Nowe Laboratorium w Domowym Szpitalu

Szanowni Państwo,
w celu ułatwienia Państwu dostępu do badan laboratoryjnych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza do nowego punktu pobrań materiału do badań laboratoryjnych zlokalizowanego w budynku DOMOWEGO SZPITALA przy ul. Spółdzielczej 5.

 

Punkt czynny od poniedziałku do piątku:
pobieranie materiału do badań w godzinach: 7.00 – 10.45
wydawanie wyników do godziny 16.00

Pozostałe punkty pobrań materiałów do badań laboratoryjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej mieszczą się:
- przy  ul. Terebelskiej 57-65
- przy ul. Sidorskiej 35

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec        

Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala 

Projekt epidemiologiczny bialskiego szpitala z dofinansowaniem Programu Współpracy Transgranicznej "Polska - Białoruś - Ukraina"

W dniu 22 marca br., podczas posiedzenia w Białymstoku, Wspólny Komitet Monitorujący zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w zakresie Celu Tematycznego Bezpieczeństwo w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina". Komitet zadecydował o przyznaniu dofinansowania 17 projektom z puli 143, które w drugim etapie naboru przeszły z wynikiem pozytywnym ocenę administracyjną i kwalifikowalności.

Wśród siedemnastki zwycięzców znalazł się projekt Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, który w partnerstwie z Brzeskim Szpitalem Obwodowym w Brześciu jest inicjatorem projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego w polsko-białoruskiej strefie nadgranicznej, w I naborze wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - Cel tematyczny 8 Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony, Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców obszaru przygranicznego, poprawa dostępności do usług zdrowotnych oraz podniesienie świadomości dotyczącej zagrożenia chorobami zakaźnymi. Współpraca obu szpitali polegać będzie na wypracowaniu wspólnych procedur postępowania z chorymi szczególnie zakaźnymi, szkoleniu personelu medycznego, realizacji badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania WZW C oraz możliwości równoczesnego przebadania się w kierunku HIV/AIDS, akcji informacyjnej dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości o problemie zdrowotnym WZW C. Ponadto w ramach projektu nastąpi rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego szpitali, co przyczyni się do stworzenia kompletnego systemu do diagnozy i leczenia pacjentów z podejrzeniem wystąpienia chorób zakaźnych, w tym szczególnie niebezpiecznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 602 307,58 EUR.

 

Rzecznik Prasowy        

Magdalena Us          

 

Światowy Dzień Zespołu Downa 2018

Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest 21 marca. Data nie jest przypadkowa, bowiem Zespół Downa polega na tym, że w 21. parze chromosomów zamiast dwóch, są trzy chromosomy.

Osoby z zespołem Downa mają mniejsze zdolności poznawcze, niż średnia w populacji zdrowej - wahają się one od lekkiego do średniego opóźnienia umysłowego. Szacuje się, że w Polsce osoby te stanowią ok. 1,4% społeczeństwa. Szczególnie ważny jest dostęp osób z Zespołem Downa do opieki zdrowotnej i rehabilitacji.

Strona Światowego Dnia Zespołu Downa
www.worlddownsyndromeday.org

#LiniaProsta

Telewizja Lifetime wraz ze Stowarzyszeniem Bardziej Kochani organizują drugą edycję akcji #LiniaProsta. Po raz kolejny wsparcie dotyczy pierwszego warszawskiego mieszkania treningowego dla osób z Zespołem Downa oraz osób z niepełnosprawnością umysłową.

Wystarczy wykonać zdjęcie przekreślonej dłoni, oznaczyć je hashtagiem #LiniaProsta i opublikować w mediach społecznościowych. Pojedyncza, prosta i przecinająca dłoń linia papilarna to jedna z cech wyróżniających osoby z zespołem Downa.

pomagamy.im/liniaprosta

www.liniaprosta.com.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=MqmzbJXCZq4

 

 

 Rzecznik Prasowy       

Magdalena Us          

    

Zakończenie kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo - oddechowa, dla pielęgniarek i położnych

 

W dniu 23 lutego 2018 r. odbył się egzamin końcowy kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo - oddechowa, dla pielęgniarek i położnych, organizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali egzamin otrzymując z rąk Z-cy Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala - Pani Joanny Kozłowiec zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego.
Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje, życząc wielu sukcesów
w realizacji zawodowych planów.

 

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec        

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala    

Kursy w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych - OFERTA SZKOLENIOWA na I półrocze 2018 r.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej będą organizowane kursy w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

 

W  2018 r. planujemy realizację następujących kursów: 

 

Nabór wniosków za pośrednictwem SMK!
                                                  
Zgodnie z §32 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, czas realizacji kursu specjalistycznego  nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Kursy realizowane są zgodnie z programami dostępnymi na  stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Szczegóły dotyczące terminów, naboru wniosków na poszczególne kursy oraz kosztów już wkrótce. Zachęcamy również do śledzenia naszej oferty szkoleniowej w zakładce KURSY.Więcej informacji:
Dział Rozwoju i Szkoleń
ul. Terebelska 57-65, p.33 (budynek CD-A)
tel. 83 414 72 00

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec            

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala    

 

Światowy Dzień Chorego 2018

 

 

11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Święto ustanowił Jan Paweł II w rocznicę zamachu na Jego życie - 13 maja 1992 r. Celem obchodów jest dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej, zapewnienie godnej opieki oraz propagowanie wolontariatu. W tym szczególnym dniu warto zwrócić uwagę na osoby chore i cierpiące, które przede wszystkim potrzebują naszej troski.

 

 

 

 

Pragniemy serdecznie zaprosić na Msze Święte z tej okazji:

 

Rzecznik Prasowy         

Magdalena Us           

           

 

"Twój Lekarz" 1/2018

 

Po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – „Twój Lekarz". Jest to bezpłatne czasopismo skierowane do pacjentów i mieszkańców naszego miasta i regionu. Na jego łamach pragniemy przybliżyć możliwości diagnostyczne naszej placówki oraz poruszyć ważne problemy zdrowotne.
Tematem numeru jest Światowy Dzień Wcześniaka oraz  Światowy Dzień Cukrzycy. Z tej okazji w najnowszym wydaniu wywiad z lek. med. Riadem Haidarem pt. „W świecie kangurków i ośmiorniczek" oraz wywiad z lek. med. Joanną Andrysiak-Powiłańską pt. „Posiadacze zbyt słodkiej krwi". Ponadto rozmowa z lek. med. Ireną Kijuk na temat wirusa HCV. W najnowszym numerze również relacja z III Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia. Ponadto specjalnie dla czytelniczek instrukcja samobadania piersi.
Kwartalnik jest dostępny bezpłatnie między innymi w Poradniach Specjalistycznych, Oddziałach Szpitalnych oraz punktach przy Centralnej Rejestracji, Laboratorium, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Dodatkowo poniżej mogą Państwo bezpłatnie pobrać elektronicznie wydanie kwartalnika "Twój Lekarz".

 

Rzecznik Prasowy

    Magdalena Us

 

 

Ogólnopolski Dzień Transplantacji 2018

26 stycznia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Upamiętnia on pierwszą udaną operację przeszczepu nerki w Polsce, która miała miejsce w 1966 roku w Warszawie. Był to wówczas 621 taki zabieg na świecie. Od tamtej pory w Polsce przeszczepiono łącznie prawie 30 tysięcy narządów (29 755 narządów, w tym 1082 od dawców żywych).
Przeszczepianie narządów jest metodą ratowania życia. Polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka.
W Ogólnopolskim Dniu Transplantacji warto zwrócić szczególną uwagę na zwiększanie świadomości społecznej na temat dawstwa narządów i tkanek. W wielu przypadkach przeszczep jest jedyną szansą na uratowanie życia.
Oświadczenie woli oraz szczegółowe informacje dotyczące transplantacji dostępne są na stronie: www.poltransplant.org.pl

 

Rzecznik Prasowy

   Magdalena Us

Kurs specjalistyczny „Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa” dla pielęgniarek i położnych

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej organizuje kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo -oddechowa” dla pielęgniarek i położnych .

 


Data rozpoczęcia: 19.01.2018 r. - godz. 15.00 - 19.00

Miejsce: Sala konferencyjna w budynku 1D

 

Koszt: ok 320 zł

 

Zgłoszenia na kurs za pośrednictwem SMK!

Przypominamy, że każde kształcenie rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017 r. będzie prowadzone WYŁĄCZNIE za pośrednictwem SMK. W związku z tym wszystkie osoby, które mają zamiar podejmować kształcenie podyplomowe muszą posiadać konta w Systemie Monitorowania Kształcenia oraz złożyć wniosek na kurs za pośrednictwem SMK, co jest warunkiem rozpoczęcia kształcenia.
                                        
Więcej informacji:
Dział Rozwoju i Szkoleń
ul. Terebelska 57-65, p.33 (budynek CD-A)
tel. 83 414 72 00


Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 90 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.RKO to kurs, którego ukończenie wymagane jest do rozpoczęcia większości kursów kwalifikacyjnych oraz specjalizacji.  

                          
Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

 

dr n. med. Joanna Kozłowiec           

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala