Kawiarni „Diana". Otwarcia dokonał lek. med. Riad Haidar – Ordynator Oddziału Neonatologicznego. Powitał zebrane dzieci i ich rodziców. Ponadto wspomniał o idei święta i podziękował za tak liczne przybycie. Nowym elementem tegorocznych obchodów była sesja zdjęciowa wcześniaków ze swoimi zdjęciami z pobytu w inkubatorze.

Światowy Dzień Wcześniaka powstał z inicjatywy Europejskiej Fundacji na rzecz Opieki nad Noworodkami oraz Fundacji Wcześniak. 17 listopada jest dniem, w którym wspieramy małych wojowników i ich rodziców. W dn. 17 listopada na całym świecie odbywają się różnego rodzaju akcje, które przede wszystkim mają na celu pokazanie maluchom i ich rodzicom, że nie są sami. Światowy Dzień Wcześniaka ma także zwracać uwagę na szereg problemów z jakimi muszą się zmierzyć od pierwszych minut życia. Wielu ludzi nie jest świadomych, jak wiele dzieci przychodzi na świat przedwcześnie oraz jakie są tego konsekwencje.

Kulminacyjnym momentem obchodów było podświetlenie głównego budynku Szpitala od ul. Okopowej na kolor fioletowy, który jest symbolem obchodów Światowego Dnia Wcześniaka.

Wcześniaki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w 2016 i 2017 roku

W 2016 roku w naszym szpitalu przyszły na świat 264 wcześniaki na 1259 urodzonych dzieci (134 chłopców i 130 dziewczynek). Najmniejsze dzieci – chłopcy – pod względem masy -700g 26 tydzień ciąży i pod względem tygodnia ciąży - 800 g 25 tydzień ciąży.

W 2017 roku do listopada urodziło się 209 wcześniaków - 114 chłopców i 95 dziewczynek. Najmniejsze wcześniaki – pod względem masy – chłopiec - 550g 28 tydzień ciąży, pod względem tygodnia ciąży - dziewczynka - 900g 25 tydzień ciąży.

Rzecznik Prasowy      

Magdalena Us        

 

     

 

 

 

 

 

 

Projekt transgraniczny WSzS wyróżniony w konkursie „Orły Wprost"

W dniu 7 listopada 2017 roku na uroczystej gali w Lublinie projekt pn. „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi" w ramach programu współpracy transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 został wyróżniony nagrodą Orły Wprost.

Lubelska edycja wydarzenia poświęcona była osiągnięciom projektów w województwie lubelskim oraz podlaskim, w których efekty współpracy transgranicznej są szczególnie widoczne, przynoszą wiele korzyści miejscowym  społecznościom, przyspieszając lokalny rozwój.

Podczas spotkania odbyła się debata w której udział wzięli m.in. Leszek Buller - dyrektor Centrum Projektów Europejskich oraz Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju.

Projekt Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi" był realizowany w latach 2013-2015, w partnerstwie z Brzeskim Szpitalem Obwodowym z Brześcia. Partnerem Wiodącym był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Wartość całkowita projektu to 4.186.537 euro. Celem przedsięwzięcia była poprawa stanu zdrowia mieszkańców obszaru przygranicznego, poprzez zwiększenie możliwości współpracy transgranicznej jednostek ochrony zdrowia.

Dzięki nawiązanej współpracy możliwe było wyposażenie i zmodernizowanie pracowni kardiologicznych w WSzS w Białej Podlaskiej i w Szpitalu Obwodowym w Brześciu. Ponadto zrealizowano program badawczy dotyczący leczenia zaburzeń rytmu serca, zorganizowano konferencje medyczne oraz wydano publikację podsumowującą realizację projektu.

 

Rzecznik Prasowy
Magdalena Us

 


O WCZEŚNIAKACH NA DZIEŃ WCZEŚNIAKA - lek. med. Riad Haidar

 DSC3516Ile to jest pół kilograma?
Tyle waży torebka cukru albo kilka pomidorów. Tyle waży maleńki człowiek, którego świat powitał wcześniej, niż zaplanowała to natura. To waga dziecka urodzonego między 23 a 24 tygodniem ciąży. Oczywiście nie to, ile ono waży, ale  na ile dojrzałe ma narządy, jest decydujące dla jego zdrowia, jednak im większa jest masa jego ciała, tym większe szanse na przeżycie i zdrowie. Obecnie dzięki zaawansowanym możliwościom medycyny, dzięki sprzętowi, który ratuje nawet tak małe dzieci, człowiek może świadomie uczestniczyć w cudzie, jakim są narodziny nowego życia.
Najmniejszy urodzony w szpitalu w Białej Podlaskiej wcześniak ważył 390 gramów. Zespół bialskiego oddziału neonatologicznego ma za sobą wiele dramatycznych walk o życie i zdrowie najmniejszych dzieci, takich jak 40-minutowa reanimacja. Zdarzyło się, że gdy nie dawał rady respirator, lekarze nadal walczyli – i wygrali. Trzy lata temu przyszły tu na świat trojaczki – trzy dziewczynki, z których każda rodziła się inaczej. Dziś są zdrowe, piękne i silne. Niektóre z dzieci nie mają szans na przeżycie, inne rodzą się na granicy przeżycia. Cel neonatologów jest jeden – uratować je i zachować przed odległymi następstwami wcześniactwa.

Wcześniak – mały wojownik
Wcześniaki to dzieci, które opuszczają ciepły brzuszek mamy przed 37 tygodniem ciąży. Każdy kolejny tydzień zwiększa ich masę i odporność.Obraz1 Te najmłodsze i najmniejsze, których małe serduszka, płucka i pozostałe narządy jeszcze nie mogą samodzielnie funkcjonować, zamiast do ślicznych pokoików i łóżeczek, jakie wybrali i przygotowali im rodzice, trafiają do inkubatorów. Bywa, że nawet przez kilka miesięcy to właśnie są ich pokoje i łóżeczka. Dzieci, które rodzą się po 34 tygodniu ciąży, często potrzebują niewielkiego tylko medycznego wsparcia.
Mali wojownicy – nieprzypadkowo mieszczące się często na dłoni  kruszyny, słabiutkie pod względem fizycznym i całkowicie zależne od opieki medycznej, są tak określane. One jeszcze nie wiedzą,Obraz5 czym jest wola walki, ale już ją mają. To one napełniają siłą rodziców, którzy przecież są świadomi niebezpieczeństw, na jakie narażone są ich przedwcześnie urodzone pociechy. Ten tytaniczny wysiłek został doceniony – od 2011 roku 17 listopada obchodzony jest Dzień Wcześniaka. To wielkie święto: maluszków, rodziców i personelu oddziałów neonatologii, którzy jak nikt inny wiedzą, ile przeszkód musi pokonać wcześniak, by zacząć normalnie funkcjonować w świecie. Dzień Wcześniaka nie jest sztucznie wykreowanym świętem – to okazja do tego, by się zastanowić, jak trudną lekcję życia przechodzi na starcie 1 na 10 dzieci, bo taka jest proporcja przedwczesnych narodzin wobec tych terminowych. Właśnie w 2011 r. w Parlamencie Europejskim podpisano Apel o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków.

Misja specjalna
Bycie rodzicem wcześniaka oraz neonatologiem, który często jakby drugi raz daje go światu, wiąże się z lękiem, z nadzwyczajną czujnością, koniecznością zmagania się z typowymi problemami zdrowotnymi wcześniaków, objawiającymi się nie tylko w momencie przyjścia na świat i w pierwszych miesiącach życia. Często zdrowotne konsekwencje wcześniactwa ujawniają się dopiero po wielu latach. Dzieci urodzone Obraz3przedwcześnie, malutkie, z  niską masą urodzeniową, są szczególnie narażone na infekcje, na ryzyko wystąpienia wad wzroku, serca, niewydolności krążenia, niedokrwistości, zaburzeń oddychania, zaburzeń funkcjonowania ośrodka nerwowego. Wiele wcześniaków cierpi na zaburzenia rozwoju, w wieku szkolnym mogą mieć one problemy z nauką. Jest to ta grupa dzieci, która z powodu ADHD i innych zaburzeń może sprawiać problemy wychowawcze.
Opieka nad wcześniakami jest szczególna. Tu potrzeba wyjątkowych predyspozycji. Oddział Neonatologii to nie jest typowa szpitalna jednostka. Tu się nie przychodzi po prostu do pracy, tu trzeba oddać serce. Nie każdy się do tej pracy nadaje – gdy tak jest, trzeba zmienić miejsce pracy. W szpitalu w Białej Podlaskiej takie zmiany nie są konieczne.
Gdy na świat przychodzi wcześniak, opieką otacza się i jego, i rodziców. Lekarze nie mogą przechodzić obok nich obojętnie. Rodzice często nie wiedzą, co się dzieje, są przestraszeni. Tu chodzi o życie ich dziecka. W ferworze pracy nie zapomina się w bialskim szpitalu o zaspokojeniu ich potrzeb. Zespół z neonatologii ma świadomość, że jego rolą jest przewodniczenie im w tych trudnych chwilach. Z czasem ci rodzice stają się niejako dodatkowym personelem. Pomagając, uczą się, jak postępować z wcześniakami.

Kochana ośmiorniczka
Każdy noworodek jest kruchy i delikatny, potrzebuje mnóstwo czułości, ciepła i miłości mamy i taty. Na każde dziecko rodzice czekają z utęsknieniem, jednak wcześniaki potrzebują tych wszystkich uczuć jakby więcej. Wiadomo, że przebywając pod sObraz7ercem swoich mam, dzieci nawiązują z nimi nadzwyczajną więź. Dzięki niej wcześniaki czerpią od rodziców spędzających z nimi tygodnie, a nawet miesiące w szpitalu, siłę do tego, by się w swoim kruchym życiu zakorzenić i umocnić. Dzieci urodzone wcześniej potrzebują też innego postępowania medycznego. Rozwój wcześniaków jest stymulowany na wiele sposobów. Są układane w specjalnych gniazdkach, by przybierały pozycje fizjologiczne, bo nie mogą leżeć na płasko. Lekarze „zmuszają” je, by się poruszały. Wcześniaki mają własny kalendarz szczepień, najmniejsze z nich szczepi się przeciwko groźnemu dla układu oddechowego dzieci wirusowi RSV. To bardzo drogie szczepienie, kosztuje kilka tysięcy złotych.
Bialski szpital był prekursorem kangurowania przez tatusiów, czym zadziwiał23633428 1860003094023380 622962552 o szpitale z innych miast, łącznie z tymi warszawskimi. Jeśli tylko jest to możliwe, wcześniak od razu jest kładziony na brzuchu mamy, jeśli nie, kangurują tatusiowie. W kangurowaniu nie przeszkadza aparatura, do której podłączone jest dziecko. Kangurowanie to nie tylko moda.  Dla wcześniaków taki kontakt „skóra do skóry” jest bardzo ważny, bo eliminuje stres poporodowy, ma ogromne znaczenie emocjonalne, pozytywnie wpływa na rozwój dziecka.
Wszystkie noworodki, a wcześniaki szczególnie, mają ogromną potrzebę bliskości. Jest oczywiste, że leżąc w inkubatorze, nie zawsze mogą tulić się do mamy czy taty. Ale i na to bialscy lekarze znaleźli sposób. To ośmiorniczki – wykonane na szydełku maskotki, które mamy noszą najpierw przy piersi, a potem wkładają do inkubatorów swoich maluszków. One czują zapach mamy, a chwytając wełniane macki, mają wrażenie, że to pępowina. Oczywiście te terapeutyczne zabawki mają wszelkie niezbędne atesty i rekomendację Instytutu Matki i Dziecka. Macki mają odpowiednią długość, więc nie ma mowy o tym, by dziecko zrobiło sobie krzywdę. W Białej Podlaskiej ośmiorniczki dla szpitala robi m. in. Stowarzyszenie Dbamy o Mamy.

Najwyższe standardy
Neonatolodzy najpierw ratują życie wcześniaka, ale dopiero po jego narodzinach przechodzą prawdziwą próbę, bo to uratowane życie trzeba następnie ocalić. Bardzo ważna jest ich determinacja, doświadczenie i wola pomocy, ale dokładnie tak samo istotny jest sprzęt, jakim dysponują. Pod tym względem bialski Oddział Neonatologii nie odbiega od Obraz4standardów europejskich. Są tu m. in. nowoczesne respiratory, inkubatory hybrydowe najnowszej generacji – utrzymują one stałe parametry, są otwarte podczas wykonywania zabiegów, zamykamy je natychmiast po ich zakończeniu. Zamykają się bardzo cicho, co jest ważne dla układu nerwowego wcześniaka, który jest bardzo wrażliwy na dźwięki. Każde stuknięcie odbiera jak głośne trzaśnięcie drzwiami. Inkubatory eliminują te przykre dla dziecka doznania dźwiękowe. Bialscy neonatolodzy mają także do dyspozycji aparat do badań, który na podstawie kilku kropli krwi daje potrzebne wyniki. Dziecko nie jest niepotrzebnie kłute, ból ogranicza się do minimum.
Szpital w Białej Podlaskiej jest objęty trzecim stopniem referencyjnym, co oznacza, że zapewnia najwyższy poziom opieki nad wcześniakami. Taki stopień obejmuje szpitale kliniczne uczelni medycznych czy jednostki rozwojowo-badawcze. To efekt pracy lekarzy i wyposażenia ofiarowanego przede wszystkim przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wszystko to jest bardzo ważne, bo nie jest powszechną świadomość, że 10% rodzących się w Białej Podlaskiej dzieci to wcześniaki.
O wysokim poziomie opieki na bialskim Oddziale Neonatologii może świadczyć fakt, że przybywają tu pacjenci z innych placówek, odległych od Białej Podlaskiej nawet o 100 km: z Radzynia Podlaskiego, Parczewa, Siedlec.

A co po wypisie?
Po wypisie ze szpitala wcześniaki wymagają stałej kontroli neonatologa, neurologa, ortopedy, kardiologia, laryngologa. Co miesięczne wizyty pozwalająWOŚP aparat USG na kontrolę rozwoju, monitorowanie, czy dziecko wymaga rehabilitacji, pomocy. Uwaga poświęcana wcześniakom ma zupełnie inny charakter. Wszystkie dzieci mają najlepszą opiekę, ale wcześniaki są mniej odporne, trzeba je wspomóc w rozwoju najważniejszych życiowych funkcji: oddychania, jedzenia. Lekarz, maleństwo i rodzice – tworzą niepowtarzalny trójkąt, w którym w idealnych proporcjach rozkładają się: wielka miłość, wielka odpowiedzialność i silna wola życia.
Rodzice wcześniaków odwiedzają lekarzy, przysyłają im zdjęcia rosnących dzieci. Wspólne przebywanie przez tak długi czas sprawia, że nie da się być obojętnym wobec rodziców, nie rozmawiać z nimi. W utrzymywaniu kontaktów pomagają portale społecznościowe, rodzice przychodzą do szpitala na Dzień Wcześniaka.

Dzień Wcześniaka w Białej Podlaskiej
Z tej okazji, jak inne budynki na świecie, architektoniczne perły i najbardziej rozpoznawalne obiekty (w geście uznania tytanicznego wysiłku wkładanego w DSC3674 walkę o zdrowie wcześniaków fioletową barwę przybrał nawet wodospad Niagara), szpital w Białej Podlaskiej jest podświetlany na fioletowo. Wciąż budzi to ogromne zainteresowanie, bo jeszcze mała jest wiedza o wcześniakach w ogóle, a szczególnie o ich święcie. Fioletowi przypisuje się uspokajające, terapeutyczne działanie. To symbol szczególnie wrażliwych osób. W tym dniu w szpitalu w Białej Podlaskiej spotykają się rodzice, dzieci, dla których organizowane są zabawy. W całej akcji chodzi o uświadamianie, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna, właściwy styl i tryb życia, kontrola w czasie ciąży. W wielu przypadkach do przedwczesnego porodu dochodzi z przyczyn niezależnych, ale w wielu też poród przyspiesza niewiedza. Wciąż dużym problemem jest brak kontroli kolejnych etapów ciąży.
Szczególna opieka, troska, serce i wiedza o tym, jak postępować z wcześniakami,  DSC3595sprzyjają niwelowaniu skutków przedwczesnych narodzin. Większość wcześniaków szybko „dogania” swoich rówieśników, a po wielu latach o trudniejszych okolicznościach ich narodzin pamiętają już tylko rodzice oraz opiekujący się nimi lekarze. Cechą kolorów jest to, że blakną. W przypadku fioletowego – symbolu wcześniaków – zamienia się on w różowy, bo w większości przypadków, mimo trudnego początku, przed małymi wojownikami stoi różowa, świetlana przyszłość. Oddział Neonatologii w Białej Podlaskiej to miejsce, w którym właśnie to jest najważniejszym celem opiekunów najmłodszych pacjentów.


lek. med. Riad Haidar – Ordynator Oddziału Neonatologicznego

Obraz9